公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Trabaho

1. Trabaho

2. Problema sa Pananalapi

1. Trabaho

Para sa mga usapin na kaugnay sa trabaho, makipag-ugnayan lamang sa mga sumusunod na opisina: National Holidays ay 12/29 – 1/3, ay sarado

Konsultasyon sa trabaho at paghahanap ng trabaho

Hiroshima Foreign Residents Employment Service Office (sa Hello Work Hiroshima)
8:30 am – 12 pm, 1 pm – 5:15 pm    TEL 082-511-1181
Espanyol at Portugis (Lunes at Miyerkules)
Intsik Mula (Lunes hanggang Biyernes)
Ingles (Biyernes)
Mga Wika: Espanyol, Portugis, Intsik, Ingles mula 10 am – 4 pm

Hello Work Hiroshima Higashi
8:30 am – 12 pm, 1 pm – 5:15 pm     TEL 082-264-8609
Espanyol (Lunes, Miyerkules, Huwebes)
Portugis (Lunes hanggang Biyernes)
Ingles (Lunes, Miyerkules, Huwebes)
Mga Wika: Espanyol, Portugis, Ingles mula 9 am – 5 pm

Konsultasyon sa problema sa trabaho at kundisyon sa trabaho

Hiroshima Foreign Workers Consultation Service on Working Conditions
(Inspection Division, Hiroshima Labor Bureau)
9 am –12 pm, 1 pm – 4:30 pm    TEL 082-221-9242
Mga Wika: Portugis at Espanyol (Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes)
Intsik (Biyernes)

Hiroshima Central Foreign Workers Consultation Service on Working Conditions
(Hiroshima Central Labor Standards Inspection Office)
9:30 am – 12 pm, 1 pm – 5 pm     TEL 082-221-2460      
Wika: Biyetnamis (Martes)

2. Problema sa Pananalapi

Proteksyon o suporta ng pamumuhay
(batay sa pambansang abiso alinsunod sa pambansang kapakanan)

Ginagarantiyahan na mag karoon ng sapat na pamumuhay para sa mga sambahayan na nahihirapan tulad ng tulong sa pamumuhay na sumusuporta sa mga gastusin na kinakailangan para sa araw-araw na buhay.  
Mayroong mga kundisyon upang makatanggap ng suporta sa pamumuhay, sumangguni sa mga tanggapan ng Welfare Department sa local ward office, Public Welfare Department ng Pamumuhay.

Mga suporta kung ikaw ay nasa problema ng Pananalapi

Kung kayo po ay nakararanas ng paghihirap sa pananalapi, sumangguni po sa local Livelihood Support Center (para po sa pagkonsulta).

Livelihood Support Center ay bukas mula
Lunes – Biyernes 8:30 am – 5:15 pm (maliban sa pista opisyal, Agosto 6, at Disyembre 29 hanggang Enero 3)

● Naka-ku    
 Telepono: 082-545-8388
 Lokasyon: 1-1 Ote-machi 4-chome, Naka-ku (Otemachi Heiwa Bldg 5F)
● Higashi-ku   
 Telepono: 082-568-6887
 Lokasyon: 9-34 Higashi-kaniya-cho, Higashi-ku (Inside Higashi Ward General Welfare Center 4F)
● Minami-ku   
 Telepono: 082-250-5677 
 Lokasyon: 4-46 Minami-machi 1-chome, Minami-ku (Inside Minami Ward Office Annex Building 3F)
● Nishi-ku    
 Telepono: 082-235-3566
 Lokasyon: 24-1 Fukushima-cho 2-chome, Nishi-ku (Inside Nishi Ward Community Welfare Center 4F)
● Asaminami-ku 
 Telepono: 082-831-1209
 Lokasyon: 38-13 Nakasu 1-chome, Asaminami-ku (Inside Asaminami Ward General Welfare Center 5F)
● Asakita-ku
 Telepono: 082-815-1124
 Lokasyon:19-22 Kabe 3-chome, Asakita-ku (Inside Asakita Ward General Welfare Center 4F)
● Aki-ku     
 Telepono: 082-821-5662
 Lokasyon: 2-16 Funakoshi-Minami 3-chome, Aki-ku (Inside Aki Ward General Welfare Center 3F)
● Saeki-ku    
 Telepono: 082-943-8797
 Lokasyon: 4-5 Kairoen 1-chome, Saeki-ku (Inside Saeki Ward Office Annex Building 5F)

Top