公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Sa oras ng emergency

1 Sa panahon ng sunog at biglaang pagkakasakit
2 Sa panahon ng aksidente sa daan at krimen

1 Sa panahon ng sunog at biglaang pagkakasakit

Sa panahon ng sunog

Kapag magkasunog, hindi lamang ito mapanganib sa iyo kundi maaring magbigay ng malaking pinsala sa mga kapitbahay ninyo kaya mag-ingat ng wasto sa paggamit ng apoy.

Sa oras na nagkasunog, kailangang sumigaw ng malakas sa mga kalapit na bahay/ kapitbahay na may sunog sabay tawag sa 119.

Sa panahon ng biglaang pagkakasakit

Kapag kailangan ang emerhensiyang pangangalaga dahil sa biglaang pagkakasakit o malubhang pinsala dulot ng kalamidad o isang aksidente , i-dial lamang ang 119 upang humiling ng ambulansiya.

Sa panahon ng biglaang pagkakasakit at sa panahon ng pagkaroon ng malaking sugat na nangangailangan nang pang-unang lunas pakitawag sa 119 para sa ambulansya.

Pero kung ang kondisyon ng sakit at sugat ay maliit lamang at kaya namang makapunta ng sarili o kasama ang pamilya sa ospital o klinika, hindi na kinakailangan ang tumawag pa ng ambulansya.

Pagtawag sa 119 para sa panahon ng sunog・pang-unang lunas・pag-sagip

Ipaalam ang mga sumusunod sa pagtawag sa119.

①  Iyan ba ay sunog o nangangailangan ba nang pang-unang lunas o pag sagip  

②  Sabihing mabuti ang inyong lugar at mga palatandaan ng inyong lugar

③  Ang pangalan at telepono

※Para sa mga konsultasyon/tawag tungkol sa kalamidad (tulad ng lindol, bagyo at iba pang kalamidad) at pag-iwas sa aksidente, komunsulta lamang sa Fire Department (Keibou Ka) sa inyong distrito at sa Community Revitalization Division ng inyong Ward office (Kusei shinkou Ka)

※Para sa konsultasyon/tawag tungkol sa sunog, pang-unang lunas at pag -sagip
Tel.: 082-246-0119 (awtomatikong sasagot).

2  Sa panahon ng aksidente sa daan at krimen

Sa panahon ng aksidente sa daan

Sa panahong maaksidente sa daan,kailangan bigyan ng pang-unang lunas ang nasugatan.
Sa panahong kinakailangan ang ambulansya tumawag sa numerong 119 at tumawag din sa pulisya sa numerong 110

Sa panahon ng krimen

Kung naging biktima kayo ng isang krimen, tulad ng pagnanakaw o pambubugbog, ipaalam agad sa pulisya at tawagan ang numerong 110.
Alamin lamang ninyo ang lugar at telepono ng Tanggapan ng Pulisya, istasyon ng pulisya sa inyong lugar.

Tungkol sa pagtawag sa numerong 110

Kapag tatawag sa numerong 110, kailangang ihanda ang sumusunod na detalye:
Saan (pangalan ng kalapit na gusali, estasyon o anumang palatandaan o landmarks), ano ang nangyari, kung may mga taong sugatan, at ang inyong pangalan.

Sanayin ang sarili kung paano sasabihin ang mga kinakailangang impormasyon na nabanggit sa itaas na dapat sabihin sa pulisya sa wikang hapon. Kung hindi nyo kayang tumawag sa pulisya, ipakisuyo ito sa mga taong nasa paligid ninyo.