公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về việc sử dụng Góc tư vấn sinh hoạt cho cư dân nước ngoài tại thành phố Hiroshima (gia hạn thời gian đóng cửa)

Về việc sử dụng Góc tư vấn sinh hoạt cho cư dân nước ngoài tại thành phố Hiroshima (gia hạn thời gian đóng cửa)

Để ngăn chặn sự lây nhiễm của vi rút corona chủng mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đã đóng cửa từ thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2020 đến ngày 17 tháng 1 năm 2021, và tiếp tục gia hạn đến ngày 7 tháng 2 năm 2021 (chủ nhật).

Trong khi Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đóng cửa, Góc tư vấn sinh hoạt cho cư dân nước ngoài tại Thành phố Hiroshima sẽ chỉ hoạt động qua điện thoại (082-241-5010) và email (soudan@pcf.city.hiroshima.jp). Rất mong được thông cảm.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào về sau, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên trang chủ https://h-ircd.jp/vi/guide-vi.html

Ngày 15 tháng 1 năm 2021

Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima, Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế

Top