公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Các phòng tư vấn và hướng dẫn

1. Phòng tư vấn

2. Cơ quan tổ chức của Thành phố

3. Cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế

4. Thông tin khác

1. Phòng tư vấn

Có phòng tư vấn có nhân viên nói được tiếng nước ngoài dành cho người không rành tiếng Nhật.
Ngoài ra khi làm thủ tục và tư vấn tại phòng hành chính của Ủy ban Quận nếu cần thông dịch sẽ có thông dịch viên tình nguyện giúp đỡ (miễn phí). Để nhận được giúp đỡ từ thông dịch viên tình nguyện cần phải có đề nghị của Ban hành chính của Ủy ban Quận.
Phòng giao lưu công dân Quốc tế – Trung tâm Văn hoá Hòa bình Hiroshima (TEL: 082-242-8879)

※Tại quầy tư vấn nếu không ghi ngôn ngữ có thể tư vấn “ Thời gian, ngôn ngữ tư vấn” thì chỉ tư vấn bằng tiếng Nhật.
Tư vấn tổng quát về cuộc sống thường ngày

Quầy Tư Vấn Cho Cư Dân Người Nước Ngoài Tại Thành Phố Hiroshima Và Quận Aki
Địa điểm: 1-5 Nakajima-cho, Naka-ku Trong tòa nhà Hội nghị Quốc tế Hiroshima
Tel: 082-241-5010 / Fax: 082-242-7452 / Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp
Thời gian, ngôn ngữ:
Từ thứ hai đến thứ sáu 9:00 – 16:00
(Ngoại trừ ngày lễ, ngày 6 tháng 8, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
Nhân viên tư vấn có thể nói được tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Việt Nam, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và tiếng Philipin. *Tiếng Philipin hỗ trợ vào thứ sáu, thứ năm của tuần thứ 1 và tuần thứ 3.
* Các ngôn ngữ khác được hỗ trợ bằng máy tính bảng phiên dịch

※Vào thứ sáu của tuần thứ hai hang tháng có thể tư vấn với nhân viên của Cục quản lí xuất nhập cảnh. 13:30 – 16:00 (phải hẹn lịch)

[TTư vấn ở Ủy ban Quận Aki]
Địa điểm: 3-4-36 Funakoshi-minami Aki-ku, tầng 2 trong ban điều phối cộng đồng Ủy ban Quận Aki-ku
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ tư tuần thứ hai (tiếng Bồ Đào Nha)
Thứ năm tuần thứ ba (tiếng Tây Ban Nha)
10:15 – 12:30, 13:30 – 16:00

[Tư vấn ở văn phòng quản lí Motomachi]
Địa điểm: 19-5 Moto-machi Naka-ku, trong văn phòng quản lí Motomachi)
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ ba tuần thứ hai (tiếng trung Quốc)
10:15 – 12:30, 13:30 – 16:00

Tư vấn tư cách lưu trú, Bảo hiểm xã hội, Điều kiện lao động, Pháp luật, Nhân quyền Đời sống

Tập đoàn công ích pháp nhân trung tâm quốc tế HiroshimaQuầy tư vấn cho người nước ngoài
Địa điểm: 8-18 Naka-machi Naka-ku, tầng 6 tòa nhà Crystal plaza Hiroshima
Đường dây tư vấn điện thoại miễn phí chuyên dụng Tel: 0120-783-806
Thời gian, ngôn ngữ:
Tư vấn thông thường (đời sống)
Thứ hai – thứ sáu 10:00 – 12:00, 13:00 – 19:00
Thứ bảy 9:30 – 12:00, 13:00 – 18:00
Tư vấn chuyên môn
Thứ năm, thứ bảy 10:00 – 12:00, 13:00 – 16:00
※Thứ năm tuần thứ 4 của tháng, từ 14:00 – 19:00
 Ngoài ra, có thể đặt lịch từ 12:00 – 13:00 giờ ngày hôm trước (Ngoại trừ thứ 5 tuần thứ 4 của tháng)
※Ngoại trừ ngày lễ, từ 28 tháng 12 tới ngày 4 tháng 1
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Hàn Quốc, tiếng Philipin, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Indoneshia, tiếng Thái Lan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nepan, tiếng Nga, tiếng Ukraina (có thông dịch viên hoặc thông dịch qua điện thoại)

Visa, Tư cách lưu trú, Vĩnh trú, Xin quốc tịch Nhật, Kết hôn quốc tế v.v

Cục quản lí cư trú xuất nhập cảnhTrung tâm thông tin tổng hợp lưu trú người nước ngoài
Tel:
 0570-013904 (IP, nước ngoài) 03-5796-7112
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 8:30 – 17:15
Tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung, Tiếng Tây ban Nha và ngôn ngữ khác

Trung tâm pháp nhân NPO hỗ trợ Visa Hiroshima
Địa điểm: 8-26 Kami-hatchobori Naka-ku (Mapple Hatchobori 803)
Tel: 082-223-5581
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ sáu 10:00 – 17:00
※Phải hẹn lịch trước

Nhân quyền

Đường dây tư vấn nhân quyền của bộ tư pháp
Tel: 0570-090911
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 9:00 – 17:00 (Trừ các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 –  ngày ngày 3 tháng 1)
Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc, tiếng Philipin, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam,tiếng Nepan, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Indoneshia, tiếng Thái Lan

Điều kiện lao động

Góc tư vấn điều kiện lao động ngườilao động nước ngoài Hiroshima
(trong ban quản lí cục lao động Hiroshima)
Địa điểm: 6-30 Kami-hatchobori Naka-ku (tầng 5 tòa số 2 tòa nhà Chính phủ Hiroshima)
Tel: 082-221-9242
Thời gian, ngôn ngữ:
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (Trừ các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 –  ngày 3 tháng 1)
※Thông dịch: Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu), tiếng Trung (thứ sáu)

Góc tư vấn điều kiện người lao độngnước ngoài trung ương Hiroshima
(trong ban quản lí tiêu chuẩn lao động trung ương Hiroshima)
Địa điểm: 6-30 Kami-hatchobori Naka-ku (tầng 1 tòa số 2 tòa nha Chính phủ Hiroshima)
Tel: 082-221-2460
Thời gian, ngôn ngữ:
9:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 (Trừ các ngày lễ và ngày 29 tháng 12 – ngày 3 tháng 1)
※Thông dịch: Tiếng Việt Nam (thứ ba)

Tuyển dụng

Quầy dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài Hiroshima
Địa điểm: 8-2 Kami-hatchobori Naka-ku (Trong Hello Work Hiroshima)
Tel: 082-511-1181
Thời gian, ngôn ngữ:
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:15 (Trừ các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 –  ngày 3 tháng 1)
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ tư )
Tiếng Trung Quốc (Thứ hai – thứ Sáu)
Tiếng Anh (thứ sáu)
※Thông dịch : Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh tất cả đều từ 10:00-12:00, 13:00-16:00

Hello Work Hiroshima Higashi
Địa điểm:
13-7 Hikarigaoka Higashi-ku
Tel: 082-264-8609
Thời gian, ngôn ngữ:
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:15 (Trừ các ngày lễ và từ ngày 29 tháng 12 –  ngày 3 tháng 1)
Tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ tư, thứ năm)
Tiếng Bồ Đào Nha (Thứ hai – thứ Sáu)
Tiếng anh (thứ hai, thứ tư, thứ năm)
※Thông dịch : Thông dịch : Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh tất cả đều từ 9:00-12:00, 13:00-17:00

Ý kiến liên quan đến thị chính, các vấn đề luật pháp về cuộc sống hằng ngày, tai nạn giao thông

Trung tâm tư vấn dân sự Hiroshima
Địa điểm: 1-6-34 Kokutaiji-machi Naka-ku (tầng 1 Văn phòng Chính Ủy ban Thành phố)
Tel: 082-504-2120
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 8:30 – 17:00 (Trừ các ngày lễ, ngày 6 tháng 8, từ ngày 29 tháng 12 – ngày 3 tháng 1)

Toàn bộ những thủ tục với Ủy ban Quận

Trung tâm tư vấn hành chính Bộ nội vụ và Truyền thông Kikumimi
Địa điểm: 6-30 Kami-hatchobori Naka-ku (tầng 13 tòa 4 tòa nhà Chính Phủ)
Tel: 0570-090110 (chung toàn quốc)
Tel: 082-222-1100 (Hiroshima)
Email: kikumimi.japan@ soumu.go.jp (chỉ tiếng Anh)
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 8:30 – 17:15 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
※Tư vấn sử dụng máy thông dịch  
※Tư vấn bằng tiếng Anh nhận mail

Bạo lực gia đình từ chồng / vợ hoặc từ bạn đời.

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ về bạo lực gia đình từ chồng/vợ thành phố Hiroshima
Tel: 082-504-2412
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 10:00 – 17:00 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
※Nhân viên tư vấn là nữ giới

Tư vấn về bạo lực gia đình qua điện thoại vào ngày nghỉ
Tel: 082-252-5578
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, ngày 6 tháng 8 10:00 – 17:00 (ngoại trừ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Nạn nhân bị bạo lực

Trung tâm tư vấn cho nạn nhân bị bạo lực thành phố Hiroshima
Địa điểm: 1-6-34 Kokutaiji-machi Naka-ku (Tầng 12 tòa nhà Chính Ủy ban Thành phố)
Tel: 082-504-2710 / Fax: 082-504-2712
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu    8:30 – 17:00 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)
※Sẽ có chuyên viên tư vấn về đời sống an toàn

Hỗ trợ nạn nhân tội phạm v.v.

Quầy tư vấn tổng hợp liên quan đến nạn nhân tội phạm thành phố Hiroshima
Địa điểm: 1-6-34 Kokutaiji-machi Naka-ku (Tầng 12 tòa nhà Chính Ủy ban Thành phố) 
Tel: 082-504-2722
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu 8:30 – 17:15 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Y tế tổng quát

Trung tâm hỗ trợ an toàn sức khỏe thành phố Hiroshima
Địa điểm: 1-6-34 Kokutaiji-machi Naka-ku (Tầng 13 tòa nhà Chính Ủy ban Thành phố)
Tel: 082-504-2051 / Fax: 082-504-2258
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu    9:00 – 15:00 (ngoại trừ ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1)

Cấp cứu

Trung tâm tư vấn cấp cứu diện rộng phạm vi thành phố Hiroshima
Tel: #7119 o 082-246-2000
Thời gian, ngôn ngữ:
Tiếp nhận 24 h

Cấp cứu (trẻ em)

Tư vấn cấp cứu trẻ em qua điện thoại
Tel: #8000 o 082-505-1399
Thời gian, ngôn ngữ:
Hàng ngày từ 19:00 – 8:00 ngày hôm sau

Tư vấn về những rắc rối của người tiêu dùng (mua bán hàng tại nhà v.v) , vấn đề tiền nợ

Trung tâm sinh hoạt tiêu dùng  thành phố Hiroshima
Địa điểm: 6-27 Moto-machi Naka-ku, trung tâm mua sắm AQ’A Hiroshima 8F
Tel: 082-225-3300
Đường dây nóng người tiêu dung: 188
Fax: 082-221-6282
Thời gian, ngôn ngữ:
10:00 – 19:00 (ngoại trừ thứ ba, ngày 29 tháng 12 –  ngày 3 tháng 1)
※Sẽ có nhân viên đối ứng tư vấn về tiêu dùng.
※Được hỗ trợ bởi ứng dụng dịch bằng giọng nói (có 11 thứ tiếng)

Sức khỏe tinh thần

Trug tâm phúc lợi y tế tinh thần thành phố Hiroshima
Địa điểm: 11-27 Fujimi-cho Naka-ku (Tầng 4 trung tâm y tế thành phố Hiroshima)
Tel: 082-245-7731
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thư sáu   8:30 – 17:00 (Trừ các ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 – ngày 3 tháng 1)

Mang thai, sinh con, nuôi con, sức khỏe v.v.

Bộ y tế và phúc lợi của từng quận → Để biết chi tiết cụ thể, hãy xem tại đây
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ sáu   8:30 – 17:15 ( Trừ các ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 –  ngày 3 tháng 1)

Trẻ không đến trường, tự kỉ ở nhà, học lên v.v.

Trung tâm tư vấn tổng hợp thanh thiếu niên [Tư vấn thanh niên]
Tel: 082-242-2117
Thời gian, ngôn ngữ:
Thứ hai – thứ bảy 9:00 – 17:00 (Trừ các ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 – ngày 3 tháng 1)
※Chỉ tiếp nhận bằng tiếng Nhật

Bắt nạt trẻ em SOS trẻ em

Trung tâm tư vấn tổng hợp thanh thiếu niên [Bắt nạt số 110]
Tel:
 082-242-2110
Thời gian, ngôn ngữ:
Tiếp nhận 24h
※Chỉ tiếp nhận bằng tiếng Nhật

2. Cơ quan tổ chức của Thành phố

Ủy ban thành phố, Ủy ban quận và các văn phòng chi nhánh

Khi bạn gọi tới văn phòng của quận, nhân viên sẽ nghe máy và nối máy tới bộ phận phụ trách.

Ủy ban thành phố Hiroshima (1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku)
Tel: 082-245-2111

Ủy ban quận Naka-ku (1-4-21 Kokutaiji-machi, Naka-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-541-3835

Ủy ban quận Higashi-ku (9-38 Higashi-kaniya-cho, Higashi-ku
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-262-6986

Chi nhánh khu vưc Nukushina (5-1-18 Nukushina, Higashi-ku)
Tel: 082-289-2000

Ủy ban quận Minami-ku (1-5-44 Minami-machi, Minami-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-252-7179

Chi nhánh khu vực Ninoshima (752-74 Aza Yajita, Ninoshima-cho, Minami-ku)
Tel: 082-259-2511

Ủy ban quận Nishi-ku(2-2-1 Fukushima-cho, Nishi-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-232-9783

Ủy ban quận Asaminami-ku (1-33-14 Furuichi, Asaminami-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-877-2299

Chi nhánh Sato (6-29-28 Midorii, Asaminami-ku)
Tel: 082-877-1311

Chi nhánh Gion (2-48-7 Gion, Asaminami-ku)
Tel: 082-874-3311

Chi nhánh Numata (7-64-8 Tomo-Higashi, Asaminami-ku (Tòa hành chính chung Numata tầng 2))
Tel: 082-848-1111

Úy ban quận Asakita-ku (4-13-13 Kabe, Asakita-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-815-3906

Chi nhánh Shiraki (2391-4 Oaza Akiyama, Shiraki-cho, Asakita-ku)
Tel: 082-828-1211

Chi nhánh Koyo (5-13-7 Fukawa, Asakita-kuu)
Tel: 082-842-1121

Chi nhánh Asa (3052-1 Oaza Imuro, Asa-cho, Asakita-ku)
Tel: 082-835-1111

Ủy ban quận Aki-ku (3-4-36 Funakoshi-Minami, Aki-ku)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-822-8069

Chi nhánh Nakano (3-20-9 Nakano, Aki-ku)
Tel: 082-893-2121

Chi nhánh Ato (6257-2 Ato-cho, Aki-ku)
Tel: 082-856-0211

Chi nhánh Yano (5-7-18 Yano-Higashi, Aki-ku)
Tel: 082-888-1112

Ủy ban quận Saeki-ku (2-5-28 Kairoen, Saeki-kuu)
Tel: 082-245-2111 Fax: 082-923-5098

Chi nhánh Yuki (166 Oaza Wada, Yuki-cho, Saeki-ku)
Tel: 0829-83-0111 Fax: 0829-83-1129

Các trụ sở của cục quản lý cấp thoát nước

Naka-ku, Higashiku, Minami-ku, Nishi-ku
Trụ sở trung ương Phòng phụ trách Naka (9-32, Moto-machi, Naka-ku)
Tel: 082-221-5522 Fax: 082-511-6925

Asaminami-ku
Trụ sở Asaminami (1-33-14 Furuichi, Asaminami-ku)
Tel: 082-831-4565 Fax: 082-877-0679

Asakita-ku
Trụ sở Asakita (4-13-13 Kabe, Asakita-ku)
Tel: 082-819-3958 Fax: 082-814-8859

Aki-ku
Trụ sở Aki (3-4-36 Funakoshi-minami, Aki-ku)
Tel: 082-821-4949 Fax: 082-823-6624

Saeiki-ku
Trụ sở Saeki (2-11-41 Kairoen, Saeki-ku)
Tel: 082-923-4121 Fax: 082-922-6985

Trụ sở văn phòng môi trường

Văn phòng môi trường Naka (1-5-1 Minami-yoshijima, Naka-ku)
Tel: 082-241-0779

Văn phòng môi trường Minami (1-5-1 Minami-yoshijima, Naka-ku)
Tel: 082-241-0779)
Tel: 082-286-9790

Văn phòng môi trường Nishi (7-7-1 Shoko-center, Nishi-ku)
Tel: 082-277-6404

Văn phòng môi trường Asaminami (4-4013-1 Tomo-kita, Asaminami-ku)
Tel: 082-848-3320

Văn phòng môi trường Asakita (1471-8 Oaza Nakashima, Kabe-cho, Asakita-ku)
Tel: 082-814-7884

Văn phòng môi trường Aki (2-3-18 Yano-shin-machi, Aki-ku)
Tel: 082-884-0322

Văn phòng môi trường Saeki (1-4-48 Kairoen, Saeki-ku)
Tel: 082-922-9211

Văn phòng thuế thành phố/Bộ phận thuế thành phố, Văn phòng thuế

Văn phòng thuế thành phố Trung ương (Nằm trong ủy ban quận Naka)
Tel: 082-504-2564 (Phụ trách quận Naka-ku)
Tel: 082-504-2751 (Phụ trách quận Minami-ku)

Văn phòng thuế thành phố phía Đông (Nằm trong ủy ban quận Higashi)
Tel: 082-568-7719 (Phụ trách quận Higashi-ku và Aki-ku)

Văn phòng thuế thành phố phía Tây (Nằm trong ủy ban quận Nishi)
Tel: 082-532-0942 (Phụ trách quận Nishi-ku)
Tel: 082-532-1012 (Phụ trách quận Saeki-ku)

Văn phòng thuế thành phố phía Bắc (Nằm trong ủy ban quận Asaminami)
Tel: 082-831-4935 (Phụ trách quận Asaminami-ku)
Tel: 082-831-5016 (Phụ trách quận Asakita-ku)

Văn phòng thuế miền Nam (Nằm trong uỷ ban quận Minami)
Tel: 082-250-8946

Văn phòng thuế Aki (Nằm trong ủy ban quận Aki)
Tel: 082-821-4913

Văn phòng thuế Saeki (Nằm trong ủy ban quận Saeki)
Tel: 082-943-9716

Văn phòng thuế Asakita (Nằm trong ủy ban quận Asakita)
Tel: 082-819-3913

Phòng đối sách thanh toán thuế
(tư vấn liên quan đến việc thu nộp thuế thị dân v.v..)

Naka-ku
Ban thu tiền số 1
Tel: 082-504-0131/ 082-504-0134 E-mail: tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp Fax082-249-3901

Higash-ku
Bạn thu tiền số 3
Tel: 082-504-0321 E-mail: tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Minami-ku
Ban thu tiền số 1
Tel: 082-504-0132 / 082-504-0133 E-mail: tyoshu1@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Nishi-ku
Ban thu tiền số 2
Tel: 082-504-0211 / 082-504-0212 / 082-504-0214 E-mail: tyoshu2@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Asaminami-ku
Ban thu tiền số 4
Tel: 082-504-0411 / 082-504-0412 E-mail: tyoshu4@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Asakita-ku
Ban thu tiền số 4
Tel: 082-504-0413 / 082-504-0414 E-mail: tyoshu4@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Aki-ku
Ban thu tiền số 3
Tel: 082-504-0322 E-mail: tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Saeki-ku
Ban thu tiền số 2
Tel: 082-504-0213 E-mail: tyoshu2@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Ngoại thành
Ban thu tiền số 3
Tel: 082-504-0323 / 082-504-0324 E-mail: tyoshu3@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Toàn vùng (Phần tiền nợ nhiều chưa trả)
Ban điều chỉnh nợ chưa trả đặc biệt
Tel: 082-504-2128 E-mail: tokutai@city.hiroshima.lg.jp Fax: 082-249-3901

Phòng phúc lợi y tế ủy ban quận (tư vấn liên quan đến phúc lợi, y tế)

Naka-ku (〒730-8565 4-1-1 Ote-machi)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-504-2109

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-504-2569
● Khuyết tật: 082-504-2588
● Người cao tuổi: 082-504-2570
● Điều dưỡng: 082-504-2478

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-504-2555
● Lương hưu: 082-504-2556

Ban đời sống
Phúc lợi
082-504-2571 / 082-504-2688 / 082-504-2572 / 082-504-2689 /
082-504-2331 /082-504-2334 / 082-504-2443 / 082-504-2333

Higashi-ku (〒732-8510 9-34 Higashi Kaniya-cho)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-568-7731

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-568-7733
● Khuyết tật 082-568-7734
● Người cao tuổi: 082-568-7730
● Điều dưỡng: 082-568-7732

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-568-7711
● Lương hưu: 082-568-7712

Ban đời sống
Phúc lợi
082-568-7726 / 082-568-7727 / 082-568-7728

Minami-ku (〒734-8523 1-4-46 Minami-machi)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-250-4133

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-250-4131
● Khuyết tật: 082-250-4132
● Người cao tuổi: 082-250-4107
● Điều dưỡng: 082-250-4138

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-250-8941
● Lương hưu: 082-250-8944

Ban đời sống
Phúc lợi
082-250-4104 / 082-250-4105 / 082-250-4141 / 082-250-4149 / 082-250-4155

Nishi-ku (〒733-8535 2-24-1 Fukushima-cho)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-294-6384

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-294-6342
● Khuyết tật: 082-294-6346
● Người cao tuổi: 082-294-6218
● Điều dưỡng: 082-294-6585

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-532-0933
● Lương hưu: 082-532-0935

Ban đời sống
Phúc lợi
082-294-6117 / 082-294-6119 / 082-294-6583 / 082-294-6069 / 082-294-6135

Asaminami-ku (〒731-0194 1-38-13 Nakasu)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-831-4944

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-831-4945
● Khuyết tật: 082-831-4946
● Người cao tuổi: 082-831-4941
● Điều dưỡng: 082-831-4943

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-831-4929
● Lương hưu: 082-831-4931

Ban đời sống
Phúc lợi
082-831-4940 / 082-831-5010 / 082-831-4973

Asakita-ku (〒731-0221 3-19-22 Kabe)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-819-0616

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-819-0605
● Khuyết tật: 082-819-0608
● Người cao tuổi: 082-819-0621
● Điều dưỡng: 082-819-0585

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-819-3909
● Lương hưu: 082-819-3910

Ban đời sống
Phúc lợi
082-819-0576 / 082-819-0620

Aki-ku (〒736-8555 3-2-16 Funakoshi-minami)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-821-1707

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-821-2813
● Khuyết tật: 082-821-2816
● Người cao tuổi: 082-821-2808
● Điều dưỡng: 082-821-2823

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm, Lương hưu: 082-821-4910

Ban đời sống
Phúc lợi
082-821-2806

Saeki-ku (〒731-5195 1-4-5 Kairoen)
Ban hỗ trợ khu vực
Tư vấn Sức khỏe Người lớn, Mang thai, sinh con, nuôi dạy con, Tư vấn trẻ em
Tel: 082-943-9575

Ban phúc lợi
Chăm sóc y tế và phúc lợi cho người cao tuổi, Chăm sóc điều dưỡng, Trường mẫu giáo, Chi phí Y tế cho Trẻ em, Trợ cấp Trẻ em
● Trẻ em: 082-943-9732
● Khuyết tật: 082-943-9769
● Người cao tuổi: 082-943-9729
● Điều dưỡng: 082-943-9730

Ban bảo hiểm và hưu trí
Bảo hiểm y tế quốc gia, Hưu trí quốc gia, Chi phí y tế cao
● Bảo hiểm: 082-943-9712
● Lương hưu: 082-943-9713

Ban đời sống
Phúc lợi
082-943-9726 / 082-943-9764

Các trạm và Cục phòng cháy chữa cháy

Cục phòng cháy chữa cháy thành phố Hiroshima (5-20-12 Ote-machi, Naka-ku)
Tel: 082-246-8211 Fax: 082-247-1645

Trạm phòng cháy chữa cháy Naka thành phố Hiroshima (5-20-12 Ote-machi, Naka-ku)
Tel: 082-541-2700 Fax: 082-542-7720

Trạm phòng cháy chữa cháy Higashi thành phố Hiroshima (2-12-6 Hikari-machi, Higashi-ku)
Tel: 082-263-8401 Fax: 082-263-7489

Trạm phòng cháy chữa cháy Minami thành phố Hiroshima (2-5-14 Matoba-cho, Minami-ku)
Tel: 082-261-5181 Fax: 082-261-5191

Trạm phòng cháy chữa cháy Nishi thành phố Hiroshima (43-10 Miyako-machi, Nishi-ku)
Tel: 082-232-0381 Fax: 082-232-3293

Trạm phòng cháy chữa cháy Asaminami thành phố Hiroshima (1-10-3 Midorii, Asaminami-ku)
Tel: 082-877-4101 Fax: 082-877-9462

Trạm phòng cháy chữa cháy Asakita thành phố Hiroshima (4-26-13 Kabe-Minami, Asakita-ku)
Tel: 082-814-4795 Fax: 082-814-9931

Cục phòng cháy chữa cháy thành phố Hiroshima (3-12 Horikawa-machi, Kaita-cho, Aki-gun)
Tel: 082-822-4349 Fax: 082-822-9119

Trạm phòng cháy chữa cháy Naka thành phố Hiroshima (7-25-18 Itsukaichi-chuo, Saeki-ku)
Tel: 082-921-2235 Fax: 082-921-5336

3. Cơ quan đại diện nước ngoài và tổ chức quốc tế

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Hiroshima
Địa chỉ: 5-9-17 Midori, Minami-ku
Tel: 082-505-2100

Văn phòng đại diện thương mại Thái Lan tại  Hiroshima
Địa chỉ: 3-7-47 Senda-machi, Naka-ku Hiroshima Prefectural Information Plaza 5F
Tel: 082-249-9911

Viện nghiên cứu và đào tạo Liên Hiệp Quốc (UNITAR) văn phòng Hiroshima
Địa chỉ: 5-44 Moto-machi, Naka-ku, Hiroshima Chamber of Commerce and Industry Bldg, 5F
Tel: 082-511-2424

4. Thông tin khác

Địa chỉ trang web của thành phố và các trang bằng tiếng nước ngoài v.v..

1. Trang web của thành phố Hiroshima

Trang web của thành phố Hiroshima, ngoài tiếng Nhật ra còn có các trang bằng tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philippin và tiếng Việt Nam.
Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng chức năng dịch tự động của công ty dịch thuật tư nhân để dịch trang web tiếng Nhật sang tiếng Anh, tiếng Hàn Quốc, tiếng Trung Quốc, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Philipin, tiếng Việt Nam.
Tuy nhiên, không phải lúc nào kết quả bản dịch cũng chính xác như nội dung tiếng Nhật, vì vậy chỉ nên sử dụng khi hiểu về điều này. Hơn nữa, để phục vụ cho những người chưa rành tiếng Nhật. chúng tôi còn cung cấp trang (やさしいにほんご) Tếng Nhật đơn giản dễ hiểu.
https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/yasashii/

2. Trang web của tổ chức pháp nhân tài đoàn công ích -Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima – tới mọi người dân người nước ngoài.
Cung cấp thông tin về cuộc sống hằng ngày, thông tin liên quan đến thiên tai, thông tin về sự kiện giao lưu quốc tế cho cư dân người nước ngoài bằng tiếng Nhật đơn giản, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Philipin, tiếng Việt Nam, tiếng Bồ Đào Nha.
https://h-ircd.jp/vi/guide.html

3. Thông tin đời sống đa ngôn ngữ (Hội đồng liên lạc quốc tế hóa khu vực / Hiệp hội quốc tế hoá chính quyền địa phương)
Cung cấp những thông tin cần thiết về cuộc sống hàng ngày cho người nước ngoài sống ở Nhật bằng tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc – Triều Tiên, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Việt Nam, tiếng Indonesia, tiếng Tagalog, tiếng Thái, tiếng Nga,Tiếng   Myanmar và tiếng Nhật đơn giản.   
http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

4. Cấp cứu y tế Net Hiroshima (Mạng lưới thông tin cấp cứu y tế tỉnh Hiroshima)
Hướng dẫn bằng tiếng Anh những thông tin như bác sỹ trực đêm và trực ngày nghỉ v.v..
Trên trang webbạn có thể tìm kiếm được các bệnh viện và phòng khám   cung cấp dịch vụ bằng tiếng nước ngoài.                  
http://www.qq.pref.hiroshima.jp

5. Bắt đầu cuộc sống ở Hiroshima
Công dân người nước ngoài có thể xem video hình ảnh (13 bối cảnh) giúp ích cho cuộc sống ở Hiroshima.
 [Âm thanh]  Tiếng Nhật
 [Phụ đề]       Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn Quốc-Triều Tiên, tiếng Việt
https://www.youtube.com/channel/UCZuk9nZf0COsZyJxHg2YBLA

6. Trang web cổng thông tin hỗ trợ đời sống người nước ngoài Cục quản lí cư trú xuất nhập cảnh.
Cung cấp nhiều thông tin cần thiết cho cuộc sống ở Nhật. Ngoài tiếng Nhật còn có tiếng Anh, tiếng Trung Quốc (giản thể, phồn thể), tiếng Hàn Quốc, tiếng Indonesia, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Mông Cổ, tiếng Philipin, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Myanmar, tiếng Nepal, tiếng Khmer.
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/

Ngoài ra, “Sách hướng dẫn sinh hoạt và làm việc’’ do Tổng Cục quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản giám sát có cung cấp thông tin dành cho người nước ngoài sinh sống ở Nhật Bản để họ có thể sinh hoạt an toàn và yên tâm. Ngoài tiếng Nhật, còn có tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt Nam, tiếng Nepal, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Myanmar, tiếng Khmer, tiếng Philipin, tiếng Mông Cổ, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Ukraina.
https://www. moj.go.jp/isa/guidebook_all.html

7. Trang thông tin du lịch Hiroshima “Dive! Hiroshima”
Cung cấp thông tin du lịch xung quanh thành phố Hiroshima bằng tiếng Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc (phồn thể và giản thể), tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Thái.
https://dive-hiroshima.com/

Top