公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

Baguhin ang laki ng font
language

Impormasyong may kinalaman sa sakuna

Elektrisidad・Gas

Elektrisidad

The Chugoku Electric Power Co., Inc.

Black-out

Ward Telepono Opisina Lugar
Naka Ward
Higashi Ward
Minami Ward
Nishi Ward
0120-748-510 Hiroshima Branch Office 2-42 Takeya-cho, Naka-ku
Aki Ward 0120-525-089 Yano Branch Office 3-21 Yano-shin-machi 2-chome, Aki-ku
Asaminami Ward
Asakita Ward
0120-516-850 Hiroshima Kita Branch Office 25-28 Midorii 1-chome, Asaminami-ku
Saeki Ward 0120-517-370 Hatsukaichi Branch Office 5-12 Kushido 6-chome, Hatsukaichi city

Gas

Sa pagpapakabit ng gas at sa pagpatigil ng gas, tumawag sa tanggapan ng HIROSHIMA GAS Co., Inc.. Kung nais gumamit ng propane gas, magtanong lang sa may ari ng bahay tungkol sa lugar na maaaring pagbilhan nito.

* Hiroshima gas Co., Inc. Tingnan dito ang listahan ng mga opisina

Hiroshima Gas Co., Ltd.

Opisina Lugar Telepono
Hiroshima Gas Head Office 2-7-1 Minami-machi, Minami-ku
May mga tagasalin sa salitang English,Chinese,Koreano,Portugal at Espanyol Vietnam at Thai serbisyo ng tanggapan ng tagasalin
082-251-2151

● Sa paggamit ng mobile phone ang Hiroshima gas ay may tagasalin sa salitang English,Intsik Koreano,Portugal at Espanyol sa kanilang door-to-door na serbisyo.

IMPORMASYON TUNGKOL SA TRANSPORTASYON (HIROSHIMA CITY )

BUS

【 GEIYO BUS 】
http://www.geiyo.co.jp/
Sa vicinity ng SENOGAWA

Ang Hataka Ruta (Tumatakbo ang mga Busses sa pagitan ng istasyon ng Kaitaichi at Hataka) ay wala nang serbisyo hanggang Lunes 24 ng Pebrero 2020.
TANDAAN: Magagamit ang KAITA TOWN JUNKAN COMMUNITY BUS

APLIKASYON NG MGA NA PINSALA SA NANGYARING KALAMIDAD NOONG IKA-5 NG HULYO, 2018

Sa nangyaring kalamidad noong ika-5 ng Hulyo, 2018 dito sa Hiroshima City, ang mga nakaranas ng pinsala ay maari ng magtungo sa nakakasakop o pinakamalapit na kuyakusho ( city hall branch) mula ika-9 ng Hulyo, 2018. Ang RISAI SHOUMEI-SHO ay ang kailangang hinging papel upang makahingi ng tulong sa pinsalang dinanas.Kung kinakailangan ng mga INTERPRETER O TRANSLATOR, maari lang sumanggguni sa

TAGAPAYO SA MGA NANINIRAHANG DAYUHAN SA LUGAR NA ITO :

 TEL :  082-241-5010

 FAX :  082-242-7452

 Email: soudan@pcf.city.hiroshima,jp

Sa mga marunong makipag-usap sa Nihonggo, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na kuyakusho ( city hall branch) sa inyong lugar :

 NAKA WARD                082-504-2820

 HIGASHI WARD             082-568-7705

 MINAMI WARD              082-250-8935

 NISHI WARD                082-532-1023

 ASAMINAMI WARD          082-831-4926

 ASAKITA WARD             082-819-3905

 AKI WARD                  082-821-4905

Ang nilalaman / nasasakop ng RISAI SHOUMEI-SHO ay ang sumusunod :

Ang sertipikasyon na ito ay nagpapatunay na ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ko / namin ng aking pamilya ay napinsala dahil sa nagdaaang kalamidad noong ika-5 ng Hulyo, 2018. Ang gagawing inspeksyon ay totoong mahalaga at kinakailangan kung kaya ang bilis ng paglabas magiging resulta nito ay depende sa lala ng pinsala.

Ang sertipikasyon na ito ay maari ring kakailanganin/ magagamit sa mga sumusunod.:

TEMPORARY HOUSING / SHI-EI- JITAKU( CITY GOVERNED HOUSING) – sa pag-aaply makapasok sa isa sa mga ito

GIENKIN-pagkuha/pagtanggap ng relief donation/ kontribusyon

NATIONAL HEALTH INSURANCE- para ma-exempt sa pagbabayad nito

HOUSING LOAN- para sa mga napinsala ng kalamidad- maiayos o maitayo muli

TEMPORARY REPAIRS- ng nasabing tinitirhan

TEXTBOOKS, atbp,- – para maging libre          at iba pa….

TULONG MULA SA HIROSHIMA CITY SA MGA NASALANTA NG KALAMIDAD NA NANGYARI KAMAKAILAN

Sa nangyari noong nakaraang ika-5 ng Hulyo, 2018  ang siyudad ng Hiroshima ay maraming inilunsad na mga pamamaraan upang makatulong sa mga napinsala ng nasabing kalamidad.

Para sa mga marunong mag-Japanese o kahit paano ay nakakaintindi ng salitang Hapon ay makipag-ugnayan / tumawag sa mga numero sa ibaba:

         Higashi Ward City Hall Branch    082-568-7703

         Minami Ward City Hall Branch    082-250-8933

         Asakita Ward City Hal Branch     082-819-3903

         Aki Ward City Hall Branch        082-821-4903

Para naman sa mga nangangailangan ng Interpreter/ taga-salin ng salita sa Tagalog, makipag-ugnayan sa

 ” SEIKATSU SOUDAN CORNER “

        Tel.      082-241-5010

        Fax      082-242-7452

        Email :  soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Mula Lunes hanggang Biyernes , 9:00 a.m. ~ 4:00 p.m.   (Wala sa mga national holidays , maging sa Agosto 6, 2018 – holiday sa Hiroshima City)                                                            

1. UKOL SA SERTIPIKASYON NG NAPINSALA

Ang napinsalaan kabilang na ang kanyang tirahan na may naging  kasiraan, atbp. ay makakakuha ng libreng sertipikasyon na nagsasaad ng mga kasiraan nito.

2. KAUNTING TULONG NA HALAGA BILANG PAGDAMAY

Bilang pagdamay sa nasiraan ng bahay ay makakatanggap ng  kaunting tulong ukol rito.

3. TULONG NA PAYO UKOL SA PAGHIRAM NG PERA

Para sa mga nasugatan o  nasira ang bahay ay maaaring humingi ng tulong o payo para makariram ng pampagawa ng nasabing bahay.

4. SA MGA MAHIHIRAPAN SA PAMUMUHAY

Ang mga napinsalaan na magiging mahigpit ang pangangailangan sa pamumuhay ay maaaring humingi ng payo/ tulong .

5. TUNGKOL SA TINUTULUYANG  BAHAY

 Sa mga magpapa-ayos ng nasirang bahay at mga gusaling napinsala rin ay maaaring magtungo sa pinakamalapit sa kanya-kanyang lugar na city hall branch-construction section at maging sa Hiroshima City Hall- construction section upang makahingi ng payo / tulong.

6. Ang tungkol naman sa pag-dispose basura ng napinsalaan ay maaaring isangguni.

Department of Environment (Listahan ng mga tanggapan ukol sa kapaligiran)

Opisina Lugar Tel. Fax.
Hiroshima City Naka Environment Office 1-5-1 Minami Yoshijima, Naka-ku 082-241-0779 082-241-1407
Hiroshima City Minami Environment Office 3-17-2 Shinonome, Minami-ku 082-286-9790 082-286-9791
Hiroshima City Nishi Environment Office 7-7-1 Shoko Center, Nishi-ku 082-277-6404 082-277-6406
Hiroshima City Asaminami Environment Office 4-4013-1 Tomo-kita, Asaminami-ku 082-848-3320 082-848-4411
Hiroshima City Asakita Environment Office 1471-8 Oaza Nakashima, Kabe-cho, Asakita-ku 082-814-7884 082-814-7894
Hiroshima City Aki Environment Office 2-3-18 Yano-shinmachi, Aki-ku 082-884-0322 082-884-0324
Hiroshima City Saeki Environment Office 1-4-48 Kairoen, Saeki-ku 082-922-9211 082-922-9221

7. Maari ring sumangguni upang ma-disinfect ang lugar para sa kalinisan.

8. Tungkol sa paaralan

(1) Ang tuition fees ay maaaring ma-exempt at may mga sistema para mabigyan ng scholarship

(2) Ang mga kailangang aklat, ginagamit sa pagtuturo at mga school supplies ay puwedeng makatanggap / makahingi

9. Puwedeng huilingin na babaan angbuwis at ibahin ang sistema o antala ang pagbabayad.

10. Ang medical fees, health insurance fees, care-giving insurance fees , government social welfare pension, disabled person’s social welfare fees,children’s social welfare fees ay maaaring isangguni upang mai-adjust.

11. Ukol sa tubig at water sewerage bills ay maaring isanggguning mapababa ang babayaran

12. Iba pang mga bagay

(1) Ang mga napinsala sa nakaraang kalamidad ay maaring mag-apply upang magkaroon ng karapatang tanggapin ang mga benepisyong ito. Ang mga kakailanganing ihanda ay ang juminsho o residence certificate, I.D., hanko/ inkan /personal seal registration certificate at ang proseso nito ay libre lamang subalit kung padadaanin sa convenience store ay mayroon ng bayad.

(2) Kung may pangamba mentally at physically, maaaring sumangguni o humingi rin ng payo ukol rito.

DONASYON / RELIEF CONTRIBUTIONS PARA SA MGA NAPINSALA NG KALAMIDAD

1 Pangalan ng Donasyon / Relief Contributions

” HEISEI 30NEN 7GATSU HIROSHIMA-KEN GOUU SAIGAI GIEN- KIN “

(平成(へいせい)30年(ねん)7月(がつ)広島県(ひろしまけん)豪雨(ごうう)災害(さいがい)義援(ぎえん)金(きん))

2 Deadline para sa pag-aapply nito ay hanggang ika-30 ng Hunyo, 2020

3 DATA PARA SA PAGRE-REMIT

(1)Direktang deposito

Pangalan ng banko Account number Pangalan ng may account
HIROSHIMA BANK, OTEMACHI BRANCH
広島(ひろしま)銀行(ぎんこう) 大手(おおて)町(まち)支店(してん)                                                                               
普通(ふつう) 3458725
Futsu # 3458725
日本(ニホン)赤十字社(セキジュウジシャ)広島県(ヒロシマケン)支部長(シブチョウ)
湯崎(ユザキ) 英彦(ヒデヒコ) (NIHON SEKIJUU-JI-SHA                           HIROSHIMA-KEN SHIBUCHO
YUZAKI HIDEHIKO)
MOMIJI BANK ,
TAKANOBASHI BRANCH
もみじ銀行(ぎんこう) 鷹野橋(たかのばし)支店(してん)                                                                                           
普通(ふつう) 3046600
Futsu # 3046600
HIROSHIMA-KEN SHINYOU NOUGYOU
KYOUDOU KUMIYAI  RENGOUKAI HONSHO
( JA BANK – TORIATSUKAI)
広島県(ひろしまけん)信用(しんよう)農業(のうぎょう)
協同(きょうどう)組合(くみあい)連合会(れんごうかい) 本(ほん)所(しょ)
(JAバンクで取扱(とりあつか)い)
普通(ふつう) 0006355
Futsu # 0006355
HIROSHIMA BANK,
MIKAWA-CHOU BRANCH
広島(ひろしま)銀行(ぎんこう) 三川町(みかわちょう)支店(してん)
普通(ふつう) 0620947
Futsu # 0620947
社会(シャカイ)福祉(フクシ)法人(ホウジン)
広島県(ヒロシマケン)共同(キョウドウ)募金会(ボキンカイ) (Shakai Fukushi Houjin
Hiroshima- ken Kyoudou Bokinkai)
MOMIJI BANK,
SHOUWAMACHI BRANCH
もみじ銀行(ぎんこう) 昭和町(しょうわまち)支店(してん)
普通(ふつう) 3013155
Futsu # 3013155
HIROSHIMA-KEN SHINYOU NOUGYOU
KYOUDOU KUMIYAI  RENGOUKAI HONSHO
( JA BANK – TORIATSUKAI)
広島県(ひろしまけん)信用(しんよう)農業(のうぎょう)
協同(きょうどう)組合(くみあい)連合会(れんごうかい) 本(ほん)所(しょ)
(JAバンクで取扱(とりあつか)い)
普通(ふつう) 0004791
Futsu # 0004791

Atbp.

http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1531398757826/index.html

(2)COLLECTION or DROP BOXES / CASH DONATIONS

     Hiroshima City Hall Main Office Building, City Hall Branches na pinakamalapit sa inyo.

        Oras : Mula 8:30 a.m. ~ 5:15 p.m.

4 Sistema ng Pagmudmod ng Nakolektang Donasyon

Mula sa Hiroshima Prefecture  hanggang sa mga naging biktima ng kalamidad,
maging sa mga lugar na napinsala rin.

Maaari kayong tumanggap ng abuloy Donasyon (Gienkin).

家(いえ)が壊(こわ)れた人(ひと)や1か月(げつ)以上(いじょう)の治療(ちりょう)が必要(ひつよう)な大(おお)けがをした人(ひと)は、義援(ぎえん)金(きん)がもらえます

Para sa mga marunong mag-Japanese o kahit paano ay nakakaintindi ng salitang Hapon ay makipag-ugnayan / tumawag sa mga numero sa ibaba:

Higashi Ward City Hall Branch 082-568-7703
Minami Ward City Hall Branch 082-250-8933
Asakita Ward City Hal Branch 082-819-3903
Aki Ward City Hall Branch 082-821-4903

Para naman sa mga nangangailangan ng Interpreter/ taga-salin ng salita sa Filipino, makipag-ugnayan sa

 SEIKATSU SOUDAN CORNER

        Tel.      082-241-5010

        Fax      082-242-7452

        Email :  soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Mula Lunes hanggang Biyernes , 9:00 a.m. ~ 4:00 p.m.   (Wala sa mga national holidays , maging sa Agosto 6)