公益財団法人 広島平和文化センター国際交流・協力課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Hiro Club News

HIRO CLUB NEWS là tạp chí thông tin hàng tháng cung cấp thông tin sinh hoạt cũng như những thông tin về văn hóa, thông tin sự kiện có ích cho người nước ngoài sinh sống tại thành phố Hiroshima.

Hiro Club News 2021.11(vol.317)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,2900KB,19pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.10.1[PDF]

 • Đối với những người chưa được tiêm ngừa liều thứ 2
  vắc xin COVID-19
 • Đăng ký nhập học trường mẫu giáo thành phố vào
  tháng 4 năm 2022
 • Các khoản hoàn trả cho giáo dục mầm non và chăm
  sóc trẻ em
 • Các thay đổi đối với việc ghi danh vào trường tiểu
  học
 • Mức lương tối thiểu của tỉnh Hiroshima (đã thay đổi)
 • Hỗ trợ tài chính mở rộng cho chi phí y tế của trẻ em

Bảo tàng [PDF]

Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]

Cơ sở công cộng [PDF]

Thông tin liên quan thiên tai

Hiro Club News 2021.10(vol.316)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,2827KB,13pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.10.1[PDF]

 •  Dịch vụ thông dịch có thể sử dụng tại các
   nơi lánh nạn
 •  Nắm sẵn thông tin bảo vệ tính mệnh khi có
   thiên tai
 •  Dừng việc lạm dụng xe cứu thương

Bảo tàng [PDF]

Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]

Cơ sở công cộng [PDF]

Thông tin liên quan thiên tai

Hiro Club News 2021.9(vol.315)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,1677KB,14pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.9.1[PDF]

 • Thông tin về Tiêm chủng COVID-19
 • Tiêm chủng bắt đầu cho người từ 12 – 64 tuổi
 • Chế độ miễn giảm hóa đơn nước và nước thải
 • Hỗ trợ những người gặp khó khăn do mưa lớn. (Ngày 19 tháng 8 năm 2021)

Bảo tàng [PDF]

Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]

Cơ sở công cộng [PDF]

Thông tin liên quan thiên tai

Hiro Club News 2021.8(vol.314)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,1781KB,14pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.8.1[PDF]

 • COVID-19: Hỗ trợ tài chính
 • Tài liệu Bảo hiểm Y tế Quốc gia: gia hạn và đăng ký
 • Hỗ trợ chi trả lương hưu quốc gia

Bảo tàng [PDF]


Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]


Cơ sở công cộng [PDF]


Thông tin liên quan thiên tai

Hiro Club News 2021.7(vol.313)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,2092KB,14pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.7.1[PDF]

 • Tiêm phòng COVID-19
 • Ứng dụng phiên dịch bản tin Shimin To Shisei

Bảo tàng [PDF]


Thông tin sự kiện mới nhất [PDF]


Cơ sở công cộng [PDF]


Thông tin liên quan thiên tai

Hiro Club News 2021.6(vol.312)

TẢI XUỐNG BẢN ĐẦY ĐỦ

[PDF,1500KB,14pages]

Thông tin từ Chính Phủ

2021.6.1[PDF]

 • Phiếu tiêm chủng được gửi đến những người trên 80 tuổi
 • Chuẩn bị cho thiên tai
  ο Hãy chuẩn bị
  ο Mức độ cảnh báo thiên tai
  ο Ứng dụng sơ tán đa ngôn ngữ
  ο Hệ thống cảnh báo sạt lỡ đất thay đổi
  ο Sơ tán trong đại dịch

Bảo tàng[PDF]

Thông tin sự kiện mới nhất[PDF]

Cơ sở công cộng[PDF]

Thông tin liên quan thiên tai