公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Baguhin ang laki ng font
language
 • ホーム
 • Mga Paglilingkod ng Hiroshima City Hall mula ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero

Mga Paglilingkod ng Hiroshima City Hall mula ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero

Sarado ang Hiroshima City Hall sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon (Disyembre 29 (Biyernes) hanggang Enero 3 (Miyerkules).

Talaan ng mga Nilalaman

1. Abiso ng rehistro ng pamilya sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon

2. Serbisyo sa telepono ng Hiroshima City Hall “Oshiete Call Hiroshima”

3. Bukas ang mga ospital sa katapusan ng taon at mga pista opisyal sa Bagong Taon

4. Kapag ang iyong anak ay may sakit (konsultasyon sa pamamagitan ng telepono)

5. Pagkolekta ng mga basura sa bahay at dumi ng tao sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon

6. Kapag gusto mong ayusin ang mga tubo ng tubig

1. Abiso ng rehistro ng pamilya sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon

Mula ika-29 ng Disyembre hanggang ika-3 ng Enero, kahit na sarado ang Hiroshima City Hall, ang mga abiso sa pagpaparehistro ng pamilya (kasal, kapanganakan, mga abiso sa kamatayan, atbp.) ay tatanggapin sa tanggapan ng ward.

2. Serbisyo sa telepono ng Hiroshima City Hall “Oshiete Call Hiroshima”

Numero ng telepono: 082-504-0822

Oras: 8:00 umaga hanggang 9:00 ng gabi

*Wika: Hapon lamang po.

*Ang tawag na ito ay maaaring gawin araw-araw.

3. Bukas ang mga ospital sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon

Ilang ospital ang bukas sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon, kaya nagiging napakasikip. Mag-check nang maaga kapag bukas ang iyong doktor ng pamilya, at siguraduhing bisitahin ang doktor para sa isang malalang sakit o magreseta ng gamot bago magsara ang araw. Kung masama ang pakiramdam mo, magpatingin sa doktor sa lalong madaling panahon bago ang katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon.

Maghanda ng mga test kit, antipyretic na pangpawala ng sakit, atbp. bilang paghahanda para sa pagsusuri sa sarili at paggaling sa bahay.

Kapag pupunta sa ospital, mangyaring iwasan ang paradahan sa paligid ng mga institusyong medikal.

Kung hindi ka sigurado kung pupunta ka sa ospital, mangyaring makipag-ugnayan sa Emergency Consultation Center o Children’s Emergency Telephone Consultation.

 *Pakitingnan sa ibaba para sa mga detalye sa Emergency Consultation Center at emergency na konsultasyon sa telepono ng mga bata.

Ang impormasyon tungkol sa mga ospital na bukas tuwing holiday ay matatagpuan sa website ng Hiroshima City Hall, sa mga pahayagan, at sa Emergency Consultation Center. 

Website ng Hiroshima City Hall:

 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/holidaymedicalcare/14628.html (Wika: Hapon lamang po)

Numero ng telepono ng emergency consultation center #7119 o 082-246-2000

 *Wika:Hapon lamang po.

 *Maaari pong tawagan 24/7

Mga Tanong: Medical Policy Division Tel. 082-504-2178

🏢 Impormasyon Sa Malalaking Ospital

Senda-machi Nighttime Emergency Center (3-8-6 Senda-cho, Naka-ku)

Tel. 082-504-9990

Mga departamentong medikal: Internal Medicine (15 taong gulang at pataas), ophthalmology, orthopedics, operasyon (pinsala)

Mga araw ng pagbubukas: ika-29 ng Disyembre (Biyernes), ika-30 (Sabado)

Mga oras ng klinikal: 7:30 ng gabi-10:30 ng gabi

Kabe Night Emergency Center (2-1-38 Kabe Minami, Asakita Ward)

Tel. 082-814-9910

Medikal na susuri: Internal Medicine (15 taong gulang pataas)

Mga araw ng pagbubukas: ika-29 ng Disyembre (Biyernes), ika-30 (Sabado)

Mga oras ng klinikal: 7:30 ng gabi-10:30 ng gabi.

Prefectural Hiroshima Hospital (1-5-54 Ujina Kanda, Minami-ku)

Tel. 082-254-1818

Mga departamentong medikal: Internal Medicine, Pediatrics

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo)

Mga oras ng medikal: 8:30 umaga-5:00 ng hapon

Hiroshima Kyoritsu Hospital (2-20-20 Nakasu, Aaminami-ku)

Tel. 082-879-1111

Kagawaran ng medikal: Pediatrics

Mga araw ng pagbubukas: ika-3 ng Enero (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 8:30 ng umaga-5:00 ng gabi

Itsukaichi Memorial Hospital (1-95 Kurashige, Saeki-ku)

Tel. 082-924-2211

Medikal na departamento: Internal Medicine

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 9:00ng umaga-6:00 ng gabi

Hiroshima Municipal Hospital (7-33 Motomachi, Naka-ku)

Tel. 082-221-2291

Emerhensiyang paggamot (panloob na gamot, atbp.)

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 29 (Biyernes) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 24 na oras na medikal na paggamot

Pediatrics

Mga araw ng pagbubukas: ika-2 ng Enero (Martes)

Mga oras ng medikal: 8:30 ng umaga-5:00 ng hapon.

Ang mga emergency clinic ay napakasikip taun-taon. Pakisuri din ang kalagayan ng pagsusuri ng iba pang bukas na ospital.

 Gayundin, ang paradahan ay magiging napakasikip. Kung maaari, iwasan ang pag gamit ng sasakyan papunta sa ospital.

Funairi Municipal Hospital (14-11 Funairi Saiwaicho, Naka-ku)

Tel. 082-232-61954

Internal Medicine

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 24 na oras na pangangalagang medikal (mula 9:00 sa Linggo, ika-31 ng Disyembre hanggang 8:30 sa Huwebes, ika-4 ng Enero.)

Pediatrics (Para sa mga bata konsultasyon)

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 29 (Biyernes) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 24 na oras na medikal na paggamot

Ophthalmology (Para sa paningin o sa mga mata)

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 9:00 umaga-5:00 hapon.

Ang mga emergency clinic ay napakasikip taun-taon. Pakisuri din ang kalagayan ng pagsusuri ng iba pang bukas na ospital.

 Gayundin, ang paradahan ay magiging napakasikip. Kung maaari, iwasan ang pag gamit ng sasakyan papunta sa ospital.

Northern Medical Center Asa Municipal Hospital (1-2-1 Kameyama Minami, Asakita-ku)

Tel. 082-815-5211

Mga departamentong medikal: Internal Medicine, Pediatrics

Mga araw ng pagbubukas: Enero 1 (Lunes)

Mga oras ng medikal: 8:30 umaga-5:00 ng hapon

Aki Municipal Hospital (2-14-1 Hataka, Aki-ku)

Tel. 082-827-0121

Pediatrics

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo)

Mga oras ng medikal: 8:30 umaga-12:00 tanghali, 1:00 ng hapon-5:30 ng hapon

Internal na gamot, operasyon

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 31 (Linggo) – Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 8:30 umaga-12:00 tanghali, 1:00 ng hapon-5:30 ng hapon

Internal Medicine

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 30 (Sabado), Disyembre 31 (Linggo)

Mga oras ng medikal: 6:00 gabi-11:00 gabi

Pag-opera

Mga araw ng pagbubukas: Enero 1 (Lunes)

Mga oras ng medikal: 6:00 gabi-11:00 ng gabi

Hiroshima Oral Health Center (Prefectural Dental Hall, 3-2-4 Futaba no Sato, Higashi-ku)

Tel. 082-262-2672

Medikal na paksa: Dentistry

Mga araw ng pagbubukas: Disyembre 30 (Sabado) hanggang Enero 3 (Miyerkules)

Mga oras ng medikal: 9:00 umaga-3:00 ng hapon.

🏢 On-call na impormasyon ng doktor

On-duty na doktor/collaborating na doktor, atbp.

Agham medikal 

Ang impormasyon sa mga ospital kung saan maaari kang makatanggap ng paggamot mula Disyembre 29 (Biyernes) hanggang Enero 3 (Miyerkules) ay matatagpuan sa website ng Hiroshima Government Office. Daytime treatment lamang po. Ang mga oras ng konsultasyon ay nag-iiba depende sa institusyong medikal.

*Kung ikaw ay may lagnat o ubo, mangyaring makipag-ugnayan sa amin bago pumunta sa ospital.

Website ng Hiroshima City Hall

 https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/holidaymedicalcare/14628.html (Japanese lang)

Ngipin

Ang mga petsa na maaari mong bisitahin ang dentista ay ika-30 ng Disyembre (Sabado), ika-31 ng Disyembre (Linggo), ika-2 ng Enero (Martes), at ika-3 ng Enero (Miyerkules). Ang impormasyon sa mga klinika ng ngipin kung saan maaari kang makatanggap ng paggamot ay matatagpuan sa website ng Hiroshima Government Office.

Ang mga oras ng klinika ay 9:00 umaga-3:00 hapon. *Ang mga dentista na naka-duty sa lugar ng Asa ay available mula 10:00 umaga.

🚑 Naka-post din ang impormasyon sa mga pangunahing ospital na bukas tuwing holiday sa website ng Hiroshima Peace Culture Center International Citizen Exchange Division. Mangyaring tingnan dito.

4. Kapag ang iyong anak ay may sakit (maaari kang makipag-usap sa isang nars sa pamamagitan ng telepono)

Hindi maganda ang pakiramdam ng anak ko. Hindi ko alam kung dadalhin ko ba siya sa ospital o hindi. Sa ganitong kaso, mangyaring tawagan ang numero ng telepono sa ibaba. Bibigyan ka ng nars ng payo.

Pang-emergency na konsultasyon sa telepono ng mga bata

Numero ng telepono #8000 o Tel. 082-555-8870

 Mga oras ng serbisyo: Araw-araw mula 7:00 ng gabi hanggang 8:00 ng umaga sunod na araw

*Wika:hapon lamang po.

5. Pagkolekta ng mga basura sa bahay at dumi ng tao sa katapusan ng taon at mga pista opisyal ng Bagong Taon

Basura sa bahay

Walang koleksyon ng basura sa bahay mula Disyembre 30 (Sabado) hanggang Enero 3 (Miyerkules).

Mula ika-4 ng Enero (Huwebes), ang mga basura sa bahay ay kokolektahin gaya ng dati.

Noong Enero, ang mga araw (araw ng linggo) para sa koleksyon ng basura sa bahay ay nagbago sa ilang lugar.

Pakisuri ang “Iskedyul ng Pagkolekta ng Basura sa Bahay“.

Malalaking Basura

Kung nakatira ka sa mga lugar kung saan ang malaking koleksyon ng basura ay nasa ika-5 ng Enero (Biyernes) at ika-8 ng Enero (Lunes), mangyaring mag-ingat sa mga araw kung kailan ka maaaring mag-apply.

● Ang ika-5 ng Enero (Biyernes) ay ang araw ng koleksyon para sa malalaking basura

 ➡ Maaari kang mag-aplay sa pamamagitan ng telepono hanggang ika-27 ng Disyembre (Miyerkules).

● Enero 8 (Lunes) ang araw ng koleksyon para sa malalaking basura.

 ➡ Maaari kang mag-aplay sa pamamagitan ng telepono hanggang ika-28 ng Disyembre (Huwebes).

Upang humiling ng malalaking basura, mangyaring tawagan ang bulky garbage reception center.

Malaking Garbage Reception Center Tel. 0570-082530 o 082-544-5300 *Hapon lamang po.

Mga Tanong: Business Division 1 Tel. 082-504-2220

Dumi ng tao

Sarado kami mula ika-29 ng Disyembre (Biyernes) hanggang ika-3 ng Enero (Miyerkules). Walang koleksyon ng dumi ng tao.

Sa kaso ng emergency, mangyaring tawagan ang numero ng telepono sa ibaba.

City Hall Security Office Tel. 082-504-2423 *Wika: Hapon lamang po.

Kung nakatira ka sa Fukuda, Umaki, Nukushina, Kaminukushina, o Aki Ward sa Higashi Ward, mangyaring makipag-ugnayan sa Aki Clean Center (Tel. 082-886-3327). *Wika: Hapon lamang po.

Mga Tanong: Business Division 2 Tel. 082-504-2222

6. Kapag gusto mong ayusin ang mga tubo ng tubig

Para sa mga pagkukumpuni sa lugar ng iyong tahanan, mangyaring makipag-ugnayan sa isang kumpanya ng konstruksiyon ng kagamitan sa supply ng tubig na itinalaga ng Hiroshima City Waterworks Bureau. Para sa pagkukumpuni at pagtatayo kung sakaling tumagas ang tubig, mangyaring tawagan ang opisina ng pamamahala na namamahala sa ward kung saan ka nakatira.

Naka Ward / Minami Ward Tel. 082-221-7222 

Higashi Ward / Aki Ward Tel. 082-223-6611

Nishi Ward / Saeki Ward Tel. 082-923-4122 

Asaminami Ward / Asakita Ward Tel. 082-843-9220 

*Wika: Hapon lamang po.

*Sa mga gabi at pista opisyal, ikaw ay konektado sa isang water repair center.

                    

Ang Hiroshima City/Aki County Foreign Resident Consultation Desk ay sarado po mula Disyembre 29 (Biyernes) hanggang Enero 3 (Miyerkules). Sa 2024, magsisimula ito sa ika-4 ng Enero (Huwebes).

🎍 Mangyaring magkaroon ng isang magandang taon. 🎍

Top