公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo từ Quầy tư vấn cho người nước ngoài của Thành phố Hiroshima và Quận Aki

Thông báo từ Quầy tư vấn cho người nước ngoài của Thành phố Hiroshima và Quận Aki

Buổi tư vấn của Cục Quản lý xuất nhập cảnh trong tháng 3 sẽ được tổ chức vào thứ Sáu tuần thứ ba trong tháng, ngày 15 tháng 3.

Buổi tư vấn tại chỗ của Cục quản lý xuất nhập cảnh vào tháng 3 năm 2024 sẽ có những thay đổi như sau.

Trước khi thay đổi: Ngày 8 tháng 3 (Thứ Sáu) 13:30 đến 16:00

Sau khi thay đổi: ngày 15 tháng 3 (Thứ Sáu) 13:30 đến 16:00

Xin vui lòng hợp tác

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và quận Aki

Ngày 13 tháng 2 năm 2024

Top