公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Lương hưu

Về nguyên tắc những người sống ở Nhật nằm trong độ tuổi từ 20 tới 59 tuổi phải tham gia vào bảo hiểm hưu trí quốc dân. Những người làm việc tại các công ty v.v.. thì cũng có thể tham gia bảo hiểm phúc lợi hưu trí.

Thủ tục tham gia

Hãy làm thủ tục đăng ký bảo hiểm hưu trí quốc dân tại ban bảo hiểm hưu trí của ủy ban quận của quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống.
Tuy nhiên, người tham gia bảo hiểm hưu trí hoặc vợ / chồng người phụ thuộc kinh tế vào người tham gia bảo hiểm phúc lợi hưu trí thì phải làm thủ tục với nơi làm việc của vợ / chồng người đó hoặc nơi làm việc của người phụ thuộc kinh tế.

Phí bảo hiểm

Những người đang tham gia vào bảo hiểm hưu trí quốc dân phải đóng phí bảo hiểm.
Ngoài ra còn có chế độ miễn giảm toàn bộ hoặc một phần phí bảo hiểm danh cho người gặp khó khăn về tiền trong sinh hoạt, người gặp khó khăn trong tri trả phí y tế. Thông tin chi tiết, xin liên hệ ban bảo hiểm hưu trí của ủy ban quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh.

Thể loại tiền hưu trí có thể nhận

Tiền hưu trí cơ bản người già
Người có thể nhận: Người từ 65 tuổi trở lên và có thời gian đã đóng tiền lương hưu và thời gian không đóng tiền lương hưu nhưng vẫn được ủy ban quận công nhận, tổng cộng thời gian 10 năm trở lên.

Tiền hưu trí cơ bản người khuyết tật
Người có thể nhận: Người đang trong thời gian tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân thì bị mắc bệnh hay bị thương tích nhất định v.v..

Tiền hưu trí cơ bản gia đình tang quyến
Người có thể nhận: Vợ/ chồng có con hoặc con của họ khi người tham gia bảo hiểm hưu trí quốc dân qua đời.

Để được nhận trợ cấp khuyết tật cơ bản và trợ cấp cơ bản gia đình tang quyến cần phải đáp ứng điều kiện về thanh toán phí bảo hiểm nhất định.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ đến ban bảo hiểm hưu trí của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống (ngoại trừ chi nhánh văn phòng Ninoshima).

Khi ra khỏi bảo hiểm hưu trí (tiền bảo hiểm hưu trí một lần)

Những người đáp ứng đủ tất cả các điều kiện dưới đây thì sau khi ra khỏi bảo hiểm hưu trí Quốc dân và nộp đơn trong vòng hai năm sau khi rời khỏi Nhật Bản sẽ nhận được tiền bảo hiểm hưu trí một lần. Số tiền nhận được tính dựa vào khoảng thời gian đóng bảo hiểm.
● Không mang quốc tịch Nhật Bản

● Có thời gian đã đóng bảo hiểm từ 6 tháng trở lên

● Không có địa chỉ thường trú tại Nhật Bản

● Những người chưa bao giờ có quyền nhận tiền hưu trí (bao gồm cả trợ cấp tàn tật)

[Các giấy tờ cần thiết]
● Giấy yêu cầu quyết toán tiền bảo hiểm hưu trí một lần, giấy tờ có thể xác nhận được mã số bảo hiểm hưu trí cơ bản (như Sổ tay hưu trí, Giấy thông báo về mã số hưu trí cơ bản, v.v…)

● Copy hộ chiếu (các trang có thể kiểm chứng thông tin tư cách lưu trú, họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, ký tên

● Các giấy tờ xác nhận tên ngân hàng, số tài khoản

Tổ chức Hưu trí Nhật Bản (日本年金機構)
3-5-24 Takaido-Nishi, Suginami-ku, Tokyo 168-8505
SĐT 0570-05-1165 (từ trong nước)  +81-3-6700-1165 (từ bên ngoài Nhật Bản)

Top