公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thực hiện xét nghiệm PCR về vi rút corona chủng mới

Thực hiện xét nghiệm PCR về vi rút corona chủng mới

Tại tỉnh Hiroshima, các xét nghiệm PCR đối với vi rút corona chủng mới sẽ được tiến hành cho người dân và các cơ sở kinh doanh ở Naka-ku, thành phố Hiroshima.

(Trang web tham khảo)

Trang web thông tin cuộc sống người nước ngoài cư trú tại Hiroshima ” Live in Hiroshima “https://live-in-hiroshima.jp/kinkyu/615/

Trang web “Tiếng Nhật đơn giản” và đa ngôn ngữ (9 ngôn ngữ) (phiên dịch tự động)

Yêu cầu hợp tác về “Các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm của vi rút Corona chủng mới”

https://www.catapoke.com/viewer/?open=06c68&lang=vi

Top