公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Tiền hỗ trợ đặc biệt cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú

Tiền hỗ trợ đặc biệt cho các hộ gia đình được miễn thuế cư trú

Nếu bạn có thu nhập giảm và mọi người trong gia đình không đóng thuế cư trú trong năm 2021 (từ tháng 4 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022), thì hộ gia đình (được miễn thuế) sẽ nhận được tiền hỗ trợ từ chính phủ Nhật Bản.

※ Thuế cư trú: Thuế đóng cho tỉnh và thành phố bởi những người đang làm việc và có địa chỉ tại Nhật Bản.

Số tiền nhận được

 Một hộ gia đình (một nhóm người sống chung trong một ngôi nhà) sẽ nhận được 100.000 yên.

Đăng

 Hạn chót: Đến hết ngày 30/09/2022 (có hiệu lực trong ngày theo dấu bưu điện).

Cách đăng ký

● Khi mọi người trong gia đình đang sống ở Thành phố Hiroshima (trước ngày 1 tháng 1 năm 2021)

 ① Tòa thị chính Hiroshima đã gửi “thư xác nhận” cho các hộ gia đình có thể nhận tiền.

 ② Hãy điền các thông tin cần thiết vào “thư xác nhận”.

 ③ Gửi thư xác nhận đến Tòa thị chính Hiroshima qua đường bưu điện.

 ※ Nếu hộ gia đình thuộc diện có thể nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa nhận được “thư xác nhận”, hãy gọi điện cho văn phòng của Tòa thị chính Hiroshima.

Khi hộ gia đình chuyển đến thành phố Hiroshima từ ngày 2 tháng 1 năm 2021.

 ① Vui lòng gửi “đơn đăng ký” (các giấy tờ cần thiết để nhận tiền) qua bưu điện.

 ② Có thể in “đơn đăng ký” từ trang web của Thành phố Hiroshima.

Nơi gửi “Đơn đăng ký”

 〒730-8712
 Bưu điện Trung tâm Hiroshima Hộp thư bưu điện số 100
 Tòa thị chính thành phố Hiroshima Cục Y tế và Phúc lợi Phòng Kế hoạch Y tế và Phúc lợi
 Văn phòng Trợ cấp Đặc biệt Tạm thời cho hộ gia đình được miễn thuế cư trú tại thành phố Hiroshima 

Nơi có thể tư vấn

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng gọi điện cho chúng tôi.

Văn phòng Trợ cấp Đặc biệt Tạm thời cho Hộ gia đình được miễn thuế cư trú tại thành phố Hiroshima

 Số điện thoại: 082-236-7229

 Thời gian có thể gọi: từ 9:00 sáng đến 5:15 chiều

 Thời gian gọi: Đến ngày 30 tháng 11 năm 2022

 Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ quốc gia

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào vì không hiểu ngôn ngữ, hãy gọi đến Quầy Tư vấn cho Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki.

[Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki]

 Số điện thoại: 082-241-5010

 E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

 Nơi tư vấn: Tầng 3 Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima (nằm trong Công viên Hòa bình)

 Thời gian tư vấn: Từ 9:00 sáng đến 4:00 chiều

 Ngày trong tuần có thể tư vấn: Thứ Hai đến Thứ Sáu

 Các ngôn ngữ có thể tư vấn: Tây Ban Nha, Trung Quốc, Bồ Đào Nha, Việt Nam, Anh, Philippines

 ※ Chỉ có thể tư vấn bằng tiếng Philippines vào các ngày thứ Sáu. Ngày nghỉ: Thứ 7, Chủ nhật, các ngày lễ, 06/08, 29/12 – 03/01

🍀 Từ tháng 1 năm 2021, các hộ gia đình có thu nhập bị giảm do virus corona chủng mới cũng có thể nhận tiền trợ cấp.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang chủ tại đây.
 Tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình có thu nhập bị giảm do vi rút corona chủng mới

※ Bạn chỉ có thể nhận được một loại tiền trợ cấp.
  Những người đã hoặc sẽ nhận trợ cấp trong các hộ gia đình được miễn thuế sẽ không thể nhận trợ cấp này.

Top