公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Thuế

Thuế của Nhật

Thuế của Nhật bao gồm thuế quốc gia do chính phủ thu và thuế địa phương do các Tỉnh, Thành phố và thị trấn.

Thuế Quốc gia: Thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế thừa kế và thuế tiêu thụ v.v..

Thuế địa phương
● Thuế cấp tỉnh: Thuế cư dân Tỉnh, thuế ô tô và thuế tiêu dùng địa phương v.v..
● Thuế cấp thành phố, thị trấn, làng xã: Thuế cư dân Thành phố, thuế tài sản cố định và thuế ô tô hạng nhẹ v.v..
※ Thuế quốc gia liên hệ phòng thuế vụ. Thuế cấp tỉnh liên hệ văn phòng thuế tỉnh.

Thuế thu nhập

① Về thuế thu nhập

 Những người có tiền như tiền lương phải đóng thuế. Số tiền phải đóng được xác định theo mức lương nhận được trong 1 năm từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12.

② Cách đóng thuế thu nhập

Khấu trừ thuế tại nguồn

Công ty, v.v…sẽ trả tiền thuế mỗi tháng. (Cách đóng này được gọi là khấu trừ thuế tại nguồn.)

● Đóng bằng cách khấu trừ từ tiền lương của bạn.

● Vào tháng 12 sẽ tính xem tiền thuế đã đóng từ tháng 1 đến tháng 11 là nhiều hay ít (được gọi là điều chỉnh thuế cuối năm). Nếu quá nhiều thì cộng tiền thuế đó vào lương tháng 12 rồi trả lại.

Kê khai thuế

Đối với những người chưa thực hiện khấu trừ thuế tại nguồn, điều chỉnh thuế cuối năm tại công ty, v.v… thì tự nộp hồ sơ. (Điều này được gọi là kê khai thuế)

ž● Nộp hồ sơ tại Cơ quan thuế của quận đang sinh sống từ ngày 16 tháng 2 đến ngày 15 tháng 3 của năm tiếp theo năm làm việc. ž

● Có thể đóng tại các cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, bưu điện, internet, v.v…

Thuế cư trú thành phố và thuế cư trú tỉnh của cá nhân (thuế cư dân)

Về thuế cư trú

Thuế cư dân thành phố và thuế cư dân tỉnh của cá nhân gộp lại gọi là thuế cư dân. Hai thuế này được thanh toán cùng với nhau.

Thuế cá nhân cư dân thành phố  +  Thuế cá nhân cư dân tỉnh  =  Thuế cư dân

Thuế cư dân thì những người có thu nhập từ năm trước, và có địa chỉ cư trú từ ngày 1 tháng 1 của năm đó thì phải thanh toán.
Tiền thuế cư dân là sự kết hợp được tính từ “tỷ lệ bình quân đầu người” là một số tiền cố định bất kể thu nhập cao hay thấp, và từ “tỷ lệ thu nhập” với mức thuế dựa trên thu nhập năm trước của người đó.

Tiền thuế cư dân  =  Tỉ lệ thu nhập  +  Tỉ lệ bình quân

Thông tin chi tiết xin xem tại trang Web thành phố Hiroshima (https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/199970.html) hoặc hỏi hoặc hỏi ban phụ trách văn phòng thuế thành phố, Phòng thuế vụ.

Cách đóng tiền thuế cư dân

Có 2 cách: một là công ty sẽ nộp cho thành phố thông qua việc trừ thuế từ tiền lương của bạn, hai là bạn tự đóng thuế.
Người tự đóng thuế sẽ có giấy thông báo từ thành phố. Hãy xác nhận nội dung, và đóng trước thời hạn tại cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, bưu điện, v.v… Ngoài ra, bạn cũng có thể đóng thuế thành phố bằng thẻ tín dụng qua mạng internet hoặc ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh, v.v…

Nếu không đóng thuế cư dân v.v..

Người mà không đóng thuế như là thuế cư trú đúng thời hạn, sẽ phải đóng tiền thuế từ trước đó và tiền gia hạn thời gian. Thêm nữa, cũng có thể bị xử lý không đóng thuế như là tịch thu tài sản, ví dụ tiền lương v.v..  
Để không xảy ra việc như thế này xin hãy đóng thuế đúng thời hạn. Thông tin chi tiết xin xem tại trang web thành phố Hiroshima: (https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/18862.html) (Trang tiếng anh). Hoặc hỏi tại Ban phụ trách của Phòng đối sách thanh toán phụ trách quận bạn đang sinh sống.

📝 Hiệp ước thuế

Những du học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh v.v.. Người đến từ quốc gia có ký kết công ước tô thuế với Nhật <một quy ước được quyết định giữa các quốc gia về thuế>.
● Du học sinh
● Thực tập sinh (Người thực tập ở các doanh nghiệp v.v..)
Nếu đáp ứng hiệp ước thuế thì có thể được miễn thuế thu nhập hoặc thuế cư dân. Để nhận được miễn thuế cần phải nộp đơn xin miễn thuế cư dân và thuế thu nhập riêng từng loại. Nếu bạn chỉ nộp đơn xin miễn thuế thu nhập thì sẽ không được miễn thuế cư dân.

Thuế xe ô tô/thuế xe ô tô hạng nhẹ

Tỷ lệ theo tính năng môi trường

● Thường trả cùng với tiền mua xe tại cửa hàng khi mua xe.

● Việc phải trả bao nhiêu tùy thuộc vào loại xe đã mua.

Tỷ lệ theo loại xe

● Chủ sở hữu xe phải đóng vào ngày 1 tháng 4 hằng năm.

● Xe có dung tích từ 660 cc trở lên phải đóng “thuế xe ô tô tỷ lệ theo loại xe” và xe có dung tích động cơ từ 660 cc trở xuống phải đóng “thuế xe ô tô hạng nhẹ tỷ lệ theo loại xe”.

● Thư ghi rõ số tiền phải đóng sẽ được gửi đến cho bạn từ thành phố Hiroshima hoặc tỉnh Hiroshima vào khoảng tháng 4 đến tháng 5. Việc phải đóng bao nhiêu tùy thuộc vào loại xe.

● Có thể đóng tại cửa hàng tiện lợi, ngân hàng hoặc bưu điện qua mạng Internet (đến trước ngày ghi trên thư).

● Cũng có thể đóng bằng thẻ tín dụng qua internet hoặc ứng dụng thanh toán trên điện thoại thông minh, v.v…

Top