公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Patakaran ng pamumuhay

Mga patakaran sa pamumuhay, pamamaraan at kaugalian

Patakaran sa paninirahan

Kailangang panatiliin natin ang sumusunod na alituntunin o patakaran ukol sa wastong pakilos o pag-uugali, upang maging maayos at maginhawa ang araw-araw na pamumuhay sa ating mga komunidad.

Araw-araw na ingay

Tandaan po natin na kapag nakatira tayo sa mga housing complex o apartments, maaring marinig ng ating kapitbahay ang anumang ingay sa loob ng ating bahay o apartment. Kaya iwasang gumawa ng malakas na pag-iingay, lalung-lalo na sa dis-oras ng gabi o sa madaling araw, dahil maaring makaistorbo ang ingay sa mga kapitbahay. (Halimbawa, siguruhing nasa tamang lakas ang tomo ng telebisyon, radyo, mga kasangkapan tulad ng vacuum cleaners, washing machines, pag-ingay galing sa shower/banyo, iwasan ang malakas na boses habang nakikipag-usap, malakas na pagbukas at pagsara ng pinto, iba pa)

Paggamit ng common areas sa mga multi-dwelling housing

Ang mga hallways at hagdanan ay tinuturing na common areas. Huwag iwanan ang sariling gamit sa mga lugar na ito, dahil ang lugar na ito ay maaring gamitin sa oras ng evacuation sa kaso ng paglindol o sunog.

Samahan ng mga magkakapitbahay, Asosasyon ng mga residente

Upang magtulungan at maging malapit sa isa’t isa ang mga magkakapitbahay, ang mga samahan o asosasyon ng mga residente ay itinatatag. Ang pagsali ay di sapilitan, subalit ang pakikiisa at pagsali sa mga ito ay may malaking maitutulong sa pamumuhay tulad ng madaling pagsagap ng mahahalagang impormasyon sa kapaligiran at maraming mahihingan ng tulong sa oras ng kalamidad o aksidente. Tungkol sa pamamaraan ng pagsali sa samahan, mangyaring makipag ugnayan sa mga opisyales ng asosasyon kung saan ka nakatira (pinuno ng pangkat, hepe o pangulo ng kapisanan ng mga residente). Kung hindi mo alam ang iyong ward mangyaring makipag ugnayan sa amin sa opisina, ang ward kung saan ka nakatira.

2-5-3  Kung nais mag-aral ng wikang Hapon at Kultura ng Hapon

Mayroong 71 pampublikong bulwagan (kouminkan). Dito maaring makapag-aral ng wikang Hapon, kultura ng Hapon at iba pa sa mababang halaga (may pagkakataon din na libre).

Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na pampublikong bulwagan (kouminkan), Citizen Lifelong Study Section (Tel.: 082-504-2495) o kaya sa The Hiroshima City Culture Foundation. Community and Town Network Department, Management Division (Tel.: 082-541-5335).

Tignan ang homepage na (http://www.pcf.city.hiroshima.jp/ircd/Japanese/index.html) ng Hiroshima peaceful, cultural, central international exchange at seksyon ng korporasyon, makikita ninyo ang “Listahan ng mga Klase para sa Wikang Hapon”. Direktang tumawag nakasaad na numero kung nais ninyong pumasok sa klase at matuto ng wikanng hapon.

Mga batas trapiko

Sa bansang Hapon, ang mga kotse, motorsiklo at bisikleta ay sa kaliwang linya ng kalsada tumatakbo at ang mga naglalakad ay sa kanan. Binibigyan ng prayoridad sa daan ang mga tumatawid ng kalsada.

Mahigpit na ipinatutupad ang paggamit ng seat belt sa lahat ng upuan, tulad ng driver’s seat at assistant driver’s seat, ang paggamit ng child’s seat sa mga batang wala pang anim na taon, at ang paggamit ng helmet kung sasakay sa motorsiklo.

Ang paggamit ng cell phone habang nagmamaneho, at pagmamaneho ng isang nakainom ay ipinagbabawal. Pinapatawan at pinagbabayad ng multa ang bawat mahuling nagmamaneho na nakainom.

Batas na nagbabawal sa pag-iwan ng bisikleta sa maling lugar

Iparada ang bisikleta at motorsiklo sa paradahan na itinakda para sa mga ito. Ang pag-iwan sa mga ito sa daan ay di lamang makasasagabal sa mga naglalakad kundi maaari rin itong maging sanhi ng aksidente sa mga naglalakad at sa trapiko.

Sa Lungsod ng Hiroshima, sa Kamiyacho, Hachoborishuhen maging sa labas ng istasyon ng JR Hiroshima at sa paligid nglima na istasyon nito, ay makikita ang karatula (larawan ay nasa kanan) na nagbabawal sa pag-iwan ng bisikleta o motorsiklo.

Ang mga bisikleta at motorsiklo na iniiwan sa mga lugar kung saan ito pinagbabawal ay agad tatanggalin.sa mga lugar na ito. Ang makitang mga iniwang bisikleta at motorsiklo ay kinukumpiska at ito ay inilalagay sa nakatalagang tambakan ng mga ito.

Pagbawi ng nakumpiskang bisikleta o motorsiklo

※Lugar ng pagsasauli:Hiroshima City West Bicycle Maintenance Office  Tel.: 082-277-7916

※Oras ng Pagbawi:  Araw-araw 10:30~19:00 (maliiban sa mga holidays, at 29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero)

※Multa:   Bisikleta 2,200 yen, gentsuki (<50CC) 4,400 yen, motorsiklo 5,500 yen

※Kailangang bagay: susi, ID (lisensya, school ID, Health Insurance Card o iba pang makapagpapatunay ng pagkakakilanlan)

Ang pagbawi ay limitado lamang hanggang isang buwan. Ang mga di nabawing sasakyan ay itatapon na ng munisipyo.

Pampublikong transportasyon

Ang pamasahe sa mga pampublikong transportasyon sa lungsod ng Hiroshima gaya ng JR at Astram Line y sa pamamagitan ng tiket na nabibili sa automatic ticket vending machine. Ang tiket ay ipinapasok sa automatic inspection machine bago sumakay ng tren. Sa pagbaba ng tren, ang tiket ay muling ipinapasok sa inspection machine upang makalabas sa istasyon.

Sa pagsakay ng bus, kunin ang tiket na may numero na lumalabas sa automatic machine. Sa loob ng bus ay may makikita kang paskil ng numero at kung magkano ang pamasahe. Sa pagbaba ng bus, ilagay lamang sa kahon ng pamasahe ang halagang dapat ibayad. Kung sasakay naman sa City Rail Train, flat rate lang ang pamasahe sa buong biyahe kaya di na kailangan kumuha ng tiket.

Bukod pa rito, may ibinebentang IC card “PAPSY” na maaring gamitin sa Hiroshima Electric Railway (city-line, Miyajima-line), Astram Line, at sa mga bus (maliban sa ilang kumpanya) at ang IC Card “ICOCA” ay ibinebenta sa JR at mas madaling gamitin ito.Para sa mga detalye, magtanong lamang sa malapit na ahensya ng transportasyon sa inyong lugar.

Ang ilan pa sa mga pampublikong transportasyon ng Lungsod ng Hiorshima ay binubuo ng mga linya ng tren ng JR (Sanyohonsen, Kuresen, Kabesen, Geibisen), Hiroshima Dentetsu (Shinaisen, Miyajimasen), Astram Line, at labindalawang (12) kompanya ng bus (Hiroshima Dentetsu, Hiroshima Bus, Hiroshima Kotsu, Chugoku JR Bus, Geyo Bus, Hikita Kotsu, HD Nishi Hiroshima, DaiIchi Taxi, Hiroko Kanko, Angel Cab, Sasaki Tour, Sogo Kikaku (General Planning) Corporation) na nagpapatakbo ng ruta ng bus na may una at huling estasyon sa loob ng lungsod.

Pagrehistro at bakuna ng Alagang Aso

Ang may alagang aso na lampas sa 91 araw ay kailangang iparehistro at pabakunahan laban sa rabies taon-taon.

Pa-rehistro ng aso

Ang rehistro ng aso ay tinatanggap sa animal care center o kahit saang pribadong Beterinaryong klinika. Bibigyan ng license pagkatapos ng rehistro. Kailangang ireport sa animal care center kung nagpalit ng may-ari, nagbago ng address ang may-ari, o pag namatay ang aso o pag nakakagat ng tao ang aso.

Bakuna upang maiwasan ang Rabies

Ang pagpapabakuna para sa rabies sa lungsod ng Hiroshima ay ginagawa tuwing buwan ng Abril hanggang Mayo taon-taon kahit saang pribadong beterinaryong klinika.
Kapag nabakunahan ang inyong aso, ito ay makakatanggap ng sertipiko ng bakuna.

※Dapat nakakabit ang license tag at sertipiko ng bakuna sa aso

※Animal Care Center   11-27 Fujimi-cho, Naka-ku, Hiroshima   TEL 082-243-6058