公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, thực phẩm, v.v. tăng cao (hỗ trợ 50.000 yên/hộ gia đình)

Về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, thực phẩm, v.v. tăng cao (hỗ trợ 50.000 yên/hộ gia đình)

Về hỗ trợ khẩn cấp do giá điện, ga, thực phẩm tăng cao, v.v.

Là một chính sách tổng hợp về vật giá, tiền lương và sinh hoạt, trước gánh nặng gia tăng do giá điện, khí đốt, lương thực, v.v. tăng cao, đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp (hộ gia đình được miễn thuế cư trú, v.v.), có ảnh hưởng đặc biệt lớn đến gia kế, sẽ nhận được hỗ trợ mỗi hộ gia đình 50.000 yên.

Trang chủ thành phố Hiroshima
 Tờ rơi Tiếng Nhật
 Tờ rơi Tiếng Anh

Số tiền hỗ trợ, đối tượng nhận hỗ trợ, v.v.

Số tiền chi cấp là 50.000 yên cho mỗi hộ gia đình.

Các hộ gia đình đủ điều kiện nhận hỗ trợ là những hộ gia đình đáp ứng (1) hoặc (2) điều kiện dưới đây.

(Không thể nhận hỗ trợ trùng lặp.)


Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2023 (có giá trị theo dấu bưu điện)


(1) Hộ gia đình được miễn thuế cư trú cho năm 2022 đối với tất cả các thành viên trong gia đình


Đối tượng hộ gia đình

Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú cho tất cả các thành viên trong gia đình đến ngày cơ sở (ngày 30 tháng 9 năm 2022).


Thủ tục nhận

(a) Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú do Thành phố Hiroshima xác định

Thành phố Hiroshima sẽ gửi cho bạn giấy tờ liên quan đến thủ tục. Vui lòng điền các thông tin cần thiết và gửi lại trong phong bì có ghi sẵn địa chỉ kèm theo. (Các giấy tờ đã được gửi vào ngày 2 tháng 11.)

(b) Các hộ gia đình được miễn thuế cư trú mà thành phố Hiroshima không biết do chuyển đến sau ngày 2 tháng 1 năm 2022

Cần phải đăng ký để nhận được hỗ trợ.

Vui lòng in mẫu đơn tải xuống từ liên kết bên dưới, điền vào các mục cần thiết và gửi đến trung tâm hành chính cùng với các tài liệu đính kèm.

Trang chủ thành phố Hiroshima
 Tờ rơi Tiếng Nhật
 Tờ rơi Tiếng Anh


(2) Hộ gia đình có thu nhập giảm trong 1 tháng bất kỳ, từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 và trở thành thu nhập tương đương với miễn thuế cư trú (hộ gia đình có thay đổi đột ngột về tài chính)


Đối tượng hộ gia đình

Các hộ gia đình có thu nhập bị giảm do các trường hợp không lường trước được.

※Nếu thu nhập dự kiến ​​trong năm của bạn (thu nhập trong một tháng bất kỳ từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022 x 12 tháng) thấp hơn giới hạn tương đương được miễn thuế, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp.


Cần phải đăng ký để nhận được hỗ trợ.

Vui lòng in mẫu đơn tải xuống từ liên kết bên dưới, điền vào các mục cần thiết và gửi đến trung tâm hành chính cùng với các tài liệu đính kèm.

Trang chủ thành phố Hiroshima
 Tờ rơi Tiếng Nhật
 Tờ rơi Tiếng Anh


Địa chỉ gửi các tài liệu liên quan đến đăng ký

〒730-8712
広島中央郵便局私書箱100号
(Hiroshima Chuō Yūbin Kyoku Shishobako 100 go)

広島市役所健康福祉局健康福祉企画課
 (Hiroshima-shiyakusho Kenkō-fukushi-kyoku Kenkō-fukushi-kikaku-ka)
広島市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事務センター あて
 (Hiroshima-shi Denryoku Gasu Shokuryōhin-tō Kakaku Kōtō Kinkyū Shien Kyūfukin Jimu Sentā)


Nơi có thể tư vấn

🔵 Nếu bạn muốn biết thêm về cách điền vào các tài liệu hoặc về các hỗ trợ, xin vui lòng gọi số dưới đây.

 Trung tâm phúc lợi hỗ trợ khẩn cấp thành phố Hiroshima về giá điện, khí đốt, thực phẩm, v.v.

 Số điện thoại   (082) 236-7229

 Thời gian tư vấn  từ 9 giờ sáng đến 5 giờ 15 phút chiều

 Ngày nghỉ  thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

 Ngôn ngữ có thể tư vấn Tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha,
 tiếng Việt

🔵 Nếu gặp khó khăn do không hiểu tiếng Nhật nên không thể tư vấn, hoặc các vấn đề khác,
   hãy gọi điện đến số dưới đây

 Số điện thoại   (082) 241- 5010

 Thời gian tư vấn  từ 9 giờ sáng đến 4 giờ chiều

 Ngày nghỉ  thứ 7, chủ nhật, ngày lễ (ngày nghỉ của Nhật), từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

 Ngôn ngữ có thể tư vấn tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Bồ Đào Nha,
 tiếng Philippin

 ※Tiếng Philippin chỉ có vào thứ 6

Top