公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Khảo sát Nhận thức Chung sống Đa văn hóa tại Thành phố Hiroshima

Khảo sát Nhận thức Chung sống Đa văn hóa tại Thành phố Hiroshima

Khảo sát Nhận thức Chung sống Đa văn hóa tại thành phố Hiroshima là gì?

Cứ mười năm một lần, Thành phố Hiroshima lại tiến hành một cuộc khảo sát để hiểu rõ hơn ý kiến ​​của người dân Quốc tế. Các câu trả lời sẽ hữu ích trong việc tạo ra một nơi sống thoải mái cho cả người dân Nhật Bản và Quốc tế.


Ai sẽ được yêu cầu làm bản khảo sát?

Năm nay, chúng tôi sẽ gửi khảo sát đến 5.000 cư dân quốc tế từ 18 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên với nhiều nguồn gốc khác nhau. Các cuộc khảo sát này là ẩn danh; không cần phải viết tên của bạn. Mọi ý kiến ​​hoặc câu trả lời chúng tôi nhận được sẽ được giữ ẩn danh nếu công khai nội dung.

 

Làm cách nào để điền vào bản khảo sát?

 Chúng tôi yêu cầu bạn (người mà cuộc khảo sát này đề cập đến) hãy viết ý kiến ​​của riêng bạn.
       Bạn cũng có thể đưa ra ý kiến ​​của mình cho người khác viết cho bạn.

  Trên phong bì là tên bạn đã đăng ký với Thành phố Hiroshima.

  Không chắc câu hỏi nghĩa là gì hoặc không muốn trả lời, bạn có thể để trống.

  Câu hỏi có sẵn bằng tiếng Nhật và tiếng nước ngoài, nhưng ý nghĩa của các câu hỏi đều giống nhau.
      Vui lòng chọn một khảo sát và viết câu trả lời của bạn chỉ bằng một ngôn ngữ.

  Đã  hoàn thành bản khảo sát, vui lòng bỏ nó vào phong bì trả lời kèm theo.
     Vui lòng gửi câu trả lời của bạn lên Tòa thị chính

 
Gửi nó vào hộp thư gần bạn (không cần đóng dấu) trước Thứ Sáu, ngày 30 tháng 9.


Ví dụ về phong bì chứa khảo sát và phong bì trả lời kèm theo

Màu xauh lá
=
Phong bì chứa khảo sát
Màu nâu
=
Phong bì trả lời kèm theo

Hạn nộp bản khảo sát đến khi nào?

Các bản khảo sát sẽ được gửi vào ngày 1 tháng 9 năm 2022 và hạn cuối nộp vào ngày 30 tháng 9 năm 2022.

 

Liên hệ (bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh)

Bộ phận Xúc tiến Chung sống Đa văn hóa
Phòng Công tác Công dân
Thành phố Hiroshima

1-6-34 Kokutaiji-machi, Naka-ku, Hiroshima 730-8586
Tel: 082-247-0127 // Fax: 082-249-6460
Email: kokusai@city.hiroshima.lg.jp

Top