公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima

Hiroshima NOW 2023. 9 (Tiếng Việt No. 17)

Bản tin Tiếng Việt về cuộc sống tại thành phố Hiroshima

Số mới nhất của “Hiroshima NOWtại đây! ➡ PDF [1.00MB]

Hiroshima NOW là một bản tin được hình thành từ các bài báo lấy từ “Hiroshima Shimin To Shisei”, một tờ báo miễn phí do thành phố phát hành. Bản tin hàng tháng Hiroshima NOW được xuất bản bằng tiếng Anh, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Việt Nam và Nhật Bản giản thể. Tất cả đều có trên trang web của chúng tôi (https://h-ircd.jp/vi/hiroshima_now/) hoặc bản in tại các cơ sở công cộng.

“Hiroshima Shimin to Shisei” có thể xem trên trang web của thành phố. Nó cũng được dịch qua ứng dụng dịch tự động sang các ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Philippin).

🍇 Nếu bạn muốn nhận “Hiroshima NOW” qua e-mail hàng tháng, hãy gửi e-mail đến địa chỉ sau:
  internat@pcf.city.hiroshima.jp

Nội dung

● Thay đổi tương lai thông qua hành động hàng ngày: tiêu dùng có đạo đức

Hãy đăng ký trợ cấp nuôi con đặc biệt, trợ cấp phúc lợi cho trẻ em khuyết tật và trợ cấp khuyết tật đặc biệt

Chế độ miễn, giảm phí sử dụng nước và nước thải.

Dành cho những người đã đăng ký Thẻ My Number trước ngày 28/2/2023: Vui lòng đăng ký Myna Points trước ngày 30 tháng 9.

Ngày 1 tháng 9 là “Ngày phòng chống thiên tai”: Chuẩn bị ứng phó với thiên tai

Lịch thu gom rác vào ngày nghỉ lễ tháng 9 và tháng 10 năm 2023

● Thông tin mới về vi rút corona chủng mới (COVID-19)

● Tiếng Nhật hữu ích cho cuộc sống hàng ngày: Trợ cấp trẻ em

Số cũ

Top