公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo về dịch vụ tư vấn tại Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 21 tháng 6 năm 2021)

Thông báo về dịch vụ tư vấn tại Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 21 tháng 6 năm 2021)

Để ngăn chặn sự lây nhiễm của vi rút corona chủng mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đã tạm thời đóng cửa từ Thứ Bảy, ngày 8 tháng 5 năm 2021 đến Chủ Nhật, ngày 20 tháng Sáu năm 2021. Từ thứ hai ngày 21 tháng Sáu năm 2021 sẽ mở cửa trở lại.

Từ Thứ Hai, ngày 21 tháng 6 năm 2021, “Quầy Tư vấn cho cư dân Người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki” tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima sẽ hoạt động như thường lệ tại quầy và qua điện thoại hoặc e-mail. Mong được sự hợp tác.


Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki

Ngày giờ tư vấn: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9: 00-16: 00 Các ngày lễ đóng cửa.

Điện thoại:082-241-5010
E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp


Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima, Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế 

Top