公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
国際交流課・協力課とは

Dành cho cư dân người nước ngoài

Khoa Giao Lưu Công Dân Quốc Tế - Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima đang nỗ lực nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra một khu vực dễ dàng sinh sống bằng cách hòa hợp những người có nền văn hóa khác nhau do có quốc tịch và sắc tộc khác nhau để có thể cùng nhau sinh sống, hỗ trợ người nước ngoài đang sinh sống.

Top