公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Y tế, sức khỏe

Bảo hiểm Y tế

Bảo hiểm Y tế Quốc dân Tư cách của người tham gia

Chính phủ Nhật bản có chế độ Bảo hiểm Y tế Công để người dân có thể an tâm sử dụng dịch vụ Y tế khi bị ốm hay bị thương. Những người được phép cư trú ở Nhật trên 3 tháng phải tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc dân của Thành phố Hiroshima. Thủ tục đăng ký tại Ban Bảo hiểm Hưu trí của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi bạn đang sinh sống.

Tuy nhiên, những người sau đây sẽ không được tham gia:

①Một phần trong số những người được cấp tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt” như người đến Nhật để chữa bệnh hoặc chăm sóc người vừa nêu về mặt sinh hoạt hàng ngày, hoặc đến Nhật để tham quan, vui chơi hoặc các hoạt động tương tự khác, cũng như vợ/ chồng của họ với cùng mục đích cư trú.
※ Người có tư cách lưu trú là “Hoạt động đặc biệt” phải đưa ‘Bản chỉ định’ có ghi nội dung hoạt động đó.

②Người đang tham gia BHYT công tại nơi làm việc.

③Người đang tham gia chế độ Y tế dành người hậu kỳ cao tuổi

④Người đang nhận bảo trợ sinh sống

⑤Người đang nhận trợ cấp dành cho“người Nhật sót lại ở Trung Quốc không thể về nước sau chiến tranh”

⑥Người có giấy chứng nhận tham gia An Sinh Xã Hội từ chính phủ nước có ký Hiệp Định An Sinh Xã Hội (bao gồm BHYT) với Nhật

Trợ cấp bảo hiểm

Những người vào Bảo hiểm Y tế Quốc dân Thành phố Hiroshima sẽ nhận được một thẻ bảo hiểm. Hãy trình thẻ này tại các bệnh viện và phòng khám khi đi khám. Người vào bảo hiểm này khi đi khám sẽ chỉ phải trả 30% chi phí Y tế (trẻ em chưa vào lớp 1 là 20%, người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên là 20% (người có thu nhập vượt quá mức nhất định là 30%) và các chi phí khác như phí các bữa ăn khi nằm viện.

Ngoài ra, người vào bảo hiểm còn được trợ cấp khi sinh con hoặc tử vong v.v. Làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp tại Ban Bảo hiểm Hưu trí của Uỷ ban Quận tại quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang cư trú. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin.

Phí bảo hiểm

Chủ hộ gia đình phải trả phí bảo hiểm cho mình vá các thành viên phụ thuộc kinh tế trong gia đình. Phí bảo hiểm là tổng sô tiền của tỷ lệ Bình đẳng (Byodo-wari) tính theo từng hộ gia đình, tỷ lệ Bình quân (Kinto-wari) được tính ứng theo số đầu người trong hộ gia đình và tỷ lệ Thu nhập (Shotoku-wari) được tính ứng theo tổng thu nhập năm trước của hộ gia đình.

Chế độ Y tế người hậu kỳ cao tuổi
Đối tượng đủ điều kiện (người được bảo hiểm)

Những người sau đây sẽ là đối tượng được bảo hiểm của chế độ y tế người hậu kỳ cao tuổi (Cơ quan điều hành: Hiệp hội Y tế người hậu kỳ cao tuổi tỉnh Hiroshima).

①Người từ 75 tuổi trở lên

②Người từ 65 đến dưới 75 tuổi được xác nhận có khuyết tật ở mức độ nhất định do Hiệp hội Y tế người hậu kỳ cao tuổi tỉnh Hiroshima cấp (để biết thủ tục nộp đơn hãy liên lạc Ban Sức khỏe Nhân thọ của Ủy ban quận (quận Higashi-ku là Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang cư trú.

Tuy nhiên, những người có một trong các điều kiện sau đây không đủ điều kiện được hưởng bảo hiểm chế độ Y tế người cao tuổi kỳ sau.

①Những người không có đăng ký thường trú tại Thành phố Hiroshima

②Người có tư cách lưu trú dưới 3 tháng (ngoại trừ những người được Hiệp hội Y tế người hậu kỳ cao tuổi tỉnh Hiroshima công nhận được ở lại quá 3 tháng)

③Người đang nhận bảo trợ sinh sống.

④Người đang nhận trợ cấp dành cho người Nhật sót lại ở Trung Quốc không thể về nước sau chiến tranh

Trợ cấp bảo hiểm

Nếu có đủ điều kiện được hưởng Chế độ y tế người hậu cao tuổi, bạn sẽ được cấp Thẻ Bảo hiểm Y tế, vì thế khi đi khám ở bệnh viện hay phòng khám hãy đưa thẻ bảo hiểm của mình ra để được nhận trợ cấp Y tế. Người được hưởng chế độ bảo hiểm khi khám bệnh sẽ chỉ phải trả 10% chi phí Y tế (hoặc 30% đối với những người có thu nhập vượt quá mức nhất định), cũng như chi phí các bữa ăn v.v trong thời gian nằm viện. Ngoài ra, người có bảo hiểm có thể còn được trợ cấp khi tử vong. Làm thủ tục đăng ký nhận trợ cấp tại Ban Sức khỏe Nhân thọ của Ủy ban quận tại quận (Quận Higashi-ku là Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống. Hãy liên hệ để biết thêm thông tin.

Phí bảo hiểm

Người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm là tổng của tỷ lệ Bình quân (Kinto-wari) mà người được bảo hiểm phải chịu theo tỷ lệ đầu người và tỷ lệ Thu nhập (Shotoku-wari) được tính ứng theo thu nhập của người được bảo hiểm.

Trợ cấp phí Y tế

Người đang tham gia Bảo hiểm Y tế mà có một trong những điều kiện sau đây được hưởng trợ cấp toàn bộ hoặc một phần chi phí Y tế . Vì thế để biết thêm thông tin hãy liên hệ với Bộ phận Y tế của Ủy ban quận nơi đang sinh sống.

 • Cha mẹ / người giám hộ của trẻ em từ 0 tuổi đến năm thứ 3 trung học cơ sở (đến ngày 31/ 3 đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ 15 của đứa trẻ)
 • Trẻ em được giám hộ bởi cha mẹ đơn thân (đến ngày 31/3 đầu tiên sau ngày sinh nhật lần thứ 18 của đứa trẻ)
 • Người khuyết tật nặng và người có bệnh về tâm thần

Bảo hiểm chăm sóc

Đối tượng đủ điều kiện (người được bảo hiểm)

Bảo hiểm chăm sóc là chế độ có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc cần thiết khi cần hỗ trợ trong sinh hoạt hàng ngày và chăm sóc do nằm liệt giường, bị chứng sa sút trí tuệ v.v. Những người đáp ứng tất cả các điều kiện sau có thể tham gia Bảo hiểm chăm sóc của Thành phố Hiroshima.

①Người đang sinh sống trong Thành phố Hiroshima

②Những người còn thời hạn lưu trú trên thị thực và có kế hoạch ở lại Nhật Bản dài hơn ba tháng.
(Một phần trong số những người được cấp tư cách lưu trú “Hoạt động đặc biệt” như người đến Nhật để chữa bệnh hoặc chăm sóc người vừa nêu về mặt sinh hoạt hàng ngày, hoặc đến Nhật để tham quan, vui chơi hoặc các hoạt động tương tự khác, cũng như vợ/ chồng của họ với cùng mục đích cư trú, thì không được tính vào.)

③Người từ 40 tuổi trở lên
Tuy nhiên, những người từ 40 tuổi trở lên đến dưới 65 tuổi phải vào Bảo hiểm Y tế công của Nhật Bản. Những người trên 65 tuổi sẽ nhận được Thẻ Bảo hiểm chăm sóc.

Xin xác nhận cần được chăm sóc

Để sử dụng các dịch vụ chăm sóc, trước hết cần phải nộp đơn xin cấp giấy xác nhận cần được chăm sóc tại Ban Sức khỏe Nhân thọ của Ủy ban Quận (quận Higashi-ku thì tại Ban Phúc Lợi), hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống.

Sử dụng dịch vụ

Những người nhận được chứng nhận cần được hỗ trợ hoặc cần được chăm sóc có thể sử dụng dịch vụ của Bảo hiểm chăm sóc. Tuy nhiên, tùy mức độ cần chăm sóc của người đó mà một số dịch vụ có thể không được sử dụng. Về nguyên tắc khi sử dụng các dịch vụ chăm sóc, người dùng phải chi trả 10%, 20% hoặc 30% chi phí bảo hiểm chăm. (Các cá nhân có thu nhập vượt quá mức nhất định phải trả 20% hoặc 30%.)

Những người ngay cả khi không có giấy chứng nhận cần được chăm sóc nhưng theo danh sách kiểm tra cơ bản thuộc đối tượng người cao tuổi, thì cũng có thể sử dụng các dịch vụ chăm sóc bao gồm các dịch vụ loại thăm khám hoặc ngoại trú để được “chăm sóc dự phòng – dịch vụ tổng hợp hỗ trợ đời sống hàng ngày”. Hãy liên hệ Ban Sức khỏe Nhân thọ của Ủy ban quận (quận Higashi-ku là Ban Phúc lợi) nơi đang sinh sống để biết thêm thông tin.

Phí bảo hiểm

Người được bảo hiểm phải trả phí bảo hiểm. Phí bảo hiểm cho người từ 65 tuổi trở lên được tính căn cứ vào thu nhập năm trước của người đó và tình trạng thuế cư dân thành phố của các thành viên trong gia đình người đó bao gồm người được bảo hiểm.

Phí bảo hiểm cho người từ 40 tuổi và dưới 65 tuổi sẽ được tính như là một phần của phí bảo hiểm của bảo hiểm y tế mà người đó đang tham gia.

Y tế

Bệnh viện – Phòng khám

Khi bị ốm hay bị thương hãy cầm tiền và Thẻ Bảo hiểm Y tế tới phòng khám hoặc bệnh viện có khoa điều trị ứng với biểu hiện bệnh đó. Cũng có bệnh viện và phòng khám không hiểu tiếng nước ngoài nên đi cùng người có thể nói tiếng Nhật sẽ tốt hơn.

Ngoài ra mỗi bệnh viện và phòng khám có thời gian khám cho bệnh nhân ngoại trú khác nhau vì thế hãy lưu ý. Hãy sử dụng phòng khám cấp cứu dành cho ngày nghỉ nơi gần nhất khi khám cấp cứu vào ngày nghĩ hoặc ban đêm.

Khám cấp cứu vào các ngày lễ và ban đêm

Tham khảo bảng dưới đây để tới khám ở cơ quan Y tế gần nhất. (Các giờ được hiển thị là giờ khám)

Cơ quan y tế cấp cứu làm việc vào các ngày nghỉ và ban đêm để tiếp nhận những bệnh nhân có tính khẩn cấp cao. Khi có dự định đi khám vào các ngày nghỉ và đêm khuya thì hãy nghĩ lại xem liệu có thể đi khám vào giờ khám của ngày thường hay không.

Khám cấp cứu vào các ngày nghỉ ban đêm

〇Bác sĩ gia đình
(Bác sĩ gia đình là bác sĩ của một phòng khám quen thuộc [văn phòng bác sĩ, phòng khám v.v] mà bạn thường tới tư vấn về sứ khỏe hằng ngày và khám khi bị ốm. Các bác sĩ này có thể sẵn sàng khám cho bạn vào ngày lễ hay ban đêm. Vì thế nên có bác sĩ gia đình.)

〇Bác sỹ trực chờ tại nhà (cho từng khoa)
(có đăng trên web và báo ngày hôm đó) 9:00~17:30

Bệnh viện Thành phố Hiroshima (7-33 Moto-machi, Naka-ku, )
 TEL: 082-221-2291, FAX: 082-223-5514
 Khoa khám : Khoa nội v.v
 T2~T6 17:00 ~ 8:30 hôm sau 
 T7, Chủ Nhật, Phân loại Khoa khám T2~T6 T7 Chủ Nhật Ngày lễ 8:30 ~ 8:30 hôm sau

Bệnh viện Funairi Thành phố (Khoa Tai Mũi Họng đóng cửa vào ngày lễ lễ rơi vào thứ Bẩy, 14~16/8, 31/12-3/1) (14-11 Funairi-saiwai-cho, Naka-ku) 
 TEL: 082-232-6195, Fax: 082-232-6156
 Khoa khám Khoa nhi
 T2~T6 17:00 ~ 8:30  hôm sau
 T7, Chủ Nhật, Phân loại Khoa khám T2~T6 T7 Chủ Nhật Ngày lễ 8:30 ~ 8:30 hôm sau
 Khoa khám 
 Khoa tai mũi họng
 T7 19:00 ~22:30

Bệnh viện Thành phố Asa (Nghỉ 6/8, 29/12~3/1)(2-1-1 Kabe-minami, Asakita-ku)
 TEL: 082-815-5211, Fax: 082-814-1791
 Khoa khám Khoa nhi
 Chủ Nhật 18:00 ~22:00
 

Bệnh viện Thành phố Aki (do Hiệp hội Y sĩ Thành phố Hiroshima quản lý) (Nghỉ 6/8, 29/12~3/1)(2-14-1 Hataka, Aki-ku)  TEL: 082-827-0121, Fax:0 82-827-0561
 Khoa khám Khoa nội, hoặc khoa ngoại
 T7 8:30 ~ 15:30 18:00 ~23:00
 Chủ Nhật, Phân loại Khoa khám T2~T6 T7 Chủ Nhật Ngày lễ 18:00 ~23:00

Trung tâm Y tế Khẩn Cấp đêm Senda-machi – Hội Y sĩ Thành phố Hiroshima (Nghỉ 29/12~3/1) (3-8-6 Senda-machi, Naka-ku) 
 TEL: 082-504-9990, Fax: 082-504-9991
 Khoa khám Khoa nội (cho người 15 tuổi trở lên) Khoa mắt, khoa ngoại chỉnh hình, khoa ngoại (khi bị thương)
 T2~T6 , T7, Chủ Nhật, Phân loại Khoa khám T2~T6 T7 Chủ Nhật Ngày lễ 19:30 ~22:30

Trung tâm Y tế Khẩn Cấp đêm Kabe – Hội Y sĩ Asa (Nghỉ 29/12~3/1) (4-11-28 Kabe, Asakita-ku) 
 TEL: 082-814-9910, Fax: 082-814-9909
 Khoa khám Khoa nội (dành cho người 15 tuổi trở lên)
 T2~T6 , T7 19:00 ~22:30
 

Trung tâm sức khoẻ khoang miệng Hiroshima (3-2-4 Futabanosato, Higashi-ku Khoa răng )
 TEL: 082-262-2672, Fax: 082-262-2556
 Khoa khám Khoa răng
 Chủ Nhật, Phân loại Khoa khám T2~T6 T7 Chủ Nhật Ngày lễ 9:00 ~ 15:00
 

Phúc lợi – Y tế

Văn phòng Phúc lợi · Trung tâm Y tế (Bộ Y tế Ủy ban Quận)

Tại Ủy ban Quận, để cùng cung cấp các dịch vụ Y tế và Phúc lợi một cách thống nhất, mà Trung tâm Y tế và văn phòng phúc lợi cùng nhau tiến hành công việc của Bộ Y tế. Trung tâm Y tế thì tiến hành tư vấn và hướng dẫn về sức khoẻ cho phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn, người cao tuổi, người khuyết tật về tâm thần còn Văn phòng phúc lợi thì tiến hành tư vấn cho những người có nhiều điều lo lắng như người gặp khó khăn trong cuộc sống, người khuyết tật về tâm thần và cơ thể, trẻ em, người cao tuổi, gia đình đơn thân chỉ có mẹ và con, gia đình quả phụ, gia đình đơn thân chỉ có cha và con, v.v, nếu cần sẽ cung cấp các biện pháp hỗ trợ và viện trợ

Bộ Y tế được hợp thành bởi 3 phòng ban với nội dung hoạt động như sau:

〇Ban Đời sống
 Tư vấn cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày
 Bảo hộ đời sống v.v

〇Ban Tuổi thọ Sức khoẻ
 ①Tư vấn về Y tế và Phúc lợi cho người cao tuổi
 Tư vấn Y tế cho người cao tuổi, người già vào viện dưỡng lão và phòng ngừa ngược đãi người cao tuổi.
 ②Tư vấn về sức khỏe cho người lớn và người cao tuổi, khám sức khoẻ
 Tư vấn sức khỏe về béo phì, cao huyết áp, tư vấn nha khoa, khám và tư vấn AIDS, khám bệnh lao và khám ung thư v.v
 ③Tư vấn về tiêm phòng
 Tiêm phòng cho trẻ sơ sinh, tiêm vắcxin phòng cúm ở người cao tuổi …
 ④Tư vấn về bảo hiểm chăm sóc
 Chứng nhận cần được chăm sóc, chia phí bảo hiểm v.v

〇Ban Phúc lợi Y tế
 ①Tư vấn phúc lợi cho trẻ em
 Vào trường mẫu giáo, trợ cấp phí Y tế cho trẻ em, trợ cấp nuôi con, hỗ trợ chăm sóc trẻ em v.v
 ②Tư vấn phúc lợi cho gia đình bố mẹ đơn thân
 Trợ cấp phí Y tế cho gia đình bố mẹ đơn thân, trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em v.v
 ③Tư vấn phúc lợi cho người bị khuyết tật về thể chất
 Sổ tay cho người bị khuyết tật, hỗ trợ phí Y tế cho người khuyết tật nặng,vào các cơ sở chăm sóc và các trợ cấp khác v.v
 ④Tư vấn cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em.
 Sổ tay về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, khám sức khoẻ trẻ sơ sinh, lớp chăm sóc trẻ em v.v
 ⑤Tư vấn Bảo hiểm phúc lợi cho những người khuyết tật về tâm thần
 Sổ tay về Bảo hiểm và Phúc lợi cho người khuyết tật về tâm thần, hỗ trợ Y tế phục hồi chức năng (điều trị tâm thần ngoại trú) v.v

Quận Higashi-ku được hợp thành bởi 3 phòng ban với nội dung hoạt động như sau:

〇Ban hỗ trợ lẫn nhau khu vực
 ①Bàn tư vấn tổng hợp.
 Những vấn đề liên quan tới sức khỏe, Y tế và phúc lợi
 ②Tư vấn về sức khoẻ cho người lớn và người cao tuổi, khám sức khoẻ.
 Tư vấn sức khoẻ về béo phì, cao huyết áp, tư vấn nha khoa, khám và tư vấn AIDS, khám bệnh lao và khám ung thư vv
 ③Tư vấn cho phụ nữ mang thai, trẻ sơ sinh và chăm sóc trẻ em.
 Sổ tay về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, khám sức khoẻ trẻ sơ sinh, lớp chăm sóc trẻ em v.v
 ④Tư vấn liên quan tới trẻ em.
 Những vấn đề lo lắng liên quan tới mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, trốn học, phạm pháp, phát triển và ngược đãi v.v
 ⑤Tư vấn về tiêm phòng.
 Tiêm phòng cho trẻ sơ sinh, tiêm vắcxin phòng cúm ở người cao tuổi v.v.
 ⑥Tư vấn Bảo hiểm phúc lợi về tâm thần.
 Những vấn đề liên quan tới sức khỏe tâm thần

〇Ban Phúc lợi
 ①Tư vấn về y tế và phúc lợi cho người cao tuổi.
 Tư vấn Y tế cho người già cao tuổi, người già vào viện dưỡng lão v.v
 ②Tư vấn về bảo hiểm chăm sóc dài hạn.
 Chứng nhận cần chăm sóc điều dưỡng, áp dụng phí bảo hiểm v.v
 ③Tư vấn phúc lợi cho trẻ em.
 Vào trường mẫu giáo, trợ cấp phí Y tế cho trẻ em, trợ cấp nuôi con, hỗ trợ chăm sóc trẻ em v.v
 ④Tư vấn phúc lợi cho gia đình bố mẹ đơn thân.
 Trợ cấp chi phí y tế cho gia đình bố mẹ đơn thân, trợ cấp nuôi dưỡng trẻ em v.v
 ⑤Tư vấn về phúc lợi cho những người khuyết tật về tâm thần .
 Sổ tay cho người khuyết tật thân thể, sổ tay chăm sóc y tế, sổ tay chăm sóc sức khỏe và phúc lọi cho người khuyết tật tâm thần, hỗ trợ y tế về phục hồi chức năng (thăm khám sức khỏe tâm thần, phúc lợi y tế, đào tạo chăm sóc y tế) và các trợ cấp khác v.v

〇Ban đời sống
 Tư vấn cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.
 Bảo hộ đời sống v.v