公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
国際交流課・協力課とは

Para sa mga dayuhang mamamayan

Ang Dibisyon sa Pakikipag ugnayan sa mga mamamayan ng Hiroshima Peace Culture Foundation ay nakikipag tulungan upang suportahan ang mga dayuhang residente bilang bahagi ng layuning gawanan ng mapayapang siyudad na kung saan ang mga mamamayang mayroong iba’t ibang nasyonalidad,lahi at kultura ay magkatulungang mamuhay sa isa’t isa.

Top