公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Về Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế

Tổng quan về Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế – Bộ phận quốc tế – Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima

Vào tháng 4 năm 1998, việc điều hành tổ chức của Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima và Bảo tàng tư liệu kỷ niệm hòa bình Hiroshima đã phụ trách về các chương trình cụ thể về hòa bình của thành phố Hiroshima từ trước đến nay đã được thống nhất thành một nhằm thúc đẩy hòa bình, giao lưu và hợp tác quốc tế ứng với thời đại mới, đồng thời thành phố cũng đã hợp nhất với Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Hiroshima để cho ra đời một tổ chức mới.

Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế – Bộ phận quốc tế – Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima, nơi đã tiếp quản những mục đích và chương trình của Hiệp hội giao lưu quốc tế thành phố Hiroshima trước đây đang thực hiện các chương trình thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế, hỗ trợ và giúp đỡ đào tạo cũng như các sự kiện liên quan đến giao lưu quốc tế và hợp tác quốc tế, hỗ trợ các hoạt động giao lưu và hợp tác quốc tế của cư dân thành phố, dịch vụ cung cấp thông tin, hỗ trợ sự kiện liên quan đến thành phố quan hệ hữu nghị nước ngoài của thành phố Hiroshima, quầy tư vấn dành cho cư dân người nước ngoài, hỗ trợ nâng cao năng lực Nhật ngữ, v.v…

Hướng dẫn giao thông đi lại

Từ (cửa Nam) ga JR Hiroshima

(1) Xe buýt: ① Lên xe buýt Hiroshima đi hướng Yoshijima, xuống xe tại “Heiwa Kinen Koen”
(2) Tàu điện trong thành phố: Thông qua thị trấn Kamiya để đi hướng cảng Hiroshima (Ujina) và xuống tàu tại “Chuden-mae”
Đi Hiroden Nishi-Hiroshima (Koi)/ đi Eba/ đi Hiroden Miyajima-guchi và xuống tàu tại “Genbaku Dome-mae”

Top