公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ

Phân phát số báo và tạp chí cũ thế giới miễn phí

Về việc phân phát báo và tạp chí miễn phí

Chúng tôi sẽ phân phát miễn phí các số báo và tạp chí cũ đã quá thời gian lưu trữ trong 1 năm trong những số báo và tạp chí cũ đã mua và đọc tại Phòng giao lưu quốc tế.

Hãy sử dụng nó để giúp ích cho mục đích học tập ngôn ngữ và thu thập thông tin về các quốc gia mà mình quan tâm.

Về ngày tổ chức

Thực hiện 2 lần một năm. Chúng tôi sẽ thông báo về ngày giờ tổ chức thông qua website của Phòng giao lưu quốc tế hoặc tạp chí thông tin của thành phố Hiroshima “Cư dân và chính quyền thành phố Hiroshima”.

Top