公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo từ tỉnh Hiroshima: Vui lòng hợp tác với    Khảo sát môi trường sống cho người nước ngoài

Thông báo từ tỉnh Hiroshima: Vui lòng hợp tác với    Khảo sát môi trường sống cho người nước ngoài

Ban quốc tế tỉnh Hiroshima đang tiến hành điều tra khảo sát đối tượng là người nước ngoài sống trong tỉnh.

📝 Khảo sát

Mục đích: Để tìm hiểu những khó khăn mà người nước ngoài sống ở tỉnh Hiroshima gặp phải

Đối tượng: Người nước ngoài sống ở tỉnh Hiroshima

Thời hạn: Ngày 1 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba) đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 (Chủ nhật)

Phương pháp trả lời: Vui lòng trả lời bằng một trong các phương pháp dưới đây.

(1) Trả lời từ trang web
Vui lòng đọc mã QR trên tờ rơi bên dưới và trả lời từ trang web.

(2) Trả lời bằng bảng câu hỏi
Nếu bạn muốn trả lời câu hỏi trên giấy, vui lòng tải xuống “phiếu yêu cầu” bên dưới.
Vui lòng gửi phiếu yêu cầu đã điền đầy đủ các khoản mục bằng fax (082-228-1614) hoặc email (chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp) đến Ban Quốc tế Tỉnh Hiroshima. Vào ngày sau đó, phiếu điều tra sẽ được gửi đến bạn từ Ban Quốc tế Tỉnh Hiroshima.

📝 Liên hệ

Ban Quốc tế Tỉnh Hiroshima

〒730-8511
Hiroshima shi Naka ku Motomachi 10-52

TEL: 082-513-2359    

Email: chikokusai@pref.hiroshima.lg.jp

Top