公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thúc đẩy việc sử dụng chế độ kỹ năng đặc định qua các sự kiện kết nối phù hợp (Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh)

Thúc đẩy việc sử dụng chế độ kỹ năng đặc định qua các sự kiện kết nối phù hợp (Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh)

Để thúc đẩy việc sử dụng hơn nữa chế độ kỹ năng đặc định, chúng tôi sẽ thực hiện nhiều nỗ lực khác nhau, chẳng hạn như tổ chức các sự kiện kết nối phù hợp và các buổi thuyết minh cũng như thiết lập tổng đài hỗ trợ.

○ Xem giới thiệu tổng quan tại đây

○ Giới thiệu về tổng đài hỗ trợ (tờ rơi)

Top