公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Từ ngày 26/3 (Chủ nhật) đến ngày 3/4 (thứ Hai), giờ làm việc của trụ sở hành chánh Quận sẽ kéo dài hơn bình thường. Mở cửa vào cả thứ bảy và chủ nhật.

Từ ngày 26/3 (Chủ nhật) đến ngày 3/4 (thứ Hai), giờ làm việc của trụ sở hành chánh Quận sẽ kéo dài hơn bình thường. Mở cửa vào cả thứ bảy và chủ nhật.

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, rất nhiều người đến trụ sở hành chánh Quận. Vì vậy, từ ngày 26/3 (Chủ nhật) đến ngày 3/4 (thứ Hai), giờ làm việc của trụ sở hành chánh quận sẽ kéo dài hơn bình thường. Chúng tôi cũng mở cửa vào thứ bảy và chủ nhật. Hãy sử dụng thông tin này nếu bạn có thay đổi địa chỉ và cần hoàn tất các thủ tục khác.

Khi thay đổi địa chỉ, bạn cần làm thủ tục “Thông báo thay đổi nơi thường trú”. Ngoài ra, bạn phải hoàn thành các thủ tục như “Thông báo chuyển bảo hiểm y tế quốc gia”. Trước khi đến trụ sở hành chánh Quận, vui lòng gọi điện và hỏi về các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục. Xem bảng dưới đây để biết số điện thoại liên hệ.

Tùy thuộc vào nội dung của thủ tục, bạn có thể được yêu cầu chỉ cần nộp tài liệu hoặc bạn có thể được yêu cầu đến văn phòng quận một lần nữa.

Thời gian và ngày mở cửa kéo dài hơn bình thường của văn phòng Quận

Ngày Thời gian
Tháng 3 26(CN) 8:30 giờ sáng đến 12:00 giờ trưa
27(T2) 8:30 giờ sáng đến 7:00 giờ tối
28(T3)
29(T4)
30(T5)
31(T6)
Tháng 4 1(T7) Từ 8:30 giờ đến 12 giờ
2(CN)
3(T2) 8:30 giờ sáng đến 7:00 giờ tối

Thủ tục nhận hồ sơ tại văn phòng quận

● Các nơi mở cửa của văn phòng quận là Ban thị dân, Ban Bảo hiểm và Hưu trí. *Văn phòng chi nhánh không mở cửa.

● Vui lòng xem bảng dưới đây để biết các thủ tục được tiếp nhận.


Thông báo thay đổi nơi thường trú
Đăng ký con dấu

Quầy tiếp nhận: Ban thị dân Văn phòng quận

Số điện thoại:
 Naka: 082-504-2551 // Higashi: 082-568-7708 // Minami: 082-250-8938 // Nishi: 082-532-0930
 Asaminami: 082-831-4928 // Asakita: 082-819-3907 // Aki: 082-821-4908 // Saeki: 082-943-9709


Thông báo thay đổi tư cách tham gia Bảo hiểm Y tế Quốc gia
Thông báo thay đổi địa chỉ của lương hưu quốc gia

Quầy tiếp nhận: Văn phòng quận Ban Bảo hiểm và Hưu trí

Số điện thoại:
 Naka: 082-504-2555 // Higashi: 082-568-7711 // Minami: 082-250-8941 // Nishi: 082-532-0933
 Asaminami: 082-831-4929 // Asakita: 082-819-3909 // Aki: 082-821-4910 // Saeki: 082-943-9712


Hóa đơn nhận định trợ cấp trẻ em
Đơn xin chứng nhận đủ điều kiện/Thông báo thay đổi, v.v. Chi phí y tế dành cho trẻ em

Quầy tiếp nhận: Ban phúc lợi văn phòng quận  Có cửa sổ tạm thời tại Ban thị dân.

Số điện thoại:
 Naka: 082-504-2569 // Higashi: 082-568-7733 // Minami: 082-250-4131 // Nishi: 082-294-6342
 Asaminami: 082-831-4945 // Asakita: 082-819-0605 // Aki: 082-821-2813 // Saeki: 082-943-9732


Nếu bạn muốn hoàn thành các thủ tục khác không được liệt kê trong bảng trên, vui lòng đến vào giờ văn phòng quận luôn mở cửa.  
※Giờ văn phòng quận luôn mở cửa từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 8:30 sáng đến 5:15 chiều.


Để biết thêm chi tiết, vui lòng gọi đến Ban Hành chính quận.  
Ban hành chính quận Số điện thoại 082-504-2112


🍒Nếu bạn gặp khó khăn do không hiểu ngôn ngữ, vui lòng gọi đến Quầy Tư vấn cho Cư dân Nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki.

Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và quận Aki
TEL: 082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp
Ngày tư vấn: từ thứ Hai đến thứ Sáu
Ngày nghỉ: Thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ quốc gia <ngày nghỉ của Nhật Bản>, ngày 6 tháng 8, từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1
Giờ tư vấn: 9:00 sáng đến 4:00 chiều
Ngôn ngữ tư vấn: Tiếng Trung Quốc, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Philipin  
※Tiếng Philipin có thể được tư vấn vào thứ Sáu. Từ tháng 4, bạn cũng có thể tư vấn vào Thứ Năm của tuần thứ nhất và tuần thứ 3.

Top