公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Ang Konsultasyon Paglilingkod sa mga banyagang naninirahan sa Siyudad ng Hiroshima at Aki Gun

Kayo po ba ay nahihirapan na manirahan sa bansang Hapon dahil sa hindi gaanong makapag salita ng wikang Hapon?

Ang Konsultasyon Paglilingkod sa mga banyagang naninirahan sa Siyudad ng Hiroshima at Aki Gun dating konsultasyon paglilingkod para sa mga banyagang mamamayan na naninirahan sa Siyudad ng Hiroshima, ay magbibigay ng patnubay sa pamumuhay sa bansang Hapon para sa mga banyaga na naninirahan sa siyudad ng Hiroshima, Fuchu-cho, Kaita cho,at Saka-cho na nasa Aki county.

Nasa mabuting pag iingat ang inyong kalagayan. Kaya’t tumawag po kayo ng walang pag aalaala.

Mangyaring tingnan ang flyer para sa mga detalye.
[PDF] Hapon
[PDF] Espanyol, Intsik, Biyetnamis, Portugis, Ingles, Filipino

Makipag ugnayan

Lokasyon: International Conference Center Hiroshima
   1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima City, 730-0811 (sa loob ng Peace Memorial Park)

Araw at Oras: Lunes hanggang Biyernes, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon
   *Sarado tuwing Sabado, Linggo, Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6,
   at Pista ng Bagong Taon (Disyembre 29 hanggang Enero 3).

Mga wika: Espanyol, Intsik, Biyetnamis, Portugis, Ingles, Filipino
※Ang mga konsultasyon sa Filipino ay sa Biyernes, una at pangatlong na Miyerkules.
※Mangyaring magpakunsulta tungkol sa ibang wika maliban sa mga wikang nakasulat sa itaas.

Telepono: (082) 241-5010

FAX      (082) 242-7452

E-mail:   soudan@pcf.city.hiroshima.jp

URL: https://h-ircd.jp/phi/guide-phi.html

 Mapa (I-click lamang para palakihin.)

Tuwing ikalawang Biyernes ng buwan ay nandito ang mga kawani ng Regional Immigration Bureau upang magbigay ng on-site na konsultasyon .

Tuwing ikalawang biyernes ng buwan, mula 1:30 ng hapon hanggang alas 4 ng hapon, ang kawani ng Regional Immigration Bureau ay pumupunta sa Siyudad ng Hiroshima sa  Konsultasyon Paglilingkod para sa mga banyagang mamamayan para magbigay ng patnubay sa mga suliranin sa katayuan ng Residency.

Mangyaring tingnan ang flyer para sa mga detalye.

May pumupuntang mga Konsultant para sa mga Dayuhang Residente na marunong mag-Portugese o Espanyol dalawang beses sa isang buwan sa Aki Ward Office.

Lokasyon: 2nd Floor Aki Ward Office, sa loob ng Community Coordination Division (Kusei Chosei Ka)
   4-36 Funakoshi-minami 3-chome, Aki-ku, Hiroshima-City 736-8069

Araw at Oras:
Ang araw ng konsultasyon sa wikang Portuguese ay tuwing ikalawang Miyerkules ng buwan. 
Ang araw ng konsultasyon sa wikang Espanyol ay tuwing ikatlong Huwebes ng buwan. 
Mula 10:15 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali
Mula 1:30 hanggang 4:00 ng hapon 
※Sarado tuwing Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Mangyaring tingnan ang flyer para sa mga detalye.

Sa ikalawang Martes ng buwan, may pumupuntang Konsultant para sa mga Dayuhang Residente na marunong mag-Intsik sa Motomachi Management Office (Motomachi Kanri Jimusho).

Lokasyon: Loob ng Motomachi Management Office (Motomachi Kanri Jimusho)
   19-5 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-0011

Araw at Oras:
10:15 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali  1:30 hanggang 4:00 ng hapon 
※Sarado tuwing Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

🔔 Tungkol sa Pangangasiwa ng Personal na Impormasyon

Top