公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo từ Quầy tư vấn cho người nước ngoài của Thành phố Hiroshima và Quận Aki: Về việc hủy buổi tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 12/1 (Thứ Sáu)

Thông báo từ Quầy tư vấn cho người nước ngoài của Thành phố Hiroshima và Quận Aki: Về việc hủy buổi tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh vào ngày 12/1 (Thứ Sáu)

Sẽ không có buổi tư vấn của Cục quản lý xuất nhập cảnh vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2024.
Buổi tư vấn tiếp theo sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 9 tháng 2 năm 2024.

Xin cảm ơn.

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và quận Aki
Ngày 28 tháng 12 năm 2023

Top