公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo từ Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki: Về đối ứng của Quầy tư vấn cho công dân người nước ngoài tại thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima

Thông báo từ Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki: Về đối ứng của Quầy tư vấn cho công dân người nước ngoài tại thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima

Hội nghị thượng đỉnh G7 Hiroshima sẽ được tổ chức tại thành phố Hiroshima từ ngày 19 (thứ Sáu) đến ngày 21 (Chủ nhật) tháng 5 năm 2023. Do Hội nghị thượng đỉnh G7, việc tiếp cận vào Công viên Tưởng niệm Hòa bình sẽ bị hạn chế, và Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima – nơi có “Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài của Thành phố Hiroshima và quận Aki”, sẽ tạm thời đóng cửa.

Vì vậy, chúng tôi sẽ thay đổi đối ứng tư vấn tại “Quầy tư vấn dành cho cư dân nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki” vào ngày 18 (thứ Năm) và ngày 19 (thứ Sáu) tháng 5 như sau. Mong được sự hợp tác của các bạn.

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và quận Aki

Ngày: 18 (thứ Năm) và 19 (thứ Sáu) tháng 5 năm 2023
Giờ: 9:00 sáng – 4:00 chiều
Đối ứng: Chỉ đối ứng qua điện thoại, e-mail và FAX. Chúng tôi không đối ứng trực tiếp tại văn phòng.

【Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và quận Aki】
 ● Điện thoại : (082) 241-5010
 ● E-mail : soudan@pcf.city.hiroshima.jp
 ● Fax: 082-242-7452

 Tư vấn tại Văn phòng quận Aki do nhân viên tư vấn cho cư dân người nước ngoài nói tiếng Tây Ban Nha vào tháng 5

Dịch vụ tư vấn cho cư dân nước ngoài bằng tiếng Tây Ban Nha vào Thứ Năm lần thứ 3 hàng tháng tại Văn phòng Quận Aki sẽ được thay đổi từ Thứ Năm lần thứ 3 là ngày 18 tháng 5 sang Thứ Năm lần thứ 4 là ngày 25 tháng 5.

 Thời gian tư vấn không thay đổi. (10:15 sáng-12:30 trưa, 1:30 chiều-4:00 chiều)

Trước khi thay đổi Sau khi thay đổi
Ngày 18/5 (thứ năm lần thứ ba) Ngày 25/5 (Thứ Năm lần thứ 4)

Ngày 19 tháng 4 năm 2023
Trung tâm Văn hóa Hòa bình Hiroshima
Ban Giao lưu Công dân Quốc tế

Top