公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • “Hiroshima NOW” số tháng 2 đã được phát hành 🙂

“Hiroshima NOW” số tháng 2 đã được phát hành 🙂

Hiroshima Now 2023.2 (Tiếng Việt No. 10) ➡ CLICK!

Nội dung

Bạn đã đăng ký Hỗ trợ đặc biệt về đời sống cho hộ gia đình nuôi con chưa?

Thời hạn đăng ký sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 2

  Hãy nộp hồ sơ khai báo thuế trước ngày 15 tháng 3 (Thứ Tư)

  Hãy sử dụng Hello Training (dạy nghề công cộng)

Tuyển dụng người vào sống trong nhà do thành phố quản lý

  Lịch thu gom rác dịp lễ 23/2 (ngày nghỉ của Nhật)

Thông tin mới về vi rút corona chủng mới (COVID-19)