公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về việc sử dụng Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 2/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Về việc sử dụng Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 2/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhiễm do vi rút corona chủng mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đã tạm thời đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021 đến thứ Ba, ngày 1 tháng Sáu năm 2021, nhưng thời gian đóng cửa sẽ được kéo dài đến ngày 20 tháng Sáu năm 2021.

” Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki ” trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima trong thời gian đóng cửa sẽ hoạt động nếu bạn hẹn trước qua điện thoại hoặc e-mail.


Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki


Ngày và giờ tư vấn: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9: 00-16: 00 ◆ Các ngày lễ đóng cửa.
Điện thoại:082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Rất mong được sự thông cảm.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của Bộ phận Hợp tác và Giao lưu Quốc tế của Trung Tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima.
Trung Tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima, Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế

Top