公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language

Suporta sa Pag-aaral ng Nihongo

① Klase ng Nihongo ng Hiroshima Peace Culture Foundation

Maaaring mag-aral ng Nihongo sa Peace Park. Tingnan lamang dito ang mga detalye.

② Klase ng Nihongo ng mga Boluntaryo sa Community

Magbibigay ng impormasyon sa mga klase ng Nihongo sa community kung saan mga boluntaryo ang nagtuturo sa community hall, at iba pa.

Maghanap lamang ng klaseng nababagay sa inyo mula sa listahan ng mga klase ng Nihongo.

Top