公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Số điện thoại trong các trường hợp khẩn cấp

1. Khi có hỏa hoạn, cấp cứu, cứu trợ

2. Khi có tai nạn giao thông hoặc tội phạm

1. Khi có hỏa hoạn, cấp cứu, cứu trợ

Khi có hỏa hoạn hoặc cấp cứu (khi bị thương tích hay bị bệnh nguy cấp), cứu trợ (cần sự trợ giúp khi có thiên tai), hãy liên lạc tới số 119 để gọi xe cứu thương hoặc xe cứu hỏa.

Hãy thông báo những điều sau đây tới số 119.

➀ Là hỏa hoạn hay cấp cứu?

➁ Địa chỉ hoặc địa điểm dễ hiểu, và mục tiêu rõ ràng

➂ Tên và số điện thoại của người gọi tới 119

Xe cấp cứu thì miễn phí, nhưng trong các trường hợp bị thương tích hay bị bệnh nhẹ thì không thể sử dụng dịch vụ này.  
Khi phân vân không biết có nên gọi xe cấp cứu hay tự bản thân tới bệnh viện thì tốt hơn, hoặc tới bệnh viện nào thì tốt ? Hãy gọi tới trung tâm tư vấn cấp cứu của khu vực thành phố Hiroshima (TEL #7119 hoặc gọi đến số 082-246-2000). Sẽ có điều dưỡng viên tư vấn cho bạn.

2. Khi có tai nạn giao thông hoặc tội phạm

Khi gặp tai nạn giao thông hoặc khi có tội phạm, hãy gọi tới số 110.

Và thông báo các thông tin dưới đây:

➀ Là tai nạn giao thông hay là vụ án hình sự

➁ Khi nào, ở đâu

➂ Đã xảy ra vấn đề gì

➃ Có ai bị thương không

➄ Tên và số điện thoại của người gọi tới số 110  

Khi có người bị thương hãy gọi tới số 119 để gọi xe cứu thương.

Top