公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

Baguhin ang laki ng font
language

Tanggapan ng konsultasyon ukol sa pamumuhay para sa mga dayuhang residente sa Hiroshima city

Hindi ba kayo nahihirapan sa inyong pang-araw-araw na buhay dahil hindi kayo nakakaintindi ng wikang Hapon?
Handang tumulong ang Konsultant para sa mga Dayuhang Residente (Intisk / Portuges / Espanyol / Vietnamese).
Pananatilihin namin ang pagiging kumpidensyal ng usapan. Huwag mag-alala at kumonsulta sa tanggapan.

Patnubay sa paggamit

I-click para sa leaflet → Leaflet na nasa wikang Hapon

Lokasyon 
International Conference Center Hiroshima 1st floor, sa loob ng International Exchange Lounge
1-5 Nakajima-cho, Naka-ku, Hiroshima City (sa loob ng Peace Memorial Park), 730-0811

Araw at Oras 
Lunes hanggang Biyernes, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon
*Sarado tuwing Sabado, Linggo, Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at Pista ng Bagong Taon (Disyembre 29 hanggang Enero 3).

Mga wikang ginagamit
Intsik, Espanyol, Portugese, Vietnamese (Martes at Biyernes lamang)
*Mangyaring komunsulta para sa iba pang wika

Telepono (082) 241-5010
FAX       (082) 242-7452
E-mail    soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Ang konsultasyon sa wikang Vietnamese ay tuwing Martes at Biyernes.

I-click ito para sa mga detalye

Tuwing ikalawang Biyernes ng buwan ay nandito ang mga kawani ng Regional Immigration Bureau upang magbigay ng on-site na konsultasyon .


I-click ito para sa mga detalye → On-site na konsultasyon ng Regional Immigration Bureau

May pumupuntang mga Konsultant para sa mga Dayuhang Residente na marunong mag-Portugese o Espanyol dalawang beses sa isang buwan sa Aki Ward Office.

Lokasyon
2nd Floor Aki Ward Office, sa loob ng Community Coordination Division (Kusei Chosei-Ka)
4-36 Funakoshi-minami 3-chome, Aki-ku, Hiroshima-City 736-8069

Araw at Ora
Ang araw ng konsultasyon sa wikang Portuguese ay tuwing ikalawang Miyerkules ng buwan. 
Ang araw ng konsultasyon sa wikang Espanyol ay tuwing ikatlong Huwebes ng buwan. 
Mula 10:15 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali
Mula 1:30 hanggang 4:00 ng hapon 
*Sarado tuwing Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.

Pahayag tungkol sa on-site na konsultasyon sa Aki ward

Araw ng pagkonsulta sa wikang Portugese (ikalawang Miyerkules ng buwan)
2019
Hunyo 12, Hulyo 20, Agosto 14, Setyembre 11, Oktubre 9, Nobyembre 13, Disyembre 11
2020
Enero 8, Pebrero 12, Marso 11

Araw ng pagkonsulta sa wikang Espanyol (ikatlong Huwebes ng buwan)
2019
Hunyo 20, Hulyo 18, Agosto 15, Setyembre 19, Oktubre 17, Nobyembre 21, Disyembre 19
2020
Enero 16, Pebrero 20, Marso 19

Sa ikalawang Martes ng buwan, may pumupuntang Konsultant para sa mga Dayuhang Residente na marunong mag-Intsik sa Motomachi Management Office (Motomachi Kanri Jimusho).

Lokasyon
Loob ng Motomachi Management Office (Motomachi Kanri Jimusho)
19-5 Motomachi, Naka-ku, Hiroshima City 730-0011

Araw at Oras
10:15 ng umaga hanggang 12:30 ng tanghali  1:30 hanggang 4:00 ng hapon 
*Sarado tuwing Pambansang Holiday ng Japan, Agosto 6, at mula Disyembre 29 hanggang Enero 3.