公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Hỗ trợ học tập tiếng Nhật

Hoạt động dự định năm 2021 *ấn vào tờ rơi để phóng to

① Lớp học tiếng Nhật tại Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima

Bạn có thể học tiếng Nhật tại Heiwa Kouen. Để biết chi tiết cụ thể, hãy xem tại đây.

   

② Lớp học tiếng Nhật tại các địa phương của tình nguyện viên

Giới thiệu các lớp học tiếng Nhật tại các địa phương do tình nguyện viên giảng dạy tại các Kouminkan.

Hãy tìm lớp học phù hợp với bạn từ danh sách các lớp tiếng Nhật.

  

  

     

  

Top