公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Thông báo quan trọng dành cho những người đang nuôi con nhỏ.Hãy đăng ký nhận “Trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ” (đối với các nhà không phải là hộ gia đình đơn thân)

Thông báo quan trọng dành cho những người đang nuôi con nhỏ.Hãy đăng ký nhận “Trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống cho các hộ gia đình nuôi con nhỏ” (đối với các nhà không phải là hộ gia đình đơn thân)

Chính phủ chi tiền trợ cấp để hỗ trợ cuộc sống của các hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp bị ảnh hưởng bởi vật giá tăng cao như chi phí thực phẩm. Để biết thêm chi tiết về hỗ trợ, hãy xem trang web của Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima (tiếng Nhật).

Những người đã nhận được trợ cấp đặc biệt hỗ trợ cuộc sống hộ gia đình nuôi con có thu nhập thấp trong năm tài chính 2022 (dành cho các hộ gia đình không có cha mẹ đơn thân) từ Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima không cần phải nộp đơn xin trợ cấp này. Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima sẽ chuyển số tiền này vào tài khoản đã nhận trợ cấp đặc biệt hỗ trợ đời sống hộ gia đình nuôi con nhỏ có thu nhập thấp năm 2022 (dành cho các hộ gia đình không có cha mẹ đơn thân).

Bấm vào đây để xem “Hỗ trợ đặc biệt cho hộ gia đình nuôi con” dành cho hộ gia đình đơn thân.

1. Số tiền có thể nhận được

50.000 yên cho mỗi đứa trẻ đủ điều kiện

2. Những người cần nộp đơn xin trợ cấp

Nếu bạn đang nuôi dưỡng trẻ em sau đây và thuộc trường hợp ① hoặc ②, hãy nộp đơn xin trợ cấp.

● Trẻ em sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2005 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024

● Trẻ khuyết tật sinh từ ngày 2 tháng 4 năm 2003 đến ngày 29 tháng 2 năm 2024

① Những người không phải nộp thuế cư trú vào năm 2023 (thuế nộp cho quận, thành phố, tỉnh, v.v. của những người đang làm việc và có địa chỉ tại Nhật Bản vào ngày 1 tháng 1 năm 2023).

② Người có gia kế thay đổi đột ngột sau tháng 1/2023 do ảnh hưởng của giá lương thực tăng cao, có tỷ lệ thuế cư trú bình quân đầu người cho năm tài chính 2023 (ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 31 tháng 3 năm 2024) tương đương với người không chịu thuế.

🖐 Nếu người nộp đơn hoặc vợ hoặc chồng của người nộp đơn có thu nhập cao thì không được nhận số tiền này.  

🖐 Những người đã nhận được “Trợ cấp đặc biệt để hỗ trợ cuộc sống hộ gia đình nuôi con” dành cho các hộ gia đình đơn thân không thể nhận được khoản tiền này. 

3. Cách nộp đơn xin trợ cấp

Nơi nhận mẫu đơn

Vui lòng tải xuống từ trang web của Thành phố Hiroshima. Hoặc cũng có thể nhận đơn tại bộ phận phúc lợi của văn phòng quận.

Nơi nộp đơn

Vui lòng gửi đơn xin trợ cấp đến địa chỉ bên dưới.

〒730-8790
Bưu điện trung tâm Hiroshima  Hộp thư số 5
Trợ cấp đặc biệt Hỗ trợ cuộc sống hộ gia đình nuôi con nhỏ (dành cho hộ gia đình không có cha mẹ đơn thân) Thành phố Hiroshima Năm tài chính 2023 Trung tâm xử lý hành chính

〒730-8790 
広島中央郵便局 私書箱第5号
令和5年度広島市子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)事務処理センター

Kỳ hạn nộp đơn

Vui lòng gửi đơn đăng ký vào hộp thư bưu điện trước ngày 29 tháng 2 năm 2024 (Thứ Năm).

Tuy nhiên, đối với trẻ em sinh vào tháng 2 năm 2024, v.v., vui lòng gửi đơn đăng ký vào hộp thư trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 (thứ Sáu).

※Nếu Trụ sở hành chính thành phố Hiroshima không thể xác nhận đơn đăng ký của bạn trước ngày này, ví dụ như nguyên nhân do thiếu hồ sơ, bạn sẽ không thể nhận được tiền hỗ trợ này.

4. Nơi bạn có thể tư vấn

Để biết thêm thông tin về hồ, như các giấy tờ cần thiết, hãy gọi cho chúng tôi.

Bộ phận Hỗ trợ Gia đình, Ban Hỗ trợ Trẻ em và Gia đình, Cục Tương lai Trẻ em, Thành phố Hiroshima

TEL: 082-504-2161 (chỉ có tiếng Nhật)

FAX: 082-504-2727

Giờ tiếp nhận: 8h30 – 17h15 (trừ thứ 7, chủ nhật và ngày lễ)

Nếu gặp khó khăn như không thể nói tiếng Nhật, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Quầy tư vấn cho người nước ngoài tại thành phố Hiroshima và Quận Aki

TEL: 082-241-5010

Email:soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Ngày tư vấn: Thứ Hai -Thứ Sáu

Thời gian tư vấn: 9:00 đến 16:00

Ngày nghỉ: ngày lễ, ngày 6/8, từ ngày 29/12 đến ngày 3/1

Ngôn ngữ tư vấn: tiếng Trung, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Philippin ※Tiếng Philippin chỉ có vào các ngày thứ Sáu và thứ Năm của tuần thứ nhất và thứ ba.

Top