公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Phụ cấp hỗ trợ vật giá tăng cao tại Thành phố Hiroshima

Phụ cấp hỗ trợ vật giá tăng cao tại Thành phố Hiroshima

Thành phố Hiroshima sẽ chi cấp 30.000 yên cho mỗi hộ gia đình thuộc diện miễn thuế cư trú để giảm gánh nặng do tăng giá điện, khí đốt và thực phẩm. Để biết chi tiết về hỗ trợ, hãy xem trang web của Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima.

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/325599.html (Tiếng Nhật)

https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/english/308467.html (Tiếng Anh)

1. Số tiền  

Mỗi hộ gia đình 3 mươi nghìn yên

2. Thời hạn đăng ký

Thứ Sáu, ngày 29 tháng 9 năm 2023 (tính theo dấu bưu điện)

3. Người có thể nhận hỗ trợ

(1) Người thuộc hộ gia đình tương ứng với ① hoặc ② sau đây  

★ Hồ sơ sẽ được chuyển đến từ Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima

Tại thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2023, hộ gia đình được miễn thuế cư trú cho tất cả các thành viên trong gia đình vào năm 2022

Tại thời điểm ngày 1 tháng 6 năm 2023, các hộ gia đình được miễn thuế cư trú cho tất cả các thành viên trong gia đình vào năm 2023

🔹 Cách nộp đơn xin hỗ trợ

Các hộ gia đình ở mục ① và ② sẽ nhận được các tài liệu như đơn đăng ký từ Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima. Vui lòng điền các thông tin cần thiết vào mẫu đơn mà bạn nhận được và gửi lại các tài liệu được viết bên dưới trong phong bì kèm theo.

Giấy tờ cần nộp

 ● Mẫu đơn đã điền các mục cần thiết vào

 ● Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn (bằng lái xe, thẻ My Number, thẻ cư trú, hộ chiếu, v.v.)

 ● Một bản sao xác nhận tài khoản ngân hàng nhận hỗ trợ

🖐 Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima đã gửi “thông báo” tới các hộ gia đình ở mục  ① và ② mà đã nhận 50.000 yên từ “Hỗ trợ khẩn cấp năm tài chính 2022 do giá điện, ga, thực phẩm tăng cao, v.v.”  Đối với những hộ gia đình nhận được “thông báo” này, Tòa thị chính thành phố Hiroshima sẽ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà đã nhận “Hỗ trợ khẩn cấp năm 2022 do giá điện, ga, thực phẩm tăng cao, v.v.”.

(2) Người trong hộ gia đình thuộc bất kỳ trường hợp nào sau đây ①, ② hoặc ③  

★ Hồ sơ sẽ không được gửi về từ Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima. Vui lòng in mẫu đơn từ trang web của Thành phố Hiroshima.

Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2022 mà Thành phố Hiroshima không biết vì những lý do như chuyển đến Thành phố Hiroshima sau ngày 2 tháng 1 năm 2022

Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú năm 2023 mà Thành phố Hiroshima không biết vì       họ đã chuyển đến Thành phố Hiroshima sau ngày 2 tháng 1 năm 2023.

Các hộ gia đình có tài chính đột ngột thay đổi trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023 và tương đương trường hợp hộ gia đình được miễn thuế cư trú ※Những người trong mục ③, hộ gia đình cần kê khai thu nhập (hoặc doanh thu) liên quan đến sự thay đổi đột ngột về tài chính hộ gia đình.

🔹 Cách nộp đơn xin hỗ trợ

Cách nhận được mẫu đơn

 Vui lòng in từ trang web của Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima.

Nơi nộp hồ sơ

 Hãy gửi đơn đăng ký đến địa chỉ bên dưới.

 〒730-8712 Bưu điện trung tâm Hiroshima  Thùng tư số 100

 Phòng Kế hoạch Y tế và Phúc lợi, Cục Y tế và Phúc lợi, Trụ sở hành chính Thành phố Hiroshima

 Trung tâm hành chính về hỗ trợ do giá cả tăng cao ở thành phố Hiroshima

【Giấy tờ cần nộp】

 ● Mẫu đơn đã điền các mục cần thiết vào

 ● Bản sao giấy tờ tùy thân của người nộp đơn (bằng lái xe, thẻ My Number, thẻ cư trú,   hộ chiếu, v.v.)

 ● Một bản sao của giấy tờ xác nhận tài khoản ngân hàng nhận trợ cấp

4. Quầy tư vấn

Để biết thêm thông tin về hồ sơ đăng ký, hãy gọi điện cho chúng tôi.
 Trung tâm hành chính về hỗ trợ do giá cả tăng cao ở thành phố Hiroshima

 Điện thoại: 082-569-4504

 Giờ tiếp nhận: Từ 9:00 sáng đến 5:15 chiều.

 Ngày nghỉ: Thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1

 Ngôn ngữ đối ứng: Nhật Bản, Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Việt Nam

Nếu có bất kỳ khó khăn nào, như không thể nói tiếng Nhật, hãy liên hệ với chúng tôi.
 Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài của Thành phố Hiroshima và Quận Aki

 Điện thoại: 082-241-5010

 Email: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

 Ngày tư vấn: từ thứ 2 đến thứ 6

 Thời gian tư vấn: từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

 Ngày nghỉ: thứ 7, chủ nhật, ngày lễ, từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

 Ngôn ngữ tư vấn: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Philippin
         ※Tiếng Philippin chỉ có vào thứ 6, thứ 5 của tuần thứ 1 và 3.

Top