公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về tiền trợ cấp hỗ trợ trọng điểm do giá cả leo thang của thành phố Hiroshima ​

Về tiền trợ cấp hỗ trợ trọng điểm do giá cả leo thang của thành phố Hiroshima ​

Để giảm bớt gánh nặng do giá năng lượng, thực phẩm, v.v. tăng cao, chúng tôi sẽ cung cấp hỗ trợ cho các hộ gia đình sau.

A.Hỗ trợ đối với các hộ gia đình mà tất cả các thành viên trong hộ được miễn thuế cư trú bình quân đầu người vào năm 2023

B. Hỗ trợ dành cho các hộ gia đình mà tất cả các thành viên trong gia đình được miễnthuế cư trú năm tài chính 2023 (hộ gia đình chỉ đóng thuế cư trú bình quân đầu người)

* Đối tượng là các hộ gia đình có thẻ cư trú tại Thành phố Hiroshima kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023.

* Các hộ gia đình nhận trợ cấp cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người A (hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp 70.000 yên) sẽ không đủ điều kiện nhận trợ cấp B.

A. Hỗ trợ đối với các hộ gia đình mà tất cả các thành viên trong hộ được miễn thuế cư trú bình quân đầu người vào năm 2023

Số tiền hỗ trợ

Mỗi hộ gia đình 70.000 yên

1. Kỳ hạn nộp đơn

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024 (dấu bưu điện có hiệu lực đến ngày này)

* Đối với trẻ sơ sinh (trẻ sinh từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 trở đi), trợ cấp nuôi con sẽ được thanh toán trước thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024 (dấu bưu điện có hiệu lực đến ngày này).

2. Phương pháp đăng ký

(1) Các hộ gia đình đã nhận được Trợ cấp Hỗ trợ tăng giá của Thành phố Hiroshima trước đây (30.000 yên) (kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2023) và đáp ứng các yêu cầu.

– Không cần làm thủ tục để nhận được hỗ trợ này.

– Tòa thị chính Hiroshima đã chuyển tiền trợ cấp vào tài khoản ngân hàng của những người đủ điều kiện, vào ngày 27 tháng 12 hoặc ngày 23 tháng 1.

(2) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú được quản lý bởi Tòa thị chính Hiroshima (hộ gia đình không phải là 1)

– Sẽ nhận được “văn bản xác nhận” từ Tòa thị chính Hiroshima về thủ tục. (Tài liệu này được gửi vào ngày 22 tháng 12 năm 2023.)

– Khi nhận được hồ sơ, vui lòng điền các thông tin cần thiết và gửi lại vào phong bì gửi lại kèm theo.

(3) Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú (hộ gia đình không phải là 1 và 2) chưa nhận được giấy tờ vì Tòa thị chính Thành phố Hiroshima không nắm được thông tin.

– Để nhận được trợ cấp, bạn phải nộp đơn.

– Vui lòng liên hệ Trung tâm Quản lý Phúc lợi (Tel. 082-569-4504).

<Về lý do Tòa thị chính Hiroshima không có thông tin về thuế>

– Các hộ gia đình không có thông tin thuế tại Thành phố Hiroshima, chẳng hạn như các hộ gia đình có người chuyển đến Thành phố Hiroshima sau ngày 2 tháng 1 năm 2023.

– Các hộ gia đình đã nộp tờ khai thuế cuối năm và được miễn thuế cư trú bình quân đầu người, v.v.

[Cách đăng kí]

Vui lòng tải xuống và in mẫu đơn đăng ký từ trang web của Tòa thị chính Hiroshima. Điền vào mẫu đơn và gửi nó cùng với các tài liệu đính kèm đến văn phòng trung tâm.

<Link tải mẫu đơn (tiếng Nhật)>

 Trang chủ Tòa thị chính Hiroshima

 Đơn đăng ký (PDF)

<Nơi gửi tài liệu>

〒730-8712
広島中央郵便局私書箱第100号
広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
広島市価格高騰重点支援給付金事務センター

730-8712
Hộp thư Bưu điện Trung tâm Hiroshima Số 100
Ban Kế hoạch Phúc lợi và Y tế Cục Phúc lợi và Y tế Tòa thị chính Thành phố Hiroshima
Trung tâm Quản lý Phúc lợi trợ cấp vật giá leo thang Thành phố Hiroshima

B. Hỗ trợ dành cho các hộ gia đình mà tất cả các thành viên trong gia đình được miễn thuế cư trú năm tài chính 2023 (hộ gia đình chỉ đóng thuế cư trú bình quân đầu người)

* Các hộ gia đình nhận trợ cấp từ hộ gia đình được miễn thuế cư trú bình quân đầu người (hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp 70.000 yên) sẽ không thuộc đối tượng.

1. Số tiền hỗ trợ

Mỗi hộ gia đình 100.000 yên

2. Kỳ hạn nộp đơn

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 5 năm 2024 (dấu bưu điện có hiệu lực đến ngày này)

* Đối với trẻ sơ sinh (trẻ sinh từ ngày 2 tháng 12 năm 2023 trở đi), trợ cấp nuôi con sẽ được thanh toán trước thứ Sáu ngày 30 tháng 8 năm 2024 (dấu bưu điện có hiệu lực đến ngày này).

3. Phương pháp đăng ký

(1) Các hộ gia đình chỉ bị đánh thuế theo mức thuế cư trú bình quân đầu người, Tòa thị chính thành phố Hiroshima nắm danh sách

– Bạn sẽ nhận được văn bản “xác nhận” từ Tòa thị chính Hiroshima về các thủ tục. (Tài liệu này đã được gửi vào ngày 6 tháng 2 năm 2024.)

– Bạn sẽ nhận được văn bản “xác nhận” từ Tòa thị chính Hiroshima về các thủ tục. (Tài liệu này đã được gửi vào ngày 6 tháng 2 năm 2024.)

(2) Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú (hộ gia đình không thuộc mục 1) chưa nhận được giấy tờ vì Tòa thị chính Thành phố Hiroshima không nắm danh sách.

– Để nhận được hỗ trợ, cần phải nộp đơn.

– Dự kiến ​​bắt đầu nhận đơn đăng ký vào Thứ Sáu, ngày 1 tháng 3 năm 2024.

– Vui lòng liên hệ Trung tâm Quản lý Phúc lợi (Tel. 082-569-4504).

<Về lý do Tòa thị chính Hiroshima không có thông tin về thuế>

– Các hộ gia đình không có thông tin thuế tại Thành phố Hiroshima, vì lý do các hộ gia đình có người chuyển đến Thành phố Hiroshima sau ngày 2 tháng 1 năm 2023..v.v..

– Các hộ gia đình đã nộp tờ khai thuế cuối năm và thay đổi từ bị đóng thuế bình quân theo đầu người và bị đóng thuế thu nhập sang chỉ bị đóng thuế bình quân theo đầu người, v.v.

[Cách đăng kí]

Vui lòng tải xuống và in mẫu đơn đăng ký từ trang web của Tòa thị chính Hiroshima. Điền vào mẫu đơn và gửi nó cùng với các tài liệu đính kèm đến văn phòng trung tâm.

<Link tải mẫu đơn (tiếng Nhật)>

 Trang chủ Tòa thị chính Hiroshima

 Đơn đăng ký (PDF)

<Nơi gửi tài liệu>

〒730-8712
広島中央郵便局私書箱第100号
広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
広島市価格高騰重点支援給付金事務センター

730-8712
Hộp thư Bưu điện Trung tâm Hiroshima Số 100
Ban Kế hoạch Phúc lợi và Y tế Cục Phúc lợi và Y tế Tòa thị chính Thành phố Hiroshima
Trung tâm Quản lý Phúc lợi trợ cấp vật giá leo thang Thành phố Hiroshima

Về việc phải hỗ trợ thêm tiền cho hộ gia đình có trẻ em

Các hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp có trẻ em từ 18 tuổi trở xuống kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 (trẻ sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 2005), các gia đình có con sẽ nhận thêm 50.000 yên cho mỗi trẻ. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với Trung tâm quản lý phúc lợi hỗ trợ trọng điểm vật giá leo thang thành phố Hiroshima.

Trong những trường hợp sau, vui lòng liên hệ với Trung tâm quản lý hỗ trợ trọng điểm vật giá leo thangcủa thành phố Hiroshima.

– Nếu bạn là một hộ gia đình đủ điều kiện nhận trợ cấp nhưng có thắc mắc ví dụ như chưa nhận được hồ sơ.

– Khi tất cả các thành viên trong gia đình có thể không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, chẳng hạn như khi họ đang nhận hỗ trợ từ người có đóng thuế.

Liên hệ

Trung tâm Quản lý Phúc lợi Hỗ trợ trọng điểm vật giá leo thang Thành phố Hiroshima

Tel. 082-569-4504 
Fax. 082-569-4507
Giờ tiếp nhận: Thứ Hai đến Thứ Sáu 9:00-17:15 (Nghỉ vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.)

ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー

Nếu bạn gặp khó khăn như không thể nói được tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và quận Aki

Tel. 082-241-5010
Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp
Ngày tư vấn: Thứ Hai-Thứ Sáu
Thời gian tư vấn: 9h00-16h00
Ngày nghỉ: Thứ bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày 6 tháng 8, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1
Ngôn ngữ có thể tư vấn: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh, tiếng Philipin
* Tiếng Philipin chỉ có vào Thứ Sáu, Thứ Tư của tuần đầu tiên và tuần thứ 3 trong tháng.

Top