公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Việc làm

1. Việc làm

2. Khi khó khăn về tiền bạc

1. Việc làm

Dưới đây là những nơi tư vấn liên quan đến việc làm. (Trừ ngày lễ và từ 29/12 đến 3/1.)

Khi cần có công việc

Quầy Dịch vụ tuyển dụng người nước ngoài Hiroshima (trong Hello Work Hiroshima) 
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:15 (TEL: 082-511-1181)
Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ tư)
Tiếng Trung Quốc (Thứ hai~thứ Sáu)
Tiếng Anh (thứ sáu)
※Thông dịch: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Anh đều từ 10:00 – 16:00

Hello Work Hiroshima Higashi  
8:30 – 12:00, 13:00 – 17:15 (TEL: 082-264-8609)
Tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ tư, thứ năm)
Tiếng Bồ Đào Nha (Thứ hai – thứ Sáu)
Tiếng Anh (thứ hai, thứ tư, thứ năm)
※Thông dịch: Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Anh đều từ 9:00 – 17:00

Khi có vấn đề trong tuyển dụng và trong điều kiện lao động v.v

Quầy Tư vấn điều kiện làm việc người lao động nước ngoài Hiroshima
(trong ban thanh tra thuộc cục lao động Hiroshima) 
9:00 – 12:00, 13:00 – 16:30 (TEL: 082-221-9242)
※Thông dịch: Tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha (thứ hai, thứ ba, thứ năm và thứ sáu), Tiếng Trung Quốc (thứ sáu)

Quầy Tư vấn điều kiện làm việc người lao động nước ngoài Hiroshima Chuo
(trong ban thanh tra tiêu chuẩn lao động thuộc Hiroshima Chuo)
9:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 (TEL: 082-221-2460) 
※Thông dich: Tiếng Việt Nam (thứ ba)

2. Khi khó khăn về tiền bạc

Bảo hộ sinh hoạt
(bảo trợ được tiến hành dựa theo thông báo của chính phủ qua mứt sinh hoạt tiêu chuẩn)

Đối với những hộ gia đình có khó khăn trong cuộc sống, chính phủ tiến hành bảo trợ với mục đích như hỗ trợ chi phí sinh hoạt tối thiểu cũng như hỗ trợ để họ tự lập được. Vì trường hợp nhận bảo trợ có rất nhiều điều kiện, nên hãy liên hệ tới Ban đời sống uỷ ban quận của quận được ghi trong địa chỉ của thẻ cư trú hoặc giấy chứng nhận vĩnh trú đặc biệt của bạn.

Chi viện cuộc sống

Khi gặp khó khăn về tài chính (ngoại trừ bảo trợ đời sống) để được tư vấn vui lòng liên hệ trung tâm hỗ trợ cuộc sống của quận nơi đang cư trú.

Trung tâm hỗ trợ cuộc sống
Thứ Hai – thứ Sáu, 8:30 – 17:15 (Trừ ngày lễ, 6/8, 29/12 – 3/1)

● Naka-ku    
 TEL: 082-545-8388
 Địa chỉ: 4-1-1 Ote-machi, Naka-ku (tầng 5 toà nhà Heiwa – Otemachi)
● Higashi-ku   
 TEL: 082-568-6887
 Địa chỉ: 9-34 Hỉgashi-kaniya-cho, Higashi-ku (tầng 4 trung tâm phúc lợi tổng hợp Hỉgashi-ku)
● Minami-ku   
 TEL: 082-250-5677 
 Địa chỉ: 2-24-1 Fukushima-cho, Nishi-ku (tầng 4 trung tâm phúc lợi khu vực Nishi-ku)
● Nishi-ku    
 TEL: 082-235-3566
 Địa chỉ: 24-1 Fukushima-cho 2-chome, Nishi-ku (Inside Nishi Ward Community Welfare Center 4F)
● Asaminami-ku 
 TEL: 082-831-1209
 Địa chỉ: 1-38-13 Nakasu, Asaminami-ku (tầng 5 trung tâm phúc lợi tổng hợp Asaminami-ku)
● Asakita-ku
 TEL: 082-815-1124
 Địa chỉ: 3-19-22 Kabe, Asakita-ku (tầng 4 trung tâm phúc lợi tổng hợp Asakita-ku)
● Aki-ku     
 TEL: 082-821-5662
 Địa chỉ: 3-2-16 Funakoshi-minami, Aki-ku (tầng 3 trung tâm phúc lợi tổng hợp Aki-ku)
● Saeki-ku    
 TEL: 082-943-8797
 Địa chỉ: 1-4-5 Kairoen, Saeki-ku (tầng 5toà nhà phụ của ủy ban quận Saeki-ku)

Top