公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
  • Home
  • Hiroshima NOW

Newsletter ng Impormasyon sa Pamumuhay sa Iba’t Ibang Wika ng Lungsod ng Hiroshima “Hiroshima Now”

Mga artikulo mula sa newsletter ng Lungsod ng Hiroshima na “Hiroshima Shimin to Shisei” at impormasyon sa pamumuhay ang nakalathala sa “Hiroshima NOW” na newsletter sa iba’t ibang wika ng Lungsod ng Hiroshima. Inilalathala ito sa simula ng bawat buwan sa simpleng Nihongo, English, Spanish, Chinese, Vietnamese at Portuguese. Ipinamamahagi rin ito sa mga pampublikong pasilidad sa loob ng lungsod at iba pa.

Maaaring mabasa angHiroshima Shimin to Shisei sa website ng Lungsod ng Hiroshima.

Maaari ring basahin ang “Hiroshima Shimin to Shisei” sa iba’t ibang wika (English, Chinese, Korean, Portuguese, Spanish, Vietnamese, Filipino) sa pamamagitan ng awtomatikong pagsasalin.


🚩 Para sa mga nais tumanggap ng “Hiroshima NOW” sa email buwan-buwan, mangyaring magpadala ng email sa email address sa ibaba.              
E-mail: internat@pcf.city.hiroshima.jp

Top