公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
 • Trang chủ
 • Về việc tiêm vắc-xin corona chủng mới

Về việc tiêm vắc-xin corona chủng mới

Về việc tiêm chủng tăng cường (mũi thứ ba)

(1)Những người có thể được tiêm

Đối tượng là những người trên 18 tuổi đã đăng ký địa chỉ tại thành phố Hiroshima và đã hoàn thành đợt tiêm chủng lần đầu (mũi thứ hai).

Theo nguyên tắc chung, việc tiêm chủng được thực hiện tại thành phố hoặc thị trấn nơi đăng ký địa chỉ. Tuy nhiên, những người đã đăng ký địa chỉ ở các thành phố và thị trấn trong tỉnh Hiroshima cũng có thể tiêm tại các cơ sở y tế ở các thành phố và thị trấn khác trong tỉnh Hiroshima nếu đủ điều kiện.

① Trường hợp người có địa chỉ đăng ký tại Thành phố Hiroshima được tiêm chủng ở một thành phố hoặc thị trấn khác trong tỉnh Hiroshima

   Nếu đã hơn 6 tháng kể từ đợt tiêm chủng lần đầu (mũi thứ hai) và đã đến lúc tiêm ở thành phố đó, thì có thể tiêm. Phương thức đăng ký, v.v. sẽ khác nhau tùy thuộc vào thành phố.

Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web của tỉnh Hiroshima.

② Trường hợp người có địa chỉ đăng ký ở thành phố hoặc thị trấn ngoài tỉnh Hiroshima được tiêm chủng     tại thành phố Hiroshima

 Những người đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây có thể được tiêm chủng tại các cơ sở y tế ở thành phố Hiroshima. Vui lòng kiểm tra trang web của Thành phố Hiroshima để biết các cơ sở y tế có thể tiêm chủng.

Có thể sẽ tiến hành tiêm chủng tại các hội trường lớn, nhưng thời điểm chưa được xác định.

 <Điều kiện>

  ・Địa chỉ phải được đăng ký tại thành phố /thị trấn trong tỉnh Hiroshima.

   ・Đã hơn 6 tháng trôi qua kể từ đợt tiêm chủng đầu tiên (mũi thứ hai)

   ・Đã đến lúc tiêm tại thành phố, thị xã nơi đăng ký địa chỉ.

  ・Đã đến lúc tiêm tại một cơ sở y tế ở thành phố Hiroshima

(2)Về vắc xin sẽ được sử dụng

  Sử dụng vắc xin do Pfizer hoặc Takeda / Moderna sản xuất. Ngoài ra, trong lần tiêm tăng cường (mũi thứ ba), loại vắc xin khác với vắc xin đợt đầu (mũi thứ nhất và mũi thứ hai) cũng được thực hiện.

(3)Về lịch gửi phiếu tiêm chủng

① Về lần tiêm chủng đầu tiên (mũi thứ nhất và mũi thứ hai)

 Đối tượng là người trên 12 tuổi. Đối với những người sắp 12 tuổi, sẽ gửi vào tháng tiếp theo tháng khi họ đủ 12 tuổi

② Về việc tiêm chủng tăng cường (mũi thứ ba)

Phiếu sẽ được gửi vào tháng sau 6 tháng kể từ ngày hoàn thành lần tiêm chủng thứ nhất (mũi thứ 2).

Ngày mà mũi tiêm thứ hai kết thúcThời gian gửi phiếu tiêm chủng
Vào giữa tháng 7 năm Reiwa 3 (2021)Ngày 24 tháng 1, năm Reiwa 4 (2022)
Ngày 1-15 tháng 8, năm Reiwa 3 (2021)Ngày 7 tháng 2, năm Reiwa 4 (2022) ※Dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 15 tháng 2
Ngày 16-31 tháng 8, năm Reiwa 3 (2021)Ngày 28 tháng 2, năm Reiwa 4 (2022) ※Dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 28 tháng 2
Ngày 1-15 tháng 9, năm Reiwa 3 (2021)Ngày 4 tháng 3, năm Reiwa 4 (2022) ※Dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 11 tháng 3
Ngày 16-30 tháng 9, năm Reiwa 3 (2021)Ngày 11 tháng 3, năm Reiwa 4 (2022) ※Dự kiến ​​sẽ đến vào ngày 18 tháng 3

(4)Về hỗ trợ đa ngôn ngữ

① Trang chủ

   Trên trang web của Thành phố Hiroshima, có trang tiếng Anh hướng dẫn về địa điểm, thủ tục từ đăng ký đến khi tiêm ngừa. Ngoài ra, trang hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Việt, tiếng Philippin) có liên kết trên trang web của Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima.

② Phiếu kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm, v.v.

   Trong phong bì mà bạn nhận phiếu tiêm ngừa có chứa các tài liệu có thông tin sau bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt).

   <Thông tin được viết>

   ・Cách đặt lịch tiêm chủng (số điện thoại tổng đài, liên kết trang web đặt lịch)

   ・Liên kết chứa phiếu kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm bằng đa ngôn ngữ

   ・Địa chỉ quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài ở Thành phố Hiroshima và Quận Aki  

③ Đặt lịch

   Bạn có thể đặt lịch tiêm ngừa bằng các ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái, tiếng Việt) bằng cách gọi điện thoại bên dưới.

   Trung tâm cuộc gọi đặt lịch tiêm vắc xin ngừa Corona chủng mới của thành phố Hiroshima

   Điện thoại: 050-3644-7513 (từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, họat động cả cuối tuần và ngày lễ) 

 ④ Tiêm chủng đại trà

   Tại hội trường có nhân viên có thể nói tiếng Anh và máy thông dịch giọng nói “Poketalk”. Ngoài ra, phiếu kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm đa ngôn ngữ cũng được đặt tại quầy tiếp tân.

Về tiêm ngừa cho trẻ em (5-11 tuổi)

(1)Những người có thể được tiêm

Đối tượng là trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã đăng ký địa chỉ của họ tại Thành phố Hiroshima.

(2)Vắc xin được sử dụng

Là loại vắc xin Pfizer cho trẻ em (5-11 tuổi).

(3)Về lịch gửi phiếu tiêm chủng

Phiếu tiêm chủng sẽ được gửi theo ngày tháng năm sinh của trẻ em.

Ngày sinh của trẻ emThời gian gửi (Thời gian đến)
Ngày 7 tháng 3 năm 2010              đến ngày 2 tháng 3 năm 2017Đã gửi vào ngày 1 tháng 3, Reiwa 4 (Dự kiến ngày 4 tháng 3 ​​đến)
Ngày 3~15
Tháng 3 năm 2017
Dự kiến ​​gửi vào cuối tháng 3, năm Reiwa 4 (Dự kiến ​​ngày 31 tháng 3 đến)
Ngày 16~31
Tháng 3 năm 2017
Dự kiến ​​gửi vào đầu tháng 4, năm Reiwa 4 (Dự kiến ngày 15 tháng 4 ​​đến)

  

※Về phiếu tiêm chủng cho trẻ có ngày sinh từ tháng 4/2017 trở lên

Trẻ có sinh nhật từ ngày 1 đến ngày 15 sẽ được chuyển vào ngày cuối cùng của tháng sinh và trẻ có ngày sinh từ ngày 16 đến ngày cuối tháng sẽ được chuyển trước ngày 15 của tháng tiếp theo tháng sinh.

Về địa điểm tiêm chủng đại trà (kể từ ngày 3 tháng 3 năm Reiwa 4)

Tham khảo liên kết về địa điểm tiêm chủng đại trà

Top