公益財団法人 広島平和文化センター国際市民交流課

Thay đổi cỡ chữ
Ngôn ngữ
  • Trang chủ
  • Giới thiệu về việc sử dụng Quầy Tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 9/1/2022 đến ngày 20/2/2022)

Giới thiệu về việc sử dụng Quầy Tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki (từ ngày 9/1/2022 đến ngày 20/2/2022)

Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh nhiễm coronavirus mới, Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đã tạm thời đóng cửa từ Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022 đến thứ hai, ngày 31 tháng 1 năm 2022, tuy nhiên thời gian đóng cửa sẽ được kéo dài đến ngày 20 tháng 2, 2022 (chủ nhật).


“Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki” trong Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima sẽ hoạt động bằng cách hẹn trước, qua điện thoại hoặc e-mail trong thời gian Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hiroshima đóng cửa.

Quầy tư vấn cho cư dân người nước ngoài tại Thành phố Hiroshima và Quận Aki

Ngày và giờ tư vấn: Thứ Hai đến Thứ Sáu, 9: 00-16: 00 ◊ Các ngày lễ đóng cửa.

Điện thoại: 082-241-5010

E-mail: soudan@pcf.city.hiroshima.jp

Rất mong được sự thông cảm.

Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với lịch trình trong tương lai, chúng tôi sẽ thông báo trên trang web của Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế, Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima https://h-ircd.jp .

Tổ chức Văn hóa Hòa bình Hiroshima – Ban Hợp tác và Giao lưu Quốc tế

Top