公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

“Have a Natter!” (Ngày tư vấn) bởi Chuyên viên giao lưu quốc tế (CIR)

Về Chuyên viên giao lưu quốc tế (CIR)

Chuyên viên giao lưu quốc tế (Coordinator for International Relations) là những thanh niên người nước ngoài được bố trí đến đoàn thể chính quyền địa phương từ chương trình mời gọi thanh niên người nước ngoài cấp quốc gia và tham gia vào các hoạt động liên quan đến giao lưu quốc tế.
Thành phố Hiroshima được bố trí 2 chuyên viên giao lưu quốc tế, đang làm việc tại Phòng giao lưu quốc tế – Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima và Phòng giao lưu và hợp tác quốc tế – Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima.

Về “Have a Natter!” (ngày tư vấn)

“Have a Natter!” là một câu nói của Vương quốc Anh, có nghĩa là “Nói chuyện thoải mái”. Bạn có muốn cùng với mọi người vây quanh chuyên viên giao lưu quốc tế Mark xuất thân từ Vương quốc Anh để nói chuyện không?
Mark McPhillips, xuất thân từ Manchester – Vương quốc Anh và đang làm việc tại Trung tâm văn hóa hòa bình Hiroshima sẽ phụ trách.
*Ngôn ngữ sử dụng sẽ là tiếng Anh cho các tháng lẻ và tiếng Nhật cho các tháng chẵn. 
 Về nguyên tắc sẽ tổ chức tại Phòng giao lưu quốc tế ở tầng 1 của Trung tâm hội nghị quốc tế Hiroshima trong khoảng thời gian từ 2 giờ 45 phút chiều đến 3 giờ 45 phút chiều thứ Tư của tuần thứ 4 trong tháng.
Về phương pháp đăng ký thì chúng tôi có tiếp nhận bằng điện thoại (TEL: 082-242-8879) từ ngày 15 của tháng tổ chức thực hiện. Số lượng người tối đa là 10 người. 
 

Khác

Đối với những người muốn được tư vấn riêng như có những câu hỏi riêng tư, v.v… thì chúng tôi có tổ chức thời gian tư vấn riêng khoảng 15 phút ứng với 1 cặp từ 4 giờ chiều sau khi tổ chức xong “Have a Natter!”.
Về phương pháp đăng ký thì chúng tôi có tiếp nhận bằng điện thoại (TEL: 082-247-9715) từ ngày 15 của tháng tổ chức thực hiện. Cần đặt trước, số lượng người tối đa là 3 cặp.

Top