公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Mẫu liên hệ

Phân loại tư vấn(Bắt buộc)

Nội dung tư vấn(Bắt buộc)

Tên(Bắt buộc)

Phương pháp liên lạc mong muốn(Bắt buộc)

Số điện thoại hoặc địa chỉ email(Bắt buộc)

Quốc tịch(Bắt buộc)

Ngôn ngữ (có thể chọn nhiều câu trả lời)(Bắt buộc)

Chỗ ở(Bắt buộc)

Về việc xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng những thông tin cá nhân mà quý khách đã nhập cho mục đích liên quan đến việc liên lạc.
Chúng tôi sẽ không công khai cho người thứ ba (website, cá nhân, tập thể, v.v...).

Top