公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Hiro Club News 2021.10(vol.316)

HIRO CLUB NEWS là tạp chí thông tin hàng tháng cung cấp thông tin sinh hoạt cũng như những thông tin về văn hóa, thông tin sự kiện có ích cho người nước ngoài sinh sống tại thành phố Hiroshima.

Số cũ

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,2827KB,13pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.10.1[PDF]

  •  Dịch vụ thông dịch có thể sử dụng tại các
     nơi lánh nạn
  •  Nắm sẵn thông tin bảo vệ tính mệnh khi có
     thiên tai
  •  Dừng việc lạm dụng xe cứu thương

Bảo tàng [PDF]

Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]

Cơ sở công cộng [PDF]

Thông tin liên quan thiên tai