公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Những thủ tục cần thiết cho đời sống

1. Chế độ cho công dân người nước ngoài

2. Thủ tục liên quan đến nơi cư trú

3. Khi sinh con, có người mất, kết hôn, ly hôn

1. Chế độ cho công dân người nước ngoài

Chế độ quản lí cư trú 
*người nước ngoài cư trú trung và dài hạn (trên 3 tháng) ở Nhật

(1) Thẻ cư trú
Thẻ cư trú được cấp căn cứ vào giấy phép lưu trú cho phép vào Nhật. Trên thẻ có dán ảnh và in các thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi sinh sống, quốc tịch – khu vực, và còn in cả tư cách cư trú, thời gian cư trú.
Khi làm mất thẻ cư trú, hoặc thẻ bị bẩn nặng, bạn phải nộp đơn xin tái cấp lại thẻ tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh . Bạn sẽ nhận được thẻ mới.
※Khi đánh mất hộ chiếu thì đến sở cảnh sát nhận giấy chứng nhận báo mất đồ (hoặc giấy báo mất đồ). Sau đó mang đến Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán của nước mình,  bạn sẽ được làm lại hộ chiếu.

(2) Thủ tục liên quan đến cư trú (thủ tục tại Cục Quản Lý Nhập Cảnh địa phương)
➀ Khi thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tinh, quốc tịch – khu vực.
 Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi bạn phải mang các giấy tờ sau để trình báo.
 Giấy tờ cần thiết: hộ chiếu, thẻ cư trú, ảnh thẻ và các tài liệu chứng minh sự thay đổi.

➁ Khi tư cách lưu trú hết hạn hoặc có thay đổi trong các hoạt động dựa theo tư cách cư trú.
 Hãy nộp đơn xin thay đổi tư cách lưu trú hoặc đơn xin gia hạn thời gian lưu trú.
 Giấy tờ cần thiết: hộ chiếu, ảnh thẻ, thẻ cư trú và các giấy tờ chỉ định khi nộp những đơn này.

Cục Quản Lí Cư trú Xuất Nhập cảnh Hiroshima
2-31 Kami-hatchobori, Naka-ku, thành phố Hiroshima TEL: 082-221-4412

Chế độ dành cho người vĩnh trú đặc biệt
*Chế độ dành cho người vĩnh trú đặc biệt khác với chế độ quản lý cư trú.

(1) Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt
Những người có tư cách vĩnh trú đặc biệt sẽ được cấp thẻ có tư cách vĩnh trú đặc biệt.
Giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt có dán ảnh thẻ, và ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nơi sinh sống, quốc tịch/ khu vực, thời hạn cư trú.
Đối với những người dưới 16 tuổi mà có giấy chứng nhận đăng kí người nước ngoài thì tới trước sinh nhật lần thứ 16 tuổi hãy chuyển đổi xang giấy chúng nhận vinh trú đặc biệt.
Trong trường hợp làm mất giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, hoặc bị bẩn nặng thì hãy tới ủy ban quận để đăng kí cấp lại. Bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận mới.

(2) Các thủ tục liên quan tới người vĩnh trú đặc biệt (thủ tục tại khu vực địa phương nơi cư trú)
➀ Khi thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch – khu vực.
 Trong vòng 14 ngày, hãy trình xuất các giấy tờ cần thiết như: hộ chiếu (đối với người có hộ chiếu), ảnh thẻ, giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt, và các tài liệu chứng minh những việc đã thay đổi.

➁ Khi thẻ người vĩnh trú đặc biệt hết hạn.
 Trước khi thẻ người vĩnh trú đặc biệt hết hạn, hãy mang các giấy tờ sau đây đi trình báo. Giấy tờ cần thiết: hộ chiếu (nếu có), ảnh thẻ và thẻ chứng minh người vĩnh trú đặc biệt tới để xin gia hạn.

Chế độ cấp phép tái nhập cảnh

Về nguyên tắc thì các trường hợp sau đây phải nhận được sự cấp phép tái nhập cảnh.
● Người nước ngoài mang hộ chiếu và thẻ cư trú còn hạn
 … có dự định quay lại Nhật trong vòng một năm kể từ khi rời khỏi Nhật Bản
● Người vĩnh trú đặc biệt có mang giấy chứng nhận là người vĩnh trú đặc biệt và hộ chiếu còn hạn
 … có dự định quay lại Nhật trong vòng hai năm kể từ khi rời khỏi Nhật Bản

Nơi liên hệ về chế độ quản lí cư trú và chế độ người vĩnh trú đặc biệt
Trung tâm thông tin tổng hợp cư trú người ngước ngoài
Trung tâm thông tin tổng hợp nhập cư
Giờ tiếp nhận: Thứ hai – thứ sáu 8:30 – 17:15
Ngày nghỉ: Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và các ngày, 29/12 ~ 3/1
TEL: 0570-013904 (từ điện thoại IP, hoặc từ nước ngoài: 03-5796-7112)

2. Thủ tục liên quan đến nơi cư trú

Những người cư trú trung và dài hạn hoặc người vĩnh trú đặc biệt thì cần phải đăng kí thường trú.

Người mới bắt đầu cuộc sống ở Nhật (người cư trú trung và dài hạn)

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày quyết định được nơi cư trú, hãy mang thẻ cư trú tới quầy tiếp nhận ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi cư trú để trình báo về địa chỉ nơi cư trú.
Những người không có thẻ cư trú, hãy mang hộ chiếu tới để trình báo về địa chỉ nơi cư trú.

Khi chuyển nhà

Khi chuyển từ thành phố Hiroshima sang phố, phường, thị trấn, thôn khác.
Hãy trình báo lên ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đã sinh sống (giấy thông báo chuyển đi, sau đó bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận chuyển đi, chú ý đừng làm mất.
Sau đó, trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi địa chỉ bạn phải nộp (giấy thông báo chuyển tới) ở thành phố, phường, thị trấn, thôn của nơi ở mới.
Giấy tờ cần thiết: Thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (của tất cả các thành viên trong gia đình) và giấy chứng nhận chuyển đi.

Khi chuyển nhà trong nội thành thành phố Hiroshima
Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi nơi cư trú, bạn phải tới ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh tại nơi cư trú để đăng ký thay đổi địa chỉ nơi ở mới (giấy thông báo chuyển nơi ở).
Giấy tờ cần thiết: Thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận người vĩnh trú đặc biệt (của tất cả các thành viên trong gia đình).

Làm giấy thường trú

Sau khi đăng kí thường trú, thì có thể nhận bản sao giấy đăng kí thường trú.
Với những người cần bản sao giấy đăng kí thường trú thì hãy tới ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhanh để đăng kí.
Bạn có thể xin cấp bản sao giấy chứng nhận cư trú tại bất kỳ văn phòng nào trong thành phố Hiroshima.

Thẻ thông báo mã số cá nhân

Thẻ thông báo mã số cá nhân là thẻ mà bất cứ ai có đăng ký thường trú sẽ được cấp, thẻ gồm 12 chữ số được cấp riêng cho từng cá nhân.
Sau khi đăng kí thường trú sẽ có giấy thông báo số cá nhân chuyển tới nhà bạn, trên giấy đó có ghi mã số cá nhân của bạn.
Bạn có thể đăng kí làm thẻ cứng có ghi mã số các nhân và đinh kèm ảnh thẻ. Để biết chi tiết, vui lòng liên hệ ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống.

Trợ cấp trẻ em

Trợ cấp trẻ em được cấp cho người đang nuôi con nhỏ từ 0 tuổi đến năm học thứ 3 trung học cơ sở (tính đến ngày 31/3 đầu tiên sau ngày sinh nhật thứ 15). Những người chưa nhận được trợ cấp hoặc những người từ ngoài Thành phố Hiroshima chuyển tới hãy tiến hành làm thủ tục để xin trợ cấp. Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ tới ban phúc lợi ủy ban quận của quận bạn đang sống.

3. Khi sinh con, có người mất, kết hôn, ly hôn

Khi sinh con hoặc có người mất hoặc khi kết hôn, ly hôn có những trường hợp cần thiết phải làm thủ tục với đất nước của bạn. Trước hết, hãy hỏi các cơ quan đại diện của đất nước của bạn có tại Nhật.  
Cùng với đó, hãy nộp giấy thông báo lên Ủy ban quận của Quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh. Và nộp giấy lên cục quản lí cư trú xuất nhập cảnh.

Khi sinh con

🔸 Giấy khai sinh
● Đối tượng là ai: Tất cả mọi người
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh
● Ở đâu: Quận đang sinh sống, hoặc Ban công dân thành phố của quận nơi đã sinh ra (nếu có văn phòng chi nhánh thì thông báo cho văn phòng chi nhánh.)

🔸 Xin tư cách lưu trú
● Đối tượng là ai:  Bố mẹ là người cư trú trung và dài hạn
● Khi nào: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày sinh
● Ở đâu: Cục quản lí xuất nhập cảnh Hiroshima

🔸 Xin giấy phép lưu trú đặc biệt
● Đối tượng là ai: Người vĩnh trú đặc biệt
● Khi nào: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh
● Ở đâu: Ban công dân thành phố của quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

🔸 Giấy báo sinh
● Đối tượng là ai:Tất cả mọi người
● Khi nào: Thông báo sớm nhất có thể
● Ở đâu: Ban phúc lợi và sức khỏe của quận đang sinh sống hoặc ban hỗ trợ lẫn nhau khu vực

🔸 Trợ cấp trẻ em
● Đối tượng là ai: Cụ thể thì hãy liên lạc tới tổ chức ở cột bên phải
● Khi nào: Trong vòng 15 ngày kể từ ngày sau sinh
● Ở đâu: Ban phúc lợi và sức khỏe bộ y tế của quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh (ngoại trừ Ninoshima).

🔸 Hỗ trợ phí y tế trẻ em ※Người có thu nhập cao không thuộc đối tượng
● Ở đâu: người có thu nhập cao không thuộc đối tượng

🔸 Bảo hiểm y tế quốc dân
● Đối tượng là ai Người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày sinh
● Ở đâu: Ban bảo hiểm hưu trí của quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh.

※Khi bố và mẹ của trẻ là người nước ngoài, dù bé có sinh ra ở Nhật thì cũng không thể nhận được quốc tịch của Nhật. Hãy thông báo việc sinh con tới đại sứ quán hoặc lãnh sự quán.

Khi qua đời

🔸 Giấy báo tử
● Đối tượng là ai: Tất cả mọi người
● Khi nào: Trong vòng 7 ngày kể từ ngày biết việc qua đời
● Ở đâu: Ban công dân của quận đang sinh sống, hoặc quận người đó mất (nếu có văn phòng chi nhánh thì báo tại văn phòng chi nhánh)

🔸 Bảo hiểm y tế quốc dân
● Đối tượng là ai: Người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày mất
● Ở đâu: Ban bảo hiểm hưu trí của quận nơi người đó đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

🔸 Bảo hiểm điều dưỡng
● Đối tượng là ai: Người tham gia bảo hiêm điều dưỡng
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày mất
● Ở đâu: Ban phúc lợi tại quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

Khi kết hôn

🔸 Bảo hiểm y tế quốc dân
● Khi nào: Việc đăng kí kết hôn thì không có thời hạn (Sau khi nộp giấy báo hôn thú thì hai người sẽ trở thành vợ chồng)
● Ở đâu: Ban công dân của quận đang sinh sống ※Tùy thuộc vào quốc tịch mà thủ tục đăng kí có thể khác nhau

🔸 Bảo hiểm y tế quốc dân
● Đối tượng là ai: Người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày kết hôn
● Ở đâu: Ban bảo hiểm hưu trí của quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

🔸 Bảo hiểm điều dưỡng
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày tên hoặc địa chỉ của người tham gia bảo hiểm điều dưỡng thay đổi
● Ở đâu: Ban phúc lợi của quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

Khi ly hôn

🔸 Giấy ly hôn
● Khi nào: Trường hợp li hôn có thỏa thuận hai bên thì việc nộp giấy ly hôn là không có thời hạn (Sau khi nộp giấy ly hôn thì việc ly hôn chính thức được thiết lập). Các trường hợp khác thì trong vòng 10 ngày
● Ở đâu: Ban công dân thành phố của quận đang sinh sống ※Tùy vào quốc tịch mà thủ tục ly hôn có thể sẽ khác nhau

🔸 Bảo hiểm y tế quốc dân
● Đối tượng là ai: Người tham gia bảo hiểm y tế quốc dân
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày ly hôn
● Ở đâu: Ban bảo hiểm hưu trí của quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

🔸 Bảo hiểm chăm sóc
● Khi nào: Trong vòng 14 ngày kể từ ngày người tham gia bảo hiểm điều dưỡng thay đổi họ tên hoặc địa chỉ sinh sống
● Ở đâu: Ban phúc lợi của quận đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh

Đăng ký con dấu

Tại Nhật Bản, việc đóng bằng con dấu có khắc họ và tên của bạn có ý nghĩa giống như chữ ký. Con dấu có đăng ký ở các cơ quan hành chính được gọi là ‘jitsuin’. Khi sử dụng cùng lúc con dấu này với giấy chứng nhận đăng ký thì hành vi của người sở hữu sẽ được xác nhận hợp pháp.
Để đăng ký con dấu, hãy mang con dấu muốn đăng ký và thẻ cư trú hoặc thẻ người vĩnh trú đặc biệt của bạn tới ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh (xem trang 34) nơi đang sinh sống để làm thủ tục đăng ký.
Tuy nhiên, tùy theo con dấu mà có thể có con dấu không đăng ký được. Hãy liên lạc với ban công dân thành phố của ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhanh để biết chi tiết.

Chế độ tuyên thệ đối tác của thành phố Hiroshima

Thành phố Hiroshima từ tháng 1 năm 2021 đã bắt đầu “chế độ tuyên thệ đối tác”, trong đó thành phố công nhận lời thề mà các cặp đôi đồng tính đã tuyên thệ sẽ hỗ trợ nhau như những người bạn đời.
Mặc dù nó không có hiệu lực pháp lý như đăng ký kết hôn, nhưng có một số dịch vụ hành chính có thể sử dụng.
(Liên hệ: Ban khai phát nhân quyền  TEL 082-504-2165)
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/199977.html

Top