公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • “Hiroshima NOW” số tháng 2 đã được phát hành 🙂

“Hiroshima NOW” số tháng 2 đã được phát hành 🙂

Hiroshima Now 2024. 2 (Tiếng Việt No. 22) ➡ CLICK!

Nội dung

Kê khai thuế phải được nộp trước thứ Sáu, ngày 15 tháng 3.

Hãy hợp tác khám bệnh thích hợp vào ngày trực của bác sĩ.

Hãy đến trung tâm cấp cứu ban đêm khi bệnh đột ngột vào ban đêm.

Có thể sử dụng phòng chăm sóc cho trẻ bệnh và trẻ sau bệnh

Hạn chót nộp đơn là ngày 29 tháng 2: Bạn đã nộp đơn xin trợ cấp đặc biệt hỗ trợ sinh hoạt hộ gia đình nuôi con chưa?

Lịch thu gom rác vào tháng 3 năm 2024

Đang thực thi tiêm ngừa vắc xin Corona chủng mới

Tiếng Nhật hữu ích trong đời sống và những điều bạn nên biết về Nhật Bản: Những đồ vật cần thiết khi vào tiểu học

Top