公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về việc sử dụng Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima – Quận Aki (từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021)

Về việc sử dụng Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima – Quận Aki (từ ngày 13 tháng 9 năm 2021 đến ngày 30 tháng 9 năm 2021)

Để ngăn chặn sự lây nhiễm của virus corona chủng mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đã tạm thời đóng cửa từ thứ Bảy, ngày 7 tháng 8 năm 2021 đến Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 năm 2021, nhưng thời gian đóng cửa sẽ được kéo dài đến Thứ Năm, ngày 30 tháng 9 năm 2021.

“Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima – Quận Aki” trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima sẽ đối ứng qua điện thoại, e-mail trong thời gian Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đóng cửa, hoặc phải có hẹn trước khi đến tư vấn.

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima – Quận Aki

Ngày và giờ tư vấn: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9: 00-16: 00  ◊ Các ngày lễ đóng cửa.

Điện thoại: 082-241-5010

E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Kính mong được sự thông cảm với chúng tôi.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima  https://h-ircd.jp

Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế

★ Đã chuyển lên tầng 3.

Từ ngày 10 tháng 8 (Thứ Ba), Quầy tư vấn Người nước ngoài của Thành phố Hiroshima / Aki-gun đã chuyển từ Phòng Giao lưu Quốc tế ở tầng 1 sang văn phòng của Bộ phận Hợp tác và Giao lưu Quốc tế ở tầng 3.

Top