公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Thủ tục

Những chế độ dành cho công dân nước ngoài 

Chế độ quản lý cư trú 

Người nước ngoài lưu trú trung hoặc dài hạn (hơn 3 tháng) được cấp thẻ cư trú. 

Cấp thẻ cư trú 

Thẻ cư trú được cấp căn cứ vào giấy phép cho phép vào Nhật, cho phép thay đổi tư cách lưu trú, cho phép gia hạn thời hạn lưu trú v.v. Thẻ cư trú không những in thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, quốc tịch – khu vực, mà còn in cả tư cách cư trú, thời gian cư trú và có dán kèm ảnh thẻ.  

Thủ tục liên quan đến cư trú (thủ tục tại Cục Quản Lý Nhập Cảnh địa phương) 

●Khi thay đổi họ tên, quốc tịch –  khu vực. 

Trường hợp thay đổi họ, quốc tịch – khu vực do kết hôn v.v, khi thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch hay khu vực thì trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi bạn phải mang theo hộ chiếu, thẻ cư trú, ảnh thẻ và các tài liệu chứng minh sự thay đổi để trình báo. 

●Khi mất thẻ cư trú hoặc thẻ bị bẩn nặng 

Trường hợp làm mất thẻ cư trú, hoặc thẻ bị bẩn nặng, bạn phải nộp đơn xin tái cấp lại thẻ tại Cục Quản Lý Xuất Nhập Cảnh . 
※Khi đánh mất hộ chiếu thì đến sở cảnh sát nhận giấy chứng nhận báo mất đồ (hoặc giấy báo mất đồ). Sau đó đi đến Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán của nước mình xin cấp lại hộ chiếu. Mã số ghi trên giấy báo mất đồ cần thiết cho việc cấp lại hộ chiếu. 

●Khi tư cách lưu trú hết hạn hoặc có thay đổi trong các hoạt động dựa theo tư cách cư trú.  

Hãy nộp đơn xin thay đổi tư cách lưu trú hoặc đơn xin gia hạn thời gian lưu trú. Hãy mang hộ chiếu, ảnh thẻ, thẻ cư trú và các giấy tờ chỉ định khi nộp những đơn này. 

 • Cục Quản lý Cư Trú Xuật Nhập Cảnh Hiroshima
  2-31 Kami-hatchobori, Naka-ku, thành phố Hiroshima TEL: 082-221-4412
  Những thủ tục liên quan đến nơi cư trú được làm tại các văn phòng Uỷ ban địa phương.

Chế độ dành cho người có tư cách vĩnh trú đặc biệt 

Chế độ dành cho người vĩnh trú đặc biệt khác với chế độ quản lý cư trú. 

Cấp thẻ người vĩnh trũ đặc biệt 

Những người có tư cách vĩnh trú đặc biệt sẽ được cấp thẻ tư cách vĩnh trú đặc biệt. 

●Những người hiện có thẻ đăng ký người nước ngoài hãy làm thủ tục đổi sang “thẻ  người vĩnh trú đặc biệt” cho tới ngày được ghi trú dưới đây.  

 • Đối với người có ngày bắt đầu của thời hạn nộp đơn kiểm chứng tiếp theo của thẻ đăng ký người nước ngoài là từ sau ngày 9/7/2015 thì cho đến ngày bắt đầu. 
 • Đối với những người dưới 16 tuổi thì tới sinh nhật 16 tuổi. 

●“Thẻ người vĩnh trú đặc biệt” không những có thông tin cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, quốc tịch hoặc xuất thân, mà còn ghi ngày hết hạn v.v và ảnh thẻ. 

Các thủ tục cần thiết đối với người vĩnh trú đặc biệt (thủ tục tại khu vực địa phương nơi cư trú

●Khi thay đổi họ tên, quốc tịch – khu vực. 

Trường hợp họ, quốc tịch hay khu vực thay đổi do kết hôn v.v. thì khi thay đổi họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quốc tịch – khu vực v.v, bạn phải thông báo thay đổi bằng cách mang theo hộ chiếu (nếu có), ảnh thẻ, thẻ người vĩnh trú đặc biệt và nộp các tài liệu chứng minh sự thay đổi. 

●Khi thẻ người vĩnh trú đặc biệt hết hạn. 

Trước khi thẻ người vĩnh trú đặc biệt hết hạn, hãy mang hộ chiếu (nếu có), ảnh thẻ và thẻ người vĩnh trú đặc biệt tới để xin gia hạn. 

●Khi mất thẻ người vĩnh trú đặc biệt hoặc bị bẩn nặng. 

Trường hợp đánh mất thẻ người vĩnh trú đặc biệt hoặc làm bẩn nặng v.v bạn phải nộp đơn xin tái cấp lại tại Uỷ ban quận . 
※ Đối với những vấn đề liên quan đến cư trú hãy làm các thủ tục tại khu vực địa phương. 

Chế độ cấp giấy phép tái nhập “đặc biệt” 

Người có mang thẻ cư trú và hộ chiếu còn hạn khi rời khỏi Nhật Bản và có dự định quay lại trong vòng một năm sau khi rời đi để tiếp tục hoạt động ở Nhật Bản và người vĩnh trú đặc biệt có mang thẻ người vĩnh trú đặc biệt và hộ chiếu còn hạn khi rời khỏi Nhật Bản và có dự định quay lại trong vòng hai năm sau khi rời đi, về nguyên tắc không phải xin phép tái nhập cảnh. 

Nơi liên hệ  

Để biết thêm thông tin về chế độ quản lý cư trú và chế độ dành cho người vĩnh trú đặc biệt vui lòng liên hệ tới Trung tâm Thông tin Tổng hợp Nhập cư.

 • Trung tâm Thông tin Tổng hợp Nhập cư 
  Giờ tiếp nhận: Thứ Hai ~ Thứ Sáu 8: 30-17: 15 
  Ngày nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và các ngày 29/12 ~ 3 /1 
  TEL liên lạc: 0570-013904 (từ điện thoại IP, PHS, hoặc từ nước ngoài: 03-5796-7112) 

Trình báo Uỷ ban quận (đăng ký thường trú, liên quan về hộ tịch (chuyển nhà,  kết hôn, sinh con, tử vong, v.v))

Thủ tục liên quan đến nơi cư trú

Đăng ký cư trú cho người mới vào Nhật (người cư trú trung và dài hạn)  

●Những người đã được cấp Thẻ cư trú khi nhập cảnh 

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày tìm được nơi cư trú cố định hãy mang Thẻ cư trú tới trình báo về nơi cư trú đó tại quầy tiếp đón của Ban Công dân Thành phố Ủy ban Quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi cư trú. 

●Những người khi nhập cảnh được đóng dấu “Thẻ cư trú sẽ được phát sau” trong hộ chiếu. 

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày tìm được nơi cư trú cố định hãy mang hộ chiếu tới trình báo về nơi cư trú đó tại quầy tiếp đón của Ban Công dân Thành phố Ủy ban Quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi cư trú. 

Khi chuyển nhà 

●Khi chuyển từ Thành phố Hiroshima sang Thành phố khác. 

Sau khi nộp Giấy thông báo chuyển đi và nhận Giấy chứng nhận chuyển đi cho Ban Công dân Thành phố của Ủy ban Quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi sinh sống trước, thì trong vòng 14 ngày bạn phải mang Thẻ cư trú hoặc Thẻ người vĩnh trú đặc biệt (của tất cả các thành viên trong gia đình) và Giấy chứng nhận chuyển đi nộp cho Ban Công dân Thành phố của địa phương nơi chuyển đến để đăng ký cư trú mới. 

●Khi chuyển nhà nội trong thành phố Hiroshima 

Trong vòng 14 ngày kể từ ngày thay đổi nơi cư trú, bạn phải mang theo Thẻ cư trú hoặc thẻ người vĩnh trú đặc biệt (của tất cả các thành viên trong gia đình) tới Ban Công dân Thành phố của Ủy ban Quận hoặc văn phòng chi nhánh tại nơi cư trú để đăng ký thay đổi địa chỉ. (Trường hợp thay đổi địa chỉ nội trong Thành phố Hiroshima, bạn chỉ cần đến Ban Công dân Thành phố của nơi sinh sống trước hoặc nơi chuyển đến để báo về thay đổi địa chỉ là xong.)

 • Ghi chú: Xin lưu ý khi đi thông báo mới chuyển đến từ Thành phố khác, mới chuyển nhà khác trong Quận, hay mới chuyển sang Quận khác, nếu không mang theo Thẻ cư trú hoặc thẻ người vĩnh trú đặc biệt thì bạn sẽ phải tới thêm một lần nữa vì không thể ghi trú địa chỉ mới vào thẻ được.  

Làm giấy thường trú 

 • Thành phố sẽ làm giấy thường trú cho những người nước ngoài là người cư trú trung và dài hạn và những người vĩnh trú đặc biệt có địa chỉ cư trú (không áp dụng người cư trú ngắn hạn như du lịch v.v.). Giấy thường trú được làm cho mỗi hộ gia đình bao gồm cả người Nhật lẫn người nước ngoài và Giấy thuòng trú cho các hộ khác nhau được tổng hợp lại thành Sổ thường trú. Do đó, người nước ngoài cũng có thể xin cấp bản sao Giấy thường trú của họ. 
  Để xin cấp bản sao Giấy thường trú hãy đăng ký ở Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh. (Bạn có thể xin cấp bản sao Giấy chứng nhận cư trú tại bất kỳ văn phòng nào trong Thành phố Hiroshima.) 
 •  Thẻ thông báo Số Cá Nhân 
  Toàn thể cư dân có đăng ký thường trú sẽ được cấp Số Cá Nhân, dãy số gồm 12 chữ số được cấp riêng cho từng cá nhân.  
  Thẻ thông báo Số Cá Nhân sẽ được gửi đảm bảo trực tiếp tới chủ hộ gia đình. 
  Số Cá Nhân rất cần thiết cho các thủ tục hành chính liên quan đến thuế, Y tế, dịch vụ phúc lợi và bảo hiểm lao động v.v, vì vậy phải bảo quản cẩn thận. 

Làm Thẻ Số Cá Nhân 

Thẻ Số Cá Nhân là thẻ làm bằng nhựa, trên thẻ có ghi họ tên (và bí danh), ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, Số Cá Nhân và đính kèm ảnh thẻ. Cư dân có thường trú ở Thành phố Hiroshima có nguyện vọng xin cấp Thẻ Số Cá Nhân có thể xin cấp tại Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống. Lệ phí cấp lần đầu là miễn phí.

Để biết chi tiết về xin cấp Thẻ Số cá nhân, vui lòng liên hệ Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống. 

Làm thẻ điện tử 

Cư dân có thường trú ở Thành phố Hiroshima có nguyện vọng xin cấp Thẻ Số Cá Nhân có thể làm thủ tục và nhận thẻ điện tử tại Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống. Lệ phí cấp lần đầu là miễn phí.

Nhận được thẻ, bạn có thể đăng ký các thủ tục hành chính qua mạng như e – Tax v.v, và có thể lấy bản sao Giấy thường trú tại các cửa hàng tiện lợi. 

Trình báo liên quan tới hộ tịch 

Căn cứ vào quy định luật hộ tịch của Nhật, những công dân nước ngoài đang sinh sống trong nước Nhật có nghĩa vụ phải trình báo khi sinh con và khi qua đời. Về việc kết hôn và ly hôn cũng có trường hợp có thể trình báo. (Giấy đăng ký kết hôn và đơn ly hôn thì tùy theo từng Quốc tịch mà nội dung thủ tục có thể sẽ khác nhau. Vì thể để biết thêm chi tiết hãy liên hệ tới Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống.

Trong những trường hợp này cũng cần phải làm một số thủ tục tại Cục Quản Lý Cư Trú Xuất Nhập cảnh.

Hơn nữa, ngoài những thủ tục nêu trên có trường hợp còn phải làm một số thủ tục với nước của bạn, vì thế trước khi nộp hãy hỏi thông tin tại các cơ quan liên quan nước của bạn tại Nhật. 

<Khi sinh con> 

 • Giấy khai sinh (trong vòng hai tuần kể từ ngày sinh con hãy tới thông báo cho Ủy ban quận nơi đang sinh sống hoặc nơi sinh đứa trẻ (nếu có văn phòng chi nhánh thì thông báo cho văn phòng chi nhánh.)) 
 • Thủ tục xin tư cách cư trú cho con (bố mẹ là người cư trú trung và dài hạn và làm thủ tục tại Cục Quản Lý Cư Trú Xuât Nhập Cảnh Hiroshima.) 
 • Đăng ký xin vĩnh trú đặc biệt cho con (bố mẹ là người vĩnh trú đặc biệt và nộp đơn tại Ủy ban quận nơi đang sinh sống (nếu có văn phòng chi nhánh thì nộp tại văn phòng chi nhánh.)) 
 • Nộp Giấy báo sinh (Ban Phúc lợi và Sức khỏe Bộ Y tế của Quận nơi đang sinh sống (quận Higashi-ku thì tại Ban hỗ trợ lẫn nhau khu vực.)) 
 • Thủ tục xin trợ cấp trẻ em (Ban Phúc lợi và Sức khỏe Bộ Y tế của Quận nơi đang sinh sống (quận Higashi-ku là Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh (ngoại trừ Ninoshima). 
 • Thủ tục xin trợ cấp phí Y tế trẻ em (Ban Phúc lợi và Sức khỏe Bộ Y tế của Quận nơi đang sinh sống (quận Higashi-ku là Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh.. 
 • Thủ tục tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc dân (Ban Bảo hiểm Hưu trí của Quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh. (Chỉ dành cho người tham gia bảo hiểm)) 

<Khi qua đời> 

 • Báo tử (trong vòng 7 ngày kể từ ngày biết được sự thực qua đời phải thông báo cho Quận nơi người mất cư trú hoặc Ban Công dân Thành phố của Quận nơi người đó mất (nếu có văn phòng chi nhánh thì báo tại văn phòng chi nhánh)) 
 • Báo tử cho Ban Bảo hiểm Y tế Quốc dân (Ban Bảo hiểm Hưu trí của Quận nơi người đó đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh (chỉ dành cho người tham gia bảo hiểm)) 
 • Thủ tục bảo hiểm chăm sóc (Ban Tuổi thọ Sức khỏe tại Quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh (chỉ dành cho người tham gia bảo hiểm)) 

<Khi kết hôn> 

 • Giấy báo hôn thú (Ban Công dân Thành phố của Quận nơi đang sinh sống) 
 • Thủ tục thay đổi Bảo hiểm Y tế Quốc dân (Ban Bảo hiểm Hưu trí của Quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh (chỉ dành cho người có bảo hiểm)) 
 • Thủ tục về bảo hiểm chăm sóc (Ban Tuổi thọ Sức khỏe của Quận nơi đang sinh sống (quận Higashi-ku thì tại Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh nếu tên hoặc địa chỉ của người tham gia bảo hiểm thay đổi) 

<Khi ly hôn> 

 • Giấy ly hôn (Ban Công dân Thành phố của Quận nơi đang sinh sống) 
 • Thủ tục thay đổi Bảo hiểm Y tế Quốc dân (Ban Bảo hiểm Hưu trí của Quận nơi đang sinh sống hoặc văn phòng chi nhánh (chỉ dành cho người có bảo hiểm)) 
 • Thủ tục về bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ dài hạn (Ban Tuổi thọ Sức khỏe của Quận nơi đang sinh sống (quận Higashi-ku thì tại Ban Phúc lợi) hoặc văn phòng chi nhánh nếu tên hoặc chỗ ở của người tham gia bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ dài hạn thay đổi) 

Đăng ký con dấu 

Tại Nhật Bản, việc đóng bằng con dấu có khắc họ và tên của bạn có ý nghĩa giống như chữ ký. Con dấu có đăng ký ở các cơ quan hành chính được gọi là ‘jitsuin’. Khi sử dụng cùng lúc con dấu có đăng ký với giấy chứng nhận đăng ký thì hành vi cuả người sở hữu sẽ được xác nhận hợp pháp.

Để đăng ký con dấu, hãy mang con dấu muốn đăng ký và Thẻ cư trú hoặc Thẻ người vĩnh trú đặc biệt của bạn tới Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh nơi đang sinh sống để làm thủ tục đăng ký.

Tuy nhiên, tùy theo con dấu mà có thể có con dấu không đăng ký được. Hãy liên lạc với Ban Công dân Thành phố của Ủy ban quận hoặc văn phòng chi nhánh để biết chi tiết.