公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Không được phép gửi hoặc nhận các sản phẩm từ thịt qua đường bưu điện quốc tế.

Không được phép gửi hoặc nhận các sản phẩm từ thịt qua đường bưu điện quốc tế.

Không được phép gửi hoặc nhận các sản phẩm từ thịt qua đường bưu điện quốc tế. Đây là một quy tắc quan trọng để ngăn ngừa bệnh từ nước ngoài mang vào cho động vật.

Trong những năm gần đây, các sản phẩm từ thịt như xúc xích và giăm bông từ nước ngoài được đưa vào qua bưu kiện quốc tế đang tăng dần lên.

Việc mang các sản phẩm từ thịt vào Nhật Bản bằng đường bưu điện quốc tế bị cấm. Mục đích là để ngăn từ nước ngoài vào Nhật Bản dịch bệnh của động vật như lở mồm long móng (bệnh trên bò), bệnh trên lợn, và bệnh cúm gia cầm…

Việc nhận sản phẩm từ thịt mà không qua kiểm tra tại trạm kiểm dịch động vật là hành vi phạm tội. Bạn sẽ bị phạt tù lên đến 3 năm hoặc bị phạt tiền lên đến 3 triệu yên.

Hãy nói với gia đình và người quen của bạn ở nước ngoài không gửi các sản phẩm từ thịt đến Nhật.

Khi bạn nhận được bưu kiện quốc tế, hãy xác nhận xem các sản phẩm có làm từ thịt không.

Nếu có sản phẩm từ thịt trong bưu kiện quốc tế, hãy liên hệ ngay với văn phòng kiểm dịch động vật.

Bộ Nông Lâm Thủy sản Trạm Kiểm dịch Động vật Chi nhánh Kobe Văn phòng Chi nhánh Sân bay Hiroshima

TEL:0848-86-8118 / e-mail:aqs.hit@maff.go.jp

Xem bản PDF tại đây

Top