公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Home visit (viếng thăm nhà)

Về Home visit (viếng thăm nhà)

Home visit (viếng thăm nhà) là một chương trình thúc đẩy giao lưu quốc tế ở cấp độ cư dân thành phố thông qua việc cung cấp cơ hội cho du khách nước ngoài tới Hiroshima đến thăm nhà của người Nhật và trải nghiệm sinh hoạt hàng ngày tại gia đình của Nhật Bản, v.v… nhằm mục đích tăng cường sự hiểu biết quốc tế.

Thời gian viếng thăm khoảng 2~3 tiếng (ngoại trừ khoảng thời gian ăn trưa và ăn tối). Về nguyên tắc là không bao gồm ăn uống. Ngoài ra, không thể lưu trú lại.

Muốn tham gia Home visit (viếng thăm nhà) (đối với người nước ngoài)

Bản thân người đó phải đăng ký trực tiếp tại Phòng giao lưu quốc tế ít nhất 1 ngày trước ngày mong muốn tham gia Home visit (viếng thăm nhà).

Không tiếp nhận việc đăng ký qua thư, điện thoại, email điện tử. Hãy mang theo giấy tờ tùy thân (hộ chiếu, v.v…) khi đăng ký.

Sau khi điền vào bản đăng ký, chúng tôi sẽ nghe nguyện vọng của bạn và tìm kiếm Host family (gia đình chủ nhà).

Muốn trở thành gia đình Home visit (viếng thăm nhà)

Hãy điền vào phiếu đăng ký theo quy định và nộp cho Phòng giao lưu quốc tế.
Chúng tôi sẽ quyết định việc đăng ký sau khi thẩm định hồ sơ. Có thể tải biểu mẫu đăng ký từ trên website của Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế.

Thời gian đăng ký là 1 năm từ tháng 4 đến tháng 3 năm sau, sẽ tự động gia hạn vào tháng 4 hàng năm.
Tuy nhiên, trường hợp phát sinh tình trạng như dưới đây, chúng tôi sẽ xóa bỏ việc đăng ký.

(1) Khi có yêu cầu xóa bỏ đăng ký từ người trong gia đình đăng ký
(2) Khi không thể liên lạc được với người đăng ký
(3) Khi phát sinh sự thật nhận thấy không phù hợp với tư cách của một tình nguyện viên

*Vui lòng xem ở đây để biết thêm chi tiết.

Top