公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki sẽ nghỉ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki sẽ nghỉ từ ngày 29 tháng 12 đến ngày 3 tháng 1.

Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài của thành phố Hiroshima và quận Aki sẽ đóng cửa từ ngày 29 tháng 12 (thứ năm) đến ngày 3 tháng 1 (thứ ba). Năm 2023 hoạt động trở lại từ ngày 4 tháng 1 (Thứ Tư).

Kính chúc năm mới tốt lành.


Ngày 26 tháng 12 năm 2022
Quầy tư vấn cho cư dân nước ngoài của Thành phố Hiroshima và quận Aki

Top