公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Phân phát sách miễn phí

Về việc phân phát sách miễn phí

Trong số các tài liệu sách thư viện được lưu giữ tại góc đọc sách của Phòng giao lưu quốc tế, chúng tôi sẽ phân phát những cuốn sách thư viện đã cũ, những tài liệu sách không sử dụng nữa và bị loại ra cho cư dân thành phố miễn phí. Hãy sử dụng nó để giúp ích cho mục đích học tập ngôn ngữ và thu thập thông tin về các quốc gia mà mình quan tâm.

Về ngày tổ chức

Thực hiện 1 lần một năm. Chúng tôi sẽ thông báo về ngày giờ tổ chức thông qua website của Phòng giao lưu quốc tế hoặc tạp chí thông tin của thành phố Hiroshima “Cư dân và chính quyền thành phố Hiroshima”.

Top