公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về việc sử dụng Quầy tư vấn cuộc sống của cư dân nước ngoài (từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020)

Về việc sử dụng Quầy tư vấn cuộc sống của cư dân nước ngoài (từ ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến ngày 17 tháng 5 năm 2020)

Để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus chủng mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima sẽ đóng cửa từ thứ Sáu, ngày 17 tháng 4 năm 2020 đến Chủ nhật, ngày 17 tháng 5.

Quầy tư vấn cuộc sống cho cư dân nước ngoài của Thành phố Hiroshima, nằm trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima, sẽ hỗ trợ tư vấn qua điện thoại (082-241-5010) hoặc e-mail (E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp) trong giai đoạn này.

Mong được thông cảm và hợp tác.

.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các kế hoạch trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang web của Phòng Hợp tác và Trao đổi Quốc tế Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima (http://h-ircd.jp).

Ngày 16 tháng 4 năm 2020

Trung tâm Văn hóa và Trao đổi Quốc tế Hòa bình Hiroshima

Top