公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Hưu trí

Lương hưu 
Tư cách của người tham gia 

Về nguyên tắc những cư dân người nước ngoài được liệt kê trong sổ đăng ký thường trú, ở độ tuổi 20 tuổi trở lên và dưới 60 tuổi phải tham gia vào chế độ hưu trí công. Tham gia bảo hiểm phúc lợi hưu trí là những cán bộ công chức và những người đang làm việc trong các công ty có áp dụng hưu trí. Những người khác phải làm thủ tục đăng ký Bảo hiểm Hưu trí Quốc dân tại Ban Bảo hiểm Hưu trí của Ủy ban Quận của quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống. (Tuy nhiên, vợ / chồng phụ thuộc kinh tế vào người tham gia bảo hiểm phúc lợi hưu trí của công ty thì phải làm thủ tục với Văn phòng hưu trí thông qua nơi làm việc của vợ / chồng người đó. 

Trợ cấp hưu trí 

Trợ cấp hưu trí thì bao gồm hưu trí cơ bản người già dành cho người từ 65 tuổi trở lên và có thời hạn tư cách nhận 10 năm trở lên; hưu trí cơ bản khuyết tật do mắc bệnh hay bị thương tích nhất định và hưu trí cơ bản gia đình tang quyến cho vợ/ chồng có con hoặc con của những người tham gia Bảo hiểm hưu trí Quốc dân khi họ qua đời gia. (Để được nhận trợ cấp khuyết tật cơ bản và trợ cấp cơ bản gia đình tang quyến cần phải đáp ứng yêu cầu về thanh toán phí bảo hiểm nhất định). Để được tư vấn cụ thể hãy liên hệ đến Ban bảo hiểm hưu trí của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh (ngoại trừ chi nhánh Ninoshima), nơi đang sinh sống để biết chi tiết.

Người nước ngoài đã đóng phí bảo hiểm từ 6 tháng trở lên có thể yêu cầu nhận tiền bảo hiểm hưu trí một lần sau khi rời khỏi Nhật Bản. 

Tiền bảo hiểm hưu trí một lần  

Những người đáp ứng đủ tất cả các điều kiện dưới đây thì sau khi ra khỏi bảo hiểm hưu trí Quốc dân và nộp đơn trong vòng hai năm sau khi rời Nhật Bản sẽ được nhận tiền bảo hiểm hưu trí một lần.

Điều kiện được hưởng 

  • Không phải quốc tịch Nhật Bản
  • Đã đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên
  • Không có địa chỉ thường trú tại Nhật Bản
  • Những người chưa bao giờ có quyền nhận tiền hưu trí (bao gồm cả trợ cấp tàn tật)

Số tiền bảo hiểm hưu trí một lần 

Số tiền nhận được tính dựa vào khoảng thời gian đóng bảo hiểm v.v. 

Cách thức yêu cầu thanh toán 

Sau khi rời khỏi Nhật, hãy gửi giấy yêu cầu thanh toán quyết định tiền bảo hiểm hưu trí một lần cùng sổ lương hưu, copy hộ chiếu (các trang có thể kiểm chứng thông tin ngày bạn rời khỏi Nhật, họ tên, ngày tháng năm sinh), đồng thời gửi kèm các giấy tờ chứng nhận tên ngân hàng, số tài khoản của bạn tới địa chỉ dưới đây. 

Địa chỉ gửi đến:

Tổ chức Hưu trí Nhật Bản 
3-5-24 Takaido-nishi, Suginami-ku, Tokyo 168-8505 
Điện thoại: 0570-051-165 (đối với các cuộc gọi được thực hiện tại Nhật Bản) 
+ 81-3-6700-1165 (đối với các cuộc gọi được thực hiện bên ngoài Nhật Bản) 

Phí bảo hiểm 

Những người tham gia vào bảo hiểm Trợ cấp hưu trí Quốc dân (người có bảo hiểm) phải đóng phí bảo hiểm.

Phí bảo hiểm bao gồm hai loại. Trong đó một loại là tất cả mọi người phải trả một mức nhất định như nhau và một loại tự nguyệnlà có nguyện vọng trả thêm. Phí bảo hiểm cho mọi người là giống nhau theo từng loại.

Ngoài ra, còn có chế độ miễn giảm toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm dành cho những người gặp khó khăn trong việc trả phí bảo hiểm do lý do kinh tế và các lý do khác nếu nộp đơn xin.